20. MEĐUNARODNI SEMINAR ZA SVEĆENIKE

datum: 02.07.2015.

 20.   duhovne vježbe  za svećenike održat će se u Međugorju od 6. do 11.  srpnja 2015. Tema seminara je: "Mir vama!" (Iv 20, 21) „U Gospinoj školi“

PROGRAM SEMINARA

 6. srpnja 2015., ponedjeljak

16. 00 – 18. 00  Prijave sudionika (Nova dvorana)

18.00     POČETAK SEMINARA

Molitva krunice, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice

 

7. srpnja 2015.,  utorak

9.00       Klanjanje pred Presvetim

9, 30      Predavanje, molitva

12, 00    Stanka (Klanjanje u tišini)

15,30   Predavanje, molitva

18.00     Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

22.00     Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

 

 8. srpnja 2015.,  srijeda

9.00       Klanjanje pred Presvetim

9, 30      Predavanje, molitva 

12, 00    Stanka (Klanjanje u tišini) 

15.30     Predavanje, molitva 

18.00     Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

 

9. srpnja 2015., četvrtak

6.00       Krunica na Brdu ukazanja

10. 00    Predavanje, molitva

12, 00    Stanka (Klanjanje u tišini)  

15.30     Predavanje, molitva

18.00     Večernji program (krunica, sv. misa i klanjanje)

 

10. srpnja 2015.,  petak

6.00    Put križa na Križevcu, ispovijed

15. 30  Predavanje, molitva

18.00  Večernji program (krunica, sv. misa, čašćenje križa Gospodinova)

 

11. srpnja 2015.,  subota

08.30   Odlazak na grob fra Slavka Barbarića, molitva

09.00   Iskustva, svjedočanstva

 

ZAVRŠETAK SUSRETA SV. MISOM U 11 SATI.

Voditelj seminara za svećenike je p. Ivan Mandurić rođen u Posušju, 1962. godine gdje završava osnovnu i srednju školu. Nakon toga završava studij arhitekture u Zagrebu, nekoliko godina aktivno provodi u Domovinskom ratu, a potom i nekoliko godina u državnim službama i u privatnom sektoru radeći u struci kao arhitekt.  S 37 godina, 1999. godine stupa u red Družbe Isusove, i deset godina kasnije, 2009. godine zaređen je za svećenika. Studij teologije je pohađao u Zagrebu i  Rimu. Nakon ređenja prvu godinu svoje svećeničke službe provodi kao kapelan u župi Jordanovac, a godinu dana kasnije, u ljeto 2010. preuzima pastoral mladih Družbe Isusove u bazilici Srca Isusova u Zagrebu gdje i danas djeluje, osobito kroz udrugu Studentski katolički centar  koju vodi kao predsjednik i njen duhovnik. Kroz nju je osobito angažiran u brojnim programima za formaciju mladih.