12. međunarodni seminar za bračne parove

datum: 20.09.2011.

Dvanaesti međunarodni seminar  za bračne parove održat će se
u Međugorju  od  21. do 24. rujna  2011. godine.

                       Tema seminara je:

"Brak -  u vjeri i s vjerom"

Program:

Srijeda, 21. rujna 2011.
13. 00 Registracija  sudionika
16. 00 Uvod u seminar
17. 00 Večernji molitveni program u crkvi (krunica, sv. misa)
21.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Četvrtak, 22. rujna 2011.
9. 00 Jutarnja molitva
9. 30 Predavanje, razgovor
12.00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
15. 00 Predavanje, razgovor
17. 00 Večernji molitveni program  u crkvi (krunica, sv. misa, klanjanje)

Petak, 23. rujna 2011.
6. 30 Molitva na Križevcu
10. 00 Predavanje, razgovor
12. 00 Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
14. 00 Predavanje, razgovor
16. 00 Priprava za ispovijed pred Presvetim
17. 00 Večernji molitveni program u crkvi (krunica, sv. misa, čašćenje
Kristova križa)

Subota, 24. rujna 2011.
8. 00     Molitva na Brdu ukazanja
11. 00 Završna sv. misa

Koordinator seminara je fra Miljenko Šteko
Predavač na seminaru je prof. Ljilja Vokić iz Zagreba