Matija Milošić: „Prvo hodočašće u Međugorje neću nikada zaboraviti“

datum: 15.12.2016.

Matija Milošić je vjeroučitelj iz Karlovca i koordinator pokreta „Mladi srca Marijina“. Ima 27 godina i u braku je sa suprugom Željkom. Za program radiopostaje „Mir“ Međugorje ističe kako vrlo rado dolazi u Međugorje. Ne sjeća se točnog datuma svoga prvoga dolaska, no, kako napominje, u sjećanju mu se urezalo nešto mnogo važnije: Sjećam se da sam molio Isusa da me upozna s Majkom Marijom. Taj susret, to prvo hodočašće u Međugorje neću nikada zaboraviti. Susreo sam Gospu kao živu Majku, koja je uvijek s nama, koja nas čuva, koja je tu za nas, koja prenosi naše molbe svome Sinu Isusu, koja se zauzima za nas. Gospa je temelj našega pouzdanja, našega hoda prema Isusu, gdje mi susrećemo živoga Isusa. Međugorje mi je pomoglo. Sva ta svjedočanstva su duhovna hrana koja te podiže, usmjerava te prema dobrom putu - slijediti Gospu i doći do Isusa. Međugorje me vodilo dubljem duhovnom shvaćanju sebe, svoje osobnosti i svijeta u kojem se nalazimo. Par puta sam vodio mlade u Međugorje, gdje su i oni doživjeli susret s Gospom, susret u Presvetom oltarskom sakramentu, u ispovijedi. To je posebnost Međugorja - mi susrećemo Isusa! To nam pokazuje da je Međugorje pravi putokaz do Isusa“, kazuje Matija koji je sa svojom suprugom svjedočio i na Međunarodnom susretu mladih u Međugorju 2014. godine.