Zaključci

Zaključci godišnjih međunarodnih susreta za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

1. Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina u povodu 13. obljetnice ukazanja

Međugorje, 21. - 23. lipnja 1994.

Na 1. Međunarodnom susretu za voditelje molitvenih skupina i centara mira govorili su Dr. fra Tomislav Pervan, fra Jozo Zovko, Dr. fra Slavko Barbarić i međugorski franjevci. Na kraju susreta objavljena je slijedeća

IZJAVA

Voditelji molitvenih skupina i centara mira, nadahnuti porukama Gospe iz Međugorja, okupljeni u Međugorju, u povodu 13. obljetnice ukazanja, 21. - 23. lipnja 1994., zahvaljuju Bogu na njegovu daru i svim prijateljima po svijetu koji Gospine poruke prihvaćaju, produbljuju, žive i šire.

Nakon što smo saslušali predavanja o Marijanskom vremenu u svjetlu nauka Crkve, o mjestu Međugorja u suvremenoj Crkvi te o poslanju laika, postali smo još svjesniji svoje odgovornosti za novu evangelizaciju. Razmišljali smo o širenju Gospinih poruka u svojim sredinama i svratili pozornost na poteškoće s kojima se susrećemo. Zaključke naših razmišljanja želimo priopćiti svim prijateljima, hodočasnicima i župi Međugorje.

Gospine poruke ne donose nikakvih novih objava. Sve počivaju na onoj jedinoj koja je zabilježena u Evanđelju: "Činite što vam On kaže" (Iv 2,5) želimo naglasiti potrebu vjerodostojnog prenošenja poruka, te usklađivanja prijevoda u duhu pojedinog jezika prema hrvatskom izvorniku.

Izvornu duhovnost Međugorja ne treba miješati s bilo kakvim drugim fenomenima porukama.

Došli smo do zajedničkog zaključka da se u Međugorju utemelji informativni centar koji bi, povezan sa svim međugorskim centrima u svijetu, davao mjesečna izvješća o događanjima u Međugorju i u svezi s njime.

Želja nam je nadalje da svi odgovorni u radu za Svetište u Međugorju ili po svijetu bdiju nad duhovnim dobrom kako hodočasnika tako i župljana župe Međugorje.

U zajedničkom je interesu svih štovatelja Kraljice mira da oni koji javno nastupaju u ime Međugorja, bili to vidioci, svećenici ili laici, to čine u dogovoru i u suglasnosti sa Svetištem.

Preporučujemo svim skupinama i pojedincima da se što više uključuju u svoju crkvenu zajednicu s punim poštovanjem mjesnih crkvenih vlasti.

Napominjemo da međugorske poruke ne sadrže u sebi straha od posljednjih vremena, nego poruku mira s Bogom i mira među ljudima.

Svetište Kraljice mira u župi Međugorje marijansko je svetište i želi po uzoru na Mariju biti i ostati ponizno, poslušno, tiho i jednostavno.

Susrete poput ovoga želimo nastaviti i njegovati da bi povezanost među nama bila što življa.

Međugorje, 21. - 23. lipnja 1994.
fra Ivan Landeka, župnik

2.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Baška Voda, 2. - 6. travnja 1995.

Na međunarodnom simpoziju u Baškoj Vodi, održanom 2. - 6. travnja 1995. godine sudjelovalo je sedamdesetak voditelja molitvenih skupina i centara mira iz 15 država, četvero vidjelaca i svećenici koji rade u Međugorju. Govorili su: Dr. fra Ivan Dugandžić, Dr. fra Ljudevit Rupčić, Prof. dr. fra Josip Marcelić, Dr. fra Tomislav Pervan, Hans Schotte i Sr. Isabel Bettwy.

IZJAVA

Slušajući predavanja, izmjenjujući misli i iskustva i zajedno moleći, još više smo se uvjerili da su međugorska ukazanja, shodno svim kriterijima: s obzirom na vidioce, na Gospine poruke i plodove tih poruka, u životu vjernika cijelog svijeta Božji dar Crkvi u ovom vremenu. One su ohrabrenje Božjem narodu u vremenu tjeskobe i velikih previranja, te poticaj i smjerokaz Crkvi u njezinu traženju putova nove evangelizacije na prijelazu u treće tisućljeće. Gospine poruke nisu nova objava, već nova pomoć da se Objava na nov način shvati i utjelovi u jednom novom vremenu. U njima se, u nekom smislu, nalaze konkretni odgovori na najnovije dokumente pape Ivana Pavla II.

Zbog toga preporučujemo svim molitvenim skupinama i centrima mira:

 • neka u Gospinim porukama gledaju poziv i usmjerenje prema jedinom Spasitelju Isusu Kristu, začetniku i dovršitelju spasenja;
 • neka im uvijek bude na srcu skrb Crkve, kojoj je Marija Majka, pralik, uzor i konačni cilj njezina putovanja kroz vrijeme;
 • posebno neka čine sve kako bi mjesna Crkva preko njih iskusila plodove obraćenja i mira;
 • neka u okviru Gospinih poruka budu otvoreni znakovima današnjeg svijeta i vremena, te u suvremenim tjeskobama i nesigurnostima budu znak nade i mjesto sigurnosti za sve ljude;
 • neka učine sve da u ljubavi i razumijevanju nadiđu međusobna neslaganja, kako bi svi zajedno bolje poslužili velikom dobru mira.

Baška Voda, 2. - 6. travnja 1995.
Sudionici

3. Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tučepi, 17.- 21. ožujka 1996.

Treći međunarodni seminar za voditelje molitvenih skupina, Centara mira i međugorskih hodočasnika održan je u Tučepima od 17. do 21. ožujka 1996. Sudjelovalo je oko 100 voditelja iz 17 država, dvoje vidjelaca i svećenici koji rade u Međugorju. Govorili su: o. Kurt Knotzinger, Dr. fra Ljudevit Rupčić, Dr. fra Slavko Barbarić, fra Miljenko Stojić. Na koncu je usvojena slijedeća

IZJAVA

Svjesni prilika u kojima se nalaze Crkva i svijet, u molitvi smo tražili put kojim, s Gospom krenuti u 21. stoljeće. Predavanje i izmjena misli u diskusijama i radu po jezičnim skupinama dovela su nas do zaključaka koje želimo priopćiti svim molitvenim skupinama, Centrima mira, hodočasnicima i župi Međugorje:

 1. Budućnost, koliko god po sebi bila neizvjesna, stoji u Božjim rukama. Bog pak, očekuje naš doprinos učiniti je sigurnijom i ljudskijom. A Gospa nas sve poziva, riječima svoga Sina, na potpuno obraćenje (6/90; 7/91);
 2. "Čitajte Sveto pismo, živite ga i molite, kako bi shvatili znakove vremena" (6/91 i 8/93). Međugorske poruke Gospin su žurni poziv nama - živjeti Evanđelje njezina Sina;
 3. Gospina je želja da se po svem svijetu organiziraju molitvene skupine, koje će sudionike otvoriti Božjem Duhu da u Bibliji prepoznaju Božju riječ za naše vrijeme i u molitvi iznađu putove njezina oživotvorenja;
 4. Molitvene skupine trebale bi biti srce i duša župnih zajednica, izvor povjerenja i djelotvorne ljubavi i mira;
 5. Informativni centar "MIR" Međugorje sa svojim arhivom, knjižnicom, informativnim pultom, press bulletinom, robofaxom, internetom, BBS-om i doskora radiom, u službi je hodočasnicima, Centrima mira i molitvenim skupinama;
 6. Preporučuje se suradnja i izmjena informacija između Informativnog centra "MIR" i Centara diljem svijeta, kao i međusobna tješnja povezanost Centara unutar svake pojedine zemlje.

Tučepi, 17.- 21.ožujka 1996.
Sudionici

4.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Duhovnost obitelji»

Neum, 24. - 28. veljače 1997.

Na 4. Međunarodnom molitvenom susretu održanom u Neumu od 24. - 28. veljače 1997. govorili su: Dr. Paul M. Zulehner, Prof. Dr. Ljudevit Rupčić, Dr. med. Fra Joško Srdanović, Dr. fra Slavko Barbarić, fra Miljenko Stojić, Dr. o. Rene Laurentin i međugorski franjevci.

IZJAVA

Voditelji molitvenih skupina, centara za mir i organizatora hodočašća, nas 130 iz 21 države, posvetili smo svoj IV. međunarodni molitveni susret u Neumu od 24. - 28. veljače 1997. razmatranju duhovnosti obitelji. Slušajući predavanja, razgovarajući u skupinama, razmjenjujući iskustva, te moleći i slaveći Euharistiju shvatili smo još dublje da je obitelj:

 • bitno ukorijenjena u stvarateljskom planu Božjem;
 • osobito utjelovljenjem počašćena u Svetoj obitelji;
 • u kršćanstvu posvećena sakramentom ženidbe.

Postali smo još svjesniji da je obitelj danas u krizi, ali i da postoji nada za obitelj i za svijet. Tu nadu želimo posvjedočiti svim ljudima dobre volje. štovateljima Kraljice mira preporučujemo da nastoje živjeti Gospine poruke:

 • moleći zajedno u obitelji;
 • čitajući Sveto Pismo;
 • slaveći zajednički svetu misu.

Ako Bog u obitelji dobije svoje pravo mjesto, obnovit će se obitelj, Crkva i svijet. Tako ćemo postati sposobni radosno ući u novo tisućljeće s obnovljenom nadom.

Svima koji u svijetu šire Gospine poruke preporučujemo da ostanu u službi istine i da u ime Međugorja ne šire ideje koje nisu u skladu s tim porukama. Preporučujemo, stoga, međusobnu komunikaciju, kao i onu s Informativnim centrom "MIR" u Međugorju.

Neum, 24. - 28. veljače 1997.
Sudionici

5.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema:«Međugorski duhovni pokret»

Neum, 9. – 13. ožujka 1998.

Molitveno-obrazovni seminar za voditelje molitvenih i hodočasničkih skupina, kao i Centara mira diljem svijeta održan je u Neumu od 9. do 13. ožujka 1998. U radu seminara, na temu "Međugorski duhovni pokret", sudjelovalo je oko 150 sudionika iz 17 zemalja. Govorili su: Dr. Marianne Tigges, Dirk Grotheus, Dr. fra Ivan Dugandžić i međugorski franjevci. Svrha ovih seminara, koji se održavaju već petu godinu za redom, jest bolje upoznavanje i razmjena iskustava onih koji rade s hodočasnicima u Međugorju i u svojim sredinama.

Na koncu seminara donesena je zajednička Izjava koju su, kao zajednički dokument, usvojili sudionici seminara.

IZJAVA

U zajedništvu molitve i druženja 150 voditelja molitvenih skupina iz 17 zemalja, slušali smo predavanja o duhovnim pokretima općenito (Marianne Tigges iz Bonna), međugorskom duhovnom pokretu u Crkvi danas (Dirk Grotheus iz Muenstera) i o doprinosu Međugorja novoj evangelizaciji (Ivan Dugandžić iz Zagreba).

U radu po jezičnim skupinama, te u razgovoru s predavačima došli smo do ovih zaključaka:

 1. Zahvalni smo Bogu što u našem vremenu daje svojoj Crkvi nove poticaje Duha koji ponekad prerastaju u prave duhovne pokrete. Sretni smo što se i Međugorje može označiti kao duhovni pokret u današnjoj Crkvi.
 2. Smatramo svojom dužnošću čuvati izvornost međugorskog duhovnog pokreta i pružati svjedočanstvo autentičnog kršćanskog života temeljenog na Gospinim porukama koje izriču srž Evanđelja, kako bismo dali svoj doprinos obnovi Crkve.
 3. Da bi duhovni pokret, proizišao iz Gospinih poruka, dobio još veće značenje, naglašena je potreba steranja puta miru u svijetu i mjesnoj Crkvi kojoj župa Međugorje pripada.

Neum, 9. – 13. ožujka 1998.
Sudionici

6.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Hodočašće - dio našeg vjerničkog hoda»

Neum, 28. veljače - 5. ožujka 1999.

Na susretu je sudjelovalo oko 150 voditelja iz 15 zemalja. Govorili su: Prof. dr. Adalbert Rebić, o. Stanislaw Kania, Dr. fra Slavko Barbarić i međugorski franjevci. Tom prigodom, kao i svake godine, sudionici su usvojili sljedeću

IZJAVU

Razmatrali smo dokument Svete Stolice "Hodočašće u velikom jubileju 2000. godine", osobitost hodočašća u velika marijanska svetišta s posebnim osvrtom na oblikovanje hodočašća u Međugorje. Svjesni da hodočašćenje zauzima važno mjesto u životu vjernika želimo još bolje osmisliti naša hodočašća i učiniti da ona uistinu budu prigoda i povod vjerniku da se u njima duhovno izgradi, produbi svoj vjernički život i upravi svoj životni put prema Bogu.

Stoga preporučamo svim međugorskim centrima i molitvenim skupinama:

 • da se u svojim mjesnim crkvama uključe u programe hodočašća velikog jubileja 2000;
 • da u svjetlu spomenutog dokumenta Svete Stolice pripravljaju, prate i oblikuju hodočašća u Međugorje kako bi hodočasnici mogli doživjeti "šutljivi i sabrani susret s Bogom i sa samim sobom", osobito u sakramentu Pomirenja i Euharistijskom slavlju.

Neum, 28. veljače - 5. ožujka 1999.
Sudionici

7. Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Međugorje - proročki zamah za 21. stoljeće»

Neum, 19. – 24. ožujka 2000.

Na 7. susretu voditelja centara mira sudjelovalo je 100 sudionika iz dvadesetak zemlja sa svih pet kontinenata. Govorili su: Fra Ivica Vidović, o. Sabino Palumbieri, Alphonse Sarrach i međugorski franjevci. Tom prigodom, kao i svake godine, sudionici su usvojili sljedeću

IZJAVU

Sabrani u Neumu od 19. - 24. ožujka 2000. na 7. susretu voditelja Centara mira i međugorskih molitvenih skupina, obraćamo se prijateljima i hodočasnicima Kraljice Mira:

 1. U godini smo velikog Jubileja kršćanstva. Nastojmo staviti Isusa Krista u središte svoga života, kako bismo dali svoj doprinos obnovi Crkve našega vremena i svoje mjesne Crkve.
 2. Između sadržaja programa Jubileja i Gospinih poruka iz Međugorja prepoznajemo dodirne točke. Gospina riječ: «Učinite sve što vam On kaže» (Iv 2,5) otkriva nam da je Isus Krist jučer, danas i uvijek isti.
 3. Naviještanje Evanđelja proročka je zadaća svih krštenih. Ona se ostvaruje prvenstveno u vlastitom životu. Dosljedan život najbolji je navještaj. To isto vrijedi i za Širitelje Gospinih poruka.
 4. Gospin poziv na mir i pomirenje neka na poseban način bude prisutan u životu pojedinaca, obitelji i skupina, i to osobito u godini velikog Jubileja.
 5. Ponovno pozivamo sve da bolje upoznaju i vjerno čuvaju izvornost međugorske duhovnosti.

Međugorje, 24. ožujka 2000.
Sudionici

8.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Mir i pomirenje»

Međugorje, 26. veljače - 1. ožujka 2001.

Od 26. veljače do 1. ožujka 2001. u Međugorju je održan VIII. međunarodni susret voditelja centara mira, međugorskih molitvenih i hodočasničkih skupina. Seminar je imao temu „Mir i pomirenje”. U radu seminara sudjelovalo je 140 sudionika iz 20 zemalja. Govorili su: dr. fra Božo Lujić, dr. fra Ljudevit Rupčić, dr. fra Tomislav Pervan, fra Ljubo Kurtović, fra Jozo Zovko i domaćin susreta župnik dr. fra Ivan Sesar. Tijekom četiri dana sudionici su molili i razmišljali na temu mira i pomirenja, pohodili su Brdo ukazanja i Križevac, te razgovarali o praktičnim stvarima vezanima za hodočašćenje u Međugorje.

IZJAVA

Već dvadeset godina svjedoci smo da je Isus, Kralj Mira, po svojoj Majci, Kraljici Mira i pomirenja, postao središtem našega hodočasničkog hoda u Međugorje.

Okupljeni na VIII. međunarodnom susretu  voditelja centara mira, međugorskih molitvenih i hodočasničkih skupina, promišljali smo temu mira i pomirenja slušajući predavanja, moleći i razgovarajući. Tražeći što je naša kršćanska uloga shvatili smo da je to ponajprije vršenje riječi Sv. pisma: „A ovo sve dolazi od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom i povjerio nam službu pomirenja. Jer, Bog bijaše u Kristu pomiritelj svijeta sa sobom, ne uračunavajući ljudima njihovih prekršaja i stavljajući u nas riječ pomirenja.” (2 Kor 5, 18-19)

Riječ Gospodinovu, koja je našla najplodnije tlo u srcu njegove i naše Majke, želimo po njezinu uzoru posvijestiti te utisnuti i u svoje srce kao svoju svetu obvezu i poslanje.

Neka nam započeta Korizma bude plodonosno vrijeme na tom putu!

Međugorje, 1. ožujka 2001.
Sudionici

9.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Molite, molite, molite…»

Međugorje, 17. – 21. veljače 2002.

U Međugorju je od 17. - 21. održan deveti međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina. Susretu je nazočilo 170 lidera i svećenika koji vode međugorske organizacije po svijetu. Predavači na seminaru su bili dr. fra Ivan Dugandžić, fra Ivan Landeka, fra Jozo Zovko i fra Ljubo Kurtović. U ime organizatora nazočne su pozdravili i susretom koordinirali fra Branko Radoš, međugorski župnik i fra Mario Knezović, ravnatelj Informativnoga centra «Mir» Međugorje. Na petodnevnom seminaru je održan i dan posta i molitve. Na završetku susreta sudionici su donijeli i zajedničku izjavu u kojoj pozivaju na molitvu za jedinstvo Crkve, mir u svijetu i obraćenje grješnika.

IZJAVA

U okrilju Kraljice Mira u Međugorju, a na početku milosnog korizmenog vremena molitve, posta, pokore i obraćenja, održan je deveti međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina. Na susretu, koji je održan pod naslovom: «Molite, molite, molite...», sabralo se 170 sudionika iz petnaestak zemalja širom svijeta.

Svjesni da smo kao kršćani pozvani potpuno nasljedovati Krista (Lk 5, 1-11) shvaćamo odgovornost za zadatke, u suvremenom i ponekad bezbožnom svijetu, koje nam daje naš Spasitelj.

Svijet i svaki pojedinac kroz molitvu se može otvarati milosti Božjoj i tako uspostavljati dijalog s Tvorcem svijeta (Mt 6, 7-15). Upravo u Međugorju je molitveni pokret svojevrsna obnova Crkve i odgovor na Božju nesebičnost.

Gospa uporno poziva na molitvu srcem za ovaj nemirni svijet (Poruka 25. 9. 2001.) koji se urušava u mržnji i sebičnosti. Stoga, mi, sudionici ovog seminara, pozivamo na predanje u molitvu jer je to staza koja svijet i svakoga pojedinaca može dovesti do Krista, a On je mir naš.

Ohrabreni Gospinom nazočnošću u ovom svetištu i njezinom majčinskom strpljivošću i ljubavlju s nama, pozivamo svako ljudsko srce da prepozna Gospin glas koji nas poziva na molitvu i obraćenje.

U korizmenom vremenu posebno potičemo na nesebičnost, odricanje i post kao oblik susreta Krista u gladnima, žednima, utamničenima...(Mt 25, 31-46)

S ovog susreta održanog u duhu molitve, i iz mjesta koji je postalo znak susreta i molitve cijeloga svijeta, pozivamo na molitvu za jedinstvo Crkve, mir u svijetu i obraćenje grješnika.

Isto tako, poslušni Gospinoj poruci, težimo njezin glas uprisutniti u svakom srcu i kušajmo njezinu školu molitve prenijeti u naše župne zajednice i obitelji.

Premda s raznih krajeva svijeta molitva nas je povezala u jednu obitelj. Neka ti plodonosni znakovi progovore današnjem razjedinjenom čovječanstvu.

Međugorje, 21. veljače 2002.
Sudionici

10.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Bit Međugorja»

Međugorje, 23. do 27. veljače 2003.

Od 23. do 27. veljače 2003. održan je Deseti međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina. Susretu je nazočilo 150 voditelja i svećenika koji vode međugorske udruge diljem svijeta. Na kraju susreta sudionici su donijeli zajedničku izjavu koju objavljujemo u cijelosti: 

IZJAVA

Okupljeni u mjestu molitve i mira, slijedeći Gospin glas i poticaje Duha Svetoga, nas 150 sabrasmo se na Deseti međunarodni susret za voditelje centara mira i međugorskih molitvenih, hodočasničkih i humanitarnih skupina. U molitvenom ozračju, te bratskom i sestrinskom zajedništvu, razmatrali smo o temi „Bit Međugorja”.

Poznajući snažnu poruku koja Crkvi, svijetu i svakom pojedincu stiže iz Međugorja, držali smo važnim još jednom razmotriti snagu te poruke i onoga što ona danas znači. Gospine poruke iz Međugorja do nas dolaze gotovo 22 godine. Gospa nam tako želi poručiti da se vratimo Isusu izvoru našega života. „Želim vas sve što više približiti Isusu i njegovom ranjenom Srcu, da biste mogli shvatiti neizmjernu ljubav koja se darovala za svakog od vas”. (Gospina poruka 25. 11. 1991.) Zato, potaknuti iskustvima brojnih pojedinaca, smatramo kako je upravo ozračje Međugorja novi poticaj i poziv da pođemo na izvore svoje vjere i da tražimo svoga Spasitelja. „Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti”. (Dj 4,12)

Svijet u kojem živimo, i čiju sudbinu dijelimo, bez Isusa ide u nepoznato. U takvom svijetu utrte staze milijuna međugorskih molitelja mogu biti samo nova nada i proročki glas. Kao takvo, Međugorje obvezuje sve one koji su čuli i razumjeli Božji glas da ga drugima navještaju i svjedoče. U tom smjeru pozivamo sve Gospine štovatelje u svijetu, u godini Biblije, da svojim životom budu najdivniji nosioci Radosne vijesti. Na tom zadatku Bog nas sigurno neće ostaviti same. „Odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima”. (Mk 16,20)

Na susretu smo promatrali i ulogu Crkve u novim oblicima naviještanja i njezinoj otvorenosti za promatranje međugorskih ukazanja. Nalazeći se u godini krunice, koju je proglasio Sveti Otac Papa, dužni smo pozvati sve međugorske hodočasnike da taj poziv pretoče u svagdašnju praksu. Krunica kao moćno oružje Neba, neka bude odgovor kršćana na sve veći nemir i podjele u svijetu. Zato u duhu ovoga susreta, koji je bio ispunjen molitvom i razgovorom, pozivamo sve ljude na svijetu da se po Mariji otvore Isusu i neka postanu djelatni članovi Crkve.

Međugorje, 27. veljače 2003.
Sudionici

11.Međunarodni susret za vodiče i voditelje centara mira, molitvenih, hodočasničkih i dobrotvornih skupina

Tema: «Pokora i suvremeni čovjek»

Međugorje, 22. - 26. 02. 2004.