MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE W OBRONIE ŻYCIA

 odbędą się w Medziugorju w dniach od 24 do 27 maja 2017 roku.

 

Temat spotkania:

„Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej.“ (Flp 1,9)

W szkole Matki Bożej

Z Matką życia: rekolekcje dla lekarzy i pracownikόw służby zdrowia, dla obrońców życia, modlitwa dla/za tych, którzy stracili dziecko, którzy są zranieni przez aborcję, współmałżonków pragnących mieć dzieci, działaczy pro-life, ofiary przemocy w rodzinie, rodziców samotnie wychowujących dzieci, kobiety w ciąży…

 

 

PROGRAM

 

 

Środa,  24 maja 2017

14.00   Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)

16.00   Wprowadzenie do rekolekcji

17.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św…) 

 

 

Czwartek, 25 maja 2017                                                                                            

09. 00  Modlitwa poranna

Wykład, świadectwa 

14. 00  Droga Krzyżowa na górze Križevac

17.00   Modlitwy wieczorne

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

 

Piątek, 26 maja 2017

8. 00    Różaniec na Górze Objawień

11.00   Wykład, świadectwa

12.00   Adoracja w ciszy

15.00   Wykład, świadectwa

17.00   Modlitwy wieczorne

            Adoracja Krzyża Pańskiego

 

 

Sobota, 27 maja 2017

9.00     Modlitwa poranna

9. 30    Wykład

10.30   Wymiana doświadczeń, świadectwa

12.00   ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI – MSZA ŚW.

 

Wykładowcą na rekolekcjach jest o. Ante Vučković

 

O. Ante Vučković, OFM, który urodził się w 1958 roku w Sinju, w licznej rodzinie. Jest członkiem prowincji franciszkańskiej Najświętrzego Odkupiciela, której siedzibą jest Split. Seminarium i liceum klasyczne ukończył w Sinju, a teologię w Makarskiej i Zagrzebiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 roku. Po odbyciu służby kapelana w Metkoviciu i Monachium, studiował filozofię w Monachium i w Rzymie,  gdzie obronił pracę doktorską poświęconą problemowi słuchania w filozofii Martina Heideggera. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Papieskim Antonianium w Rzymie oraz na tzw. Teologii Franciszkańskiej, uczelni w Makarskiej. Dziś jest  profesorem na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Splicie. Wykłada również na Katedrze Filozofii tejże uczelni.
Prowadzi ćwiczenia duchowe, rekolekcje i zajęcia odnowy duchowej. Jest opiekunem i doradcą duchowym. Wydał kilka książek. Publikuje w czasopismach fachowych i popularnych.

 

 

 

Rekolekcje odbędą się w sali za kościołem. Koszt uczestnictwa to 40 euro od osoby. Zgłoszenia można przesłać na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub fax: 00 387 36 651 999 (z dopiskiem „za Mariju Dugandžić“). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej. Uczestników rekolekcji prosimy również o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie.

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dotarło do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.