16. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA BRAČNE PAROVE

datum: 10.07.2015.
Šesnaesti međunarodni seminar  za bračne parove održat će se
u Međugorju  od  12. do 15. srpnja  2015. godine.
 
"Brak i obitelj - početak boljega svijeta"
U Gospinoj školi
        
        
Program:
 
Nedjelja , 12. srpnja 2015.
15.00 Registracija  sudionika
17.00 Uvod u seminar
18.00 Večernji molitveni program u crkvi
 
Ponedjeljak, 13. srpnja 2015.
9.00 Jutarnja molitva
9.30 Predavanje, razgovor
12.00          Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
15.30          Predavanje, razgovor
18.00          Večernji molitveni program  u crkvi
 
Utorak, 14. srpnja 2015.
6.00 Molitva na Križevcu
10.00          Predavanje, razgovor
12.00          Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu u tišini
16.00          Predavanje, razgovor
         Priprava za ispovijed pred Presvetim
18.00          Večernji molitveni program u crkvi
22.00          Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu
 
Srijeda, 15. srpnja 2015.
7.00  Molitva na Brdu ukazanja
10.00 Iskustva sudionika
11.30 Završna sv. misa
 
Koordinator seminara je fra Marinko Šakota.
 
 
Predavači na  seminara su: Ružica i Stjepan Lice
 
Ružica Lice rođena je 1956., a Stjepan Lice 1954. godine. Roditelji su troje djece te imaju troje unučadi.
Ružica je diplomirani kateheta i vjeroučitelj savjetnik. Radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi. Niz godina priprema odrasle za sakramente kršćanske inicijacije. Objavila je knjigu meditativnih zapisa „Živi povezan s Nebom“.
Stjepan je diplomirani pravnik. Pretežiti dio radnog vijeka radi u visokom školstvu. Objavio je niz knjiga meditativne proze, lirike i priča. Redovito surađuje u katoličkim časopisima te na Prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatskom katoličkom radiju.
Zajedno su održali niz predavanja duhovnog sadržaja te duhovne obnove za bračne parove, vjeroučitelje i mlade.