Novi vizni režim u BiH - ukinute vize za 13 zemalja Južne Amerike

datum: 24.12.2008.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 23. listopada 2008. god. odluku po kojoj se izuzimaju od obveze pribavljanja viza za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine do 90 (devedeset) dana stranci koji su državljani sljedećih država:


 

1.         Andora 

2.         Argentina 

3.         Australija 

4          Austrija 

5.         Belgija 

6.         Brazil 

7.         Brunei Darussalam 

8.         Bugarska 

9.         Crna Gora 

10.       Češka Republika 

11.       Čile 

12.       Danska 

13.       Estonija 

14.       Finska 

15.       Francuska 

16.       Grčka 

17.       Gvatemala 

18.       Honduras 

19.       Hrvatska 

20.       Irska 

21.       Island 

22.       Izrael 

23.       Italija 

24.       Japan 

25.       Kostarika 

26.       Koreja Republika 

27.       Kanada 

28.       Katar 

29.       Cipar 

30.       Kuvajt 

31.       Latvija 

32.       Lihtenštajn 

33.       Litva 

34.       Luksemburg 

35.       Mađarska 

36.       Makedonija 

37.       Malezija 

38.       Malta 

39.       Malteški red 

40.       Meksiko 

41.       Monako 

42.       Nikaragva 

43.       Nizozemska 

44.       Njemačka 

45.       Norveška 

46.       Novi Zeland 

47.       Panama 

48.       Paragvaj 

49.       Poljska 

50.       Portugal 

51.       Rumunjska 

52.       Sjedinjene Američke Države 

53.       Salvador 

54.       San Marino 

55.       Singapur 

56.       Slovačka 

57.       Slovenija 

58.       Sveta Stolica 

59.       Srbija 

60.       Španjolska 

61.       Švedska 

62.       Švicarska Konfederacija 

63.       Turska 

64.       Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske 

65.       Urugvaj 

66.       Venecuela