Promidžbene usluge

Marketing Radio postaje "MIR" Međugorje

Dijana Pinjuh
voditelj marketinga RMM
TEL: +387(0)36/653-548

FAX: +387(0)36/653-552
MOB: +387(0)63/393-853
marketing@medjugorje.hr

www.radio-medjugorje.com