Mons. Boulos Emile Saadé, maronitski biskup biskupije Batroun (Libanon) na privatnom hodočašću u Međugorju

datum: 14.05.2007.

Od 8. do 14. svibnja 2007. na hodočašću u Međugorju boravi Mons. Boulos Emile Saadé, maronitski biskup biskupije Batroun u Libanonu. Došao je sa skupinom hodočasnika u organizaciji udruge „Prijatelji Marije Kraljice mira“ sa sjedištem u Beirutu. (Razgovor u pripremi)