Šesnaesti međunarodni festival mladih - Mladifest 16 – Međugorje 2005.

datum: 09.06.2005.

Šesnaesti međunarodni festival mladih - Mladifest 16 – održat će se u Međugorju od 1. do 6. kolovoza 2005. Tema susreta: «Dođosmo pokloniti mu se» (Mt 2, 2) u skladu je s godinom Euharistije i Svjetskim danom mladih koji će sredinom kolovoza u Koelnu okupiti stotine tisuća mladih oko Svetog Oca Pape.  (Program)

Preporuke:

Ponijeti sa sobom mali radio sa FM frekvencijom i slušalice (za simultani prijevod), Bibliju, suncobran. Skupine koje će sudjelovati na molitvenom susretu neka ne planiraju druge programe za vrijeme susreta mladih. Večernji molitveni program za sve počinje s krunicom u 18 sati. Misa je u 19.00 sati. Po dolasku u Međugorje molimo voditelje skupina da prijave dolazak svoje skupine na mjestu koje će za to biti predviđeno. Prijave se primaju tokom cijelog Festivala Mladih, između 9 h ujutro i 18 h popodne.

Napomene:

Za vrijeme trajanja Mladifesta neće biti sv. Misa za hodočasnike tijekom prijepodneva. Svi će hodočasnici dolaziti na sv. Misu navečer, zajedno s mladima. Za cijelo vrijeme Mladifesta osiguran je simultani prijevod.