Izborni kapitul OFS-a Hercegovine u Međugorju

datum: 23.03.2017.

Izborni kapitul hercegovačkog područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda (OFS-a) održan je od 17. do 19. ožujka 2017. godine u franjevačkoj kući molitve i susreta Domus pacis u Međugorju. U radu kapitula sudjelovalo je ukupno 36 sudionika. Nakon večernjeg molitvenog programa u crkvi sv. Jakova, predstavili su se svi članovi kapitula, a potom je područni duhovni asistent fra Antonio Šakota imao duhovno promišljanje o savršenom veselju sv. Franje.

Tijekom kapitula ministri mjesnih bratstava su iznijeli godišnja izvješća o životu i radu svojih bratstva, a nakon njih su i članovi područnog vijeća iznijeli svoja trogodišnja izvješća, te je uslijedila rasprava. Izbornim dijelom kapitula predsjedala je sestra Ivana Vidović, član Nacionalnog vijeća. Ivana je na početku pozdravila sve prisutne, te pojasnila tijek izbora. Nakon uvodnih molitvi predviđenih Obrednikom OFS-a i navještaja Evanđelja, pristupilo se izborima.

Izabrano je sljedeće područno vijeće:

Ministra: Mirela Barbarić (OFS Široki Brijeg)
Doministra: Marijana Barbarić (OFS Čerin)
Tajnica: Josipa Vukoja (OFS Kočerin)
Učiteljica formacije: Ruža Vidić (OFS Čitluk)
Rizničar: Jure Čilić (OFS Međugorje)
Povjerenik za Framu: Nikola Vidić (OFS Čitluk)

U nedjelju jutro, pod predsjedanjem su nove područne ministre donesene smjernice za rad novoga vijeća, te su izabrani delegati za Nacionalni izborni kapitul OFS-a. Kapitul je završen slavljem svete mise u kojoj su novi vijećnici uvedeni u službu.