U Međugorju odžan susret zajednica obnove u Duhu Svetom

datum: 08.04.2018.

Više od 1600 prisutnih članova zajednica grupa, domova molitva, udruga i inicijativa povezanih u koordinaciju Obnove u Duhu Svetome (ODS), završio je njihov četvrti godišnji susret koji je trajao od 4. do 8. travnja 2018.

Nakon prvog dijela susreta, odnosno škole za voditelje i pratitelje, koji se od srijede do petka popodne odvijao u Majčinom selu, program je od petka večeri prebačen u žutu dvoranu sv. Ivana Pavla II. Slavljenje koje je uslijedilo nakon svete mise predvodio je Alan Hržića i slavljenički tim Srca Isusova.

Oni su, osim individualnog programa, sudjelovali na večernjem programu u župnoj crkvi sv. Jakova. Iza euharistijskog klanjanja u subotu u 22,00 sata na vanjskom oltaru crkve bilo je upriličeno slavljenje koje su predvodili ostali slavljenički timovi prisutni na susretu ODS-a.