Iskustva međugorskih hodočasnika

datum: 15.08.2015.

Ana Mlinarić iz Vukovara, iz župe sv. Josipa radnika, sudjelovala je na 26. međunarodnom molitvenom susretu mladih u Međugorju. Za medjugorje.hr Ana je kazala da 10 godina organizirano dolaze u Međugorje: „Sa mnom je došao autobus  mladih, osim moje župe, ima nas iz drugih dijelova Slavonije, okolica Vinkovaca, Osijeka, Slavonskog Broda, Požege, Pakraca. Više puta smo čuli kako su i govornici i predavači postavljali pitanje: Što nas ovdje privlači. Svi znamo da je to Bog. Moj prvi dolazak ovdje  bio je prije 18 godina. I nakon toga ja nisam mogla provesti ljeto u miru, ako se nisam ovdje pojavila. Kad sam nakon 7, 8 dolazaka shvatila da je radost velika, spontano sam počela pozivati i okupljati prijatelje i poznanike i tako se dogodilo da smo desetu godinu zaredom organizirano ovdje“, kazuje Ana te dodaje kako je na Festivalu mladih u Međugorju najviše privlači molitva: „Sve su točke nadopunjavajuće. Naravno da je Euharistija temelj svega, ali da bi čovjek mogao ući u dubinu toga otajstva dobro dođu kateheze, svjedočanstva i klanjanje,  gdje se čovjek susreće sa živim Bogom. Sve to oplemenjuje. U svakom slučaju, molitva je onaj dio koji me najviše privlači“.