Međugorje 1994.

Prigodom 13. obljetnice Gospinih ukazanja, 22. i 23. lipnja 1994. u Međugorju je održan I. molitveno - obrazovni seminar za voditelje molitvenih i karitativnih skupina, te centara mira nastalih na poticaj međugorskih ukazanja. Susret je organizirao župni ured Međugorje. Sudjelovali su predstavnici iz Australije, Novog Zelanda, Južne Amerike, SAD-a i Europe.

Kroz predavanja nastojalo se teološki i crkveno definirati fenomen međugorskih ukazanja i njihovo značenje u suvremenom vremenu. Nakon predavanja sudionici su, po pojedinim jezičnim skupinama, razgovarali o poteškoćama i uspjesima koje doživljavaju u svom radu s hodočasnicima i prijateljima Međugorja. Susret je završio zajedničkom Izjavom, utemeljenoj na razgovorima i zaključcima po pojedinim jezičnim skupinama.

Nismo, nažalost, u mogućnosti predstaviti vam sadržaj pojedinih predavanja. Zajedničku Izjavu sudionika donosimo u cijelosti.

Predavanja

  1. "Marijansko vrijeme u svjetlu papinskih enciklika" (fra Tomislav Pervan);
  2. "Mjesto Međugorja u crkvi danas" (fra Jozo Zovko) i
  3. "Poslanje laika u crkvi" (fra Slavko Barbarić).

Životopisi predavača

Dr. fra Tomislav Pervan - rođen je 08. studenog 1946. u Čitluku. Zaređen za svećenika 1969. Doktorirao iz teologije s područja Novoga Zavjeta godine 1976. Djelovao kao pomoćnik odgojitelja novaka u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji. Kao župnik u župi Međugorje djelovao je od 1982. do 1988. Imenovan za Provincijalnog vikara 1990, a za Provincijala Hercegovačke franjevačke provincije izabran 1994.

Dr. fra Slavko Barbarić - rođen je 11. ožujka 1946. u Dragićini. Član Hercegovačke franjevačke provincije.Teologiju studira u Visokom, Sarajevu i Schwazu. Zaređen je za svećenika 19. prosinca 1971. Doktorirao je 1982. na području religijske pedagogije. Od 1982. nalazi se u Međugorju. Piše knjige i članke duhovnog sadržaja. Radi u Svetištu. Voditelj je mnogobrojnih duhovnih vježbi i predavanja. U mnogim krajevima svijeta održao je susrete na temu međugorskih događanja.

Fra Jozo Zovko - rođen je 19. ožujka 1941. u Uzarićima. Član Hercegovačke franjevačke provincije. Teologiju studira u Sarajevu i Ljubljani. Za svećenika je zaređen 1967. Niz godina radio u Katehetskom centru u Zagrebu, a zatim u Posušju. Kada su započela Gospina ukazanja u Međugorju 1981. fra Jozo Zovko je bio župnik ove župe. Komunističke vlasti ga sude na tri godine zatvora zbog vjerovanja u Gospina ukazanja. Nakon odsluženih 18 mjeseci pušten je na slobodu i od tada službuje u župama: Gorica, Bukovica, Tihaljina i Široki brijeg. Osim pastoralnog rada na župi, djelatno se bavi radom s hodočasnicima.

IZJAVA u Međugorju, u povodu 13. obljetnice ukazanja, 21. - 23. lipnja 1994.

Voditelji molitvenih skupina i centara mira, nadahnuti porukama Gospe iz Međugorja, okupljeni u Međugorju, u povodu 13. obljetnice ukazanja, 21. - 23. lipnja 1994., zahvaljuju Bogu na njegovu daru i svim prijateljima po svijetu koji Gospine poruke prihvaćaju, produbljuju, žive i šire.

Nakon što smo saslušali predavanja o Marijanskom vremenu u svjetlu nauka Crkve, o mjestu Međugorja u suvremenoj Crkvi te o poslanju laika, postali smo još svjesniji svoje odgovornosti za novu evangelizaciju. Razmišljali smo o širenju Gospinih poruka u svojim sredinama i svratili pozornost na poteškoće s kojima se susrećemo. Zaključke naših razmišljanja želimo priopćiti svim prijateljima, hodočasnicima i župi Međugorje.

Gospine poruke ne donose nikakvih novih objava. Sve počivaju na onoj jedinoj koja je zabilježena u Evanđelju: "činite što vam On kaže" (Iv. 2,5) želimo naglasiti potrebu vjerodostojnog prenošenja poruka, te usklađivanja prijevoda u duhu pojedinog jezika prema hrvatskom izvorniku.

Izvornu duhovnost Međugorja ne treba miješati s bilo kakvim drugim fenomenima i porukama.

Došli smo do zajedničkog zaključka da se u Međugorju utemelji informatvni centar koji bi, povezan sa svim međugorskim centrima u svijetu, davao mjesečna izvješća o događanjima u Međugorju i u svezi s njime.

Želja nam je nadalje da svi odgovorni u radu za Svetište u Međugorju ili po svijetu bdiju nad duhovnim dobrom kako hodočasnika tako i župljana župe Međugorje.

U zajedničkom je interesu svih štovatelja Kraljice mira da oni koji javno nastupaju u ime Međugorja, bili to vidioci, svećenici ili laici, to čine u dogovoru i u suglasnosti sa Svetištem.

Preporučujemo svim skupinama i pojedincima da se što više uključuju u svoju crkvenu zajednicu s punim poštovanjem mjesnih crkvenih vlasti.

Napominjemo da međugorske poruke ne sadrže u sebi straha od posljednjih vremena, nego poruku mira s Bogom i mira među ljudima.

Svetište Kraljice mira u župi Međugorje marijansko je svetište i želi po uzoru na Mariju biti i ostati ponizno, poslušno, tiho i jednostavno.

Susrete poput ovoga želimo nastaviti i njegovati da bi povezanost među nama bila što življa.

fra Ivan Landeka, župnik