Fra Goran Azinović proslavio mladu misu

datum: 28.07.2014.

Fra Goran Azinović je u nedjelju, 27. srpnja u 11 sati, u Međugorju u crkvi sv. Jakova apostola proslavio svoju mladu misu. Za svećenika je zaređen na svetkovinu sv. Petra i Pavla u katedrali u Mostaru. Propovijed je održao fra Branko Radoš, nekadašnji župnik u Međugorju, a sada dušobrižnik za Hrvate u HKM Luzernu. Istaknujo je da je fra Goran predstavnik župljana ove poznate župe i čitavog našega hrvatskog naroda pred Bogom: „Na vrhu si Sinaja, kako župnik spomenu  u uvodu kao Mojsije pred Jahvom. Ti  si kako reče jedan duhovni pisac vertikala sve do samoga neba, ali i horizontala do krajnjih granica svijeta. Ti si pozvan i govoriti, ali možda još i češće šutjeti. Govoriti kao onaj prorok Jeremija kada su se svi bunili i zatiskivali uši. Hrabriti onda kada su danas mnogi klonuli, ljubiti, kada nažalost danas mnogi mrze. Opraštati onda kada će te to u životu 'skupo koštati'. Ti si stvoren za Boga i za vječnost. Ali ne zaboravi, ništa manje i za sadašnjost. Stvoren si za drugoga. I svećenik si zapravo jer postoji drugi. A uz Boga, taj drugi je najveća svetinja”. Na daru novog svećenika u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji zahvalili su provincijal fra Miljenko Šteko i međugorski župnik fra Marinko Šakota. Fra Goran je na kraju svete mise kazao kako on želi biti Marijin svećenik, a to znači biti Kristov, po Mariji, nebeskoj Majci koja ga je vodila na putu do njegove mlade mise. Fra Goran je još istaknuo kako je zahvalan Bogu na daru sebe i na daru 8 mladomisnika koji su bili za oltarom, što je veliki dar od Boga, ali sigurno i plod velikih molitava.