Régebbi híreink archívuma

Kathy Nohlen tanúságtétele: „Különösen a szentségimádás érintett meg”

Március elején az Egyesült Államokbeli Idiane-ból Kathy Nohlen látogatott el Međugorjéba. Először vett rész a zarándoklatszervezők lelkigyakorlatán. Kathy tanúságot tett a zarándokokkal való munkájáról: „A zarándokokkal dolgozom kisebb-nagyobb megszakításokkal immár 25 éve, de az utóbbi időben egyre intenzívebben.

Objavljeno: 28.03.2015.

Međugorjéban járt egy házaspár az Elefántcsontpartról

Egy házaspár Yvette és Armand Joseph Grah az Elefántcsontpartról vezet zarándokcsoportokat Međugorjéba. Yvette a međugorjei jelenésekről egy könyvből szerzett tudomást, így férjével elhatározták, hogy elzarándokolnak Međugorjéba. Yvette így emlékezik vissza az Elefántcsontpartról 2007-ben szervezett zarándoklatról:

Objavljeno: 27.03.2015.

Vukovári zarándokok Međugorjéban

Az elmúlt napokban nagyszámú horvátországi és bosznia-hercegovinai zarándok látogatott Međugorjéba. Az idén is, 2015. március 21-én és 22-én a vukovári Szent Fülöp és Jakab plébánia zarándoklatot szervezett Međugorjéba a bérmálkozók és elsőáldozók szülei számára.

Objavljeno: 26.03.2015.

„IN ODIUM FIDEI – A gyűlöletből a hit felé” című film Međugorjéban

„IN ODIUM FIDEI – A gyűlöletből a hit felé” című dokumentumfilmet 2015. március 28-án, szombaton 19:30 órai kezdettel mutatják be Međugorjéban, a Szent II. János Pál teremben. A film a Laudata produkciója, Ksenia Abrahamović vezetésével. Rendezője Nada Prkačin, időtartama pedig 60 perc. Az „IN ODIUM FIDEI – A gyűlöletből a hit felé” című film központi témája a 66 hercegovinai ferences meggyilkolása a II. Világháborúban és azt követően.

Objavljeno: 19.03.2015.

Jézus és Mária csillagocskái

A romániai származású Melinda Dumitrescu a 90-es években járt el először Međugorjéban. Ez a hely azonnal magával ragadta. Akkor még a németországi zeneakadémián hegedűt tanult és annak ellenére, hogy kiváló játékának köszönhetően csodálatos világi siker várt, ő úgy döntött, hogy Međugorjéban telepedik le. Mosolyogva mondja: „Sohasem bántam meg, hogy ezt az utat választottam, mert boldog és megelégedett vagyok, és egy kicsit horvátul is megtanultam.”

Objavljeno: 18.03.2015.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldonak 2015. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak a Szűzanya 1981. június 24-től 1982. december 25-ig minden nap megjelent. Az utolsó mindennapi jelenéskor a Szűzanya átadta neki a tizedik titkot, majd azt mondta, hogy ezentúl évente egyszer, mégpedig március 18-án fog megjelenni neki. Így történt eddig minden évben. Több mint tízezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imádkozására. A jelenés 13.47-kor kezdődött és 13.53-ig tartott.

Objavljeno: 18.03.2015.

A libanoni Sana Nassar tanúságtétele

A libanoni Sana Nassar részt vett a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek találkozóján. Sana „Mária barátai, Béke Királynője” nevű nonprofit szervezetet alapítója, amelynek célja a Szűzanya međugorjei üzeneteinek szolgálata. Sana 1986-ban járt először Međugorjéban, 1996-ban pedig családja és barátai részére megszervezte az első međugorjei zarándoklatot, amelyet csak családjának és barátainak szánt.

Objavljeno: 11.03.2015.

A Križevac-i kereszt felállításának 81. évfordulója

2015. március 16-án 81 esztendeje annak, hogy befejezték a Križevácon lévő kereszt felállítását és e kereszt alatt bemutatták az első szentmisét. 1934. január 21-én megváltásunk jubileumára emlékezve döntöttek a kereszt felállításáról, amelyet az akkori plébános, fra Bernardin Smoljan hirdetett ki a híveknek. A döntéstől a kereszt elkészültéig mindössze 52 nap telt el. A fogadalmi kereszt tervrajzát a mostari Šimun Boras mérnök készítette, a kivitelezést pedig a međugorjei Ante Dugandžić-Redžo irányította.

Objavljeno: 10.03.2015.

2015. február statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 30 750

A koncelebráló papok száma: 687 (naponta 24)

Objavljeno: 01.03.2015.

„Azt szeretném, ha az emberek eljönnének és megismernék Međugorjét” – egy zarándok tanúságtétele

A Szűzanya, a Béke Királynője hívására több millió zarándok válaszolt szerte az egész világból. Számos tanúságtételt lehet olvasni weboldalunkon. Ezek a zarándokok arról tesznek tanúságot, hogy megváltozott az életük és nagyon hálásak a Béke Királynőjének a kapott áldásokért és a Krisztus útján való újjászületésért. A karlovaci Željko Kaić a „Mir” Međugorje Rádió műsorában megosztotta tanúságtételét: „Tizenhárom évvel ezelőtt látogattam el először Međugorjéba. Gyakran járok ide és elmondhatom, hogy jövetelem egészen más, mint kezdetben. Međugorjéban, az imádság, a kegyelem helyén lenni különleges dolog, amely szinte leírhatatlan. A szentmise a mindenem. Jó felmenni a Križevacra, elimádkozni a keresztutat, önmagunkban és az Úrral lenni és rátalálni a békére, amely annyira hiányzik mindnyájunknak. A Szűzanya, a rózsafüzér, a mindennapi családi ima nélkül nincs semmi. Azt szeretném, ha az emberek eljönnének és megismernék Međugorjét, hogy lássák mi a mise, mi az imádság” – mondta Željko Kaić zarándok.

Objavljeno: 27.02.2015.

Kispályás labdarúgótornán népszerűsítették Međugorjéban a Szentírást

A Horvát Bibliatársulat az albán, a szerb és a makedóniai bibliatársulat együttműködve 2015. február 20-tól 22-ig Međugorjéban szervezte meg a kispályás labdarúgó tornát a szentírás népszerűsítése érdekében. A teljes programnak keretet adott a közös ima és a szentírással való találkozás. A focit megelőzte a szentírásolvasás, amelyet a napi olvasmány alapján fra Ivan Dugandžić biblikus professzor tanítása és szentírás-magyarázata követett.

Objavljeno: 24.02.2015.

A plébánia legidősebb híve

A Međugorjei Plébánia legidősebb híve, Ruža Vidović Baraćuša február 21-én, szombaton ünnepelte 100. születésnapját. Ruža mamának igazi születésnapi ünnepet rendezett családja, barátai, szomszédai és mindazok, akik eljöttek, hogy felköszöntsék őt. Ruža mamát századik születésnapján felköszöntötte fra Mariko Šakota međugorjei plébános és fra Karlo Lovrić, aki a plébánia idős és beteg híveinek lelkipásztori szolgálatát végzi és rendszeresen látogatja Ruža nénit. 1915. február 21-én született Međugorjéban, Ilka és Mande Barać gyermekeként.

Objavljeno: 24.02.2015.

A zarándoklatszervezők, Béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 22. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 22. nemzetközi találkozóját 2015. március 2-6. rendezik meg Međugorjéban. A találkozó témája:

 

„Békesség nektek!” (Jn 20, 21)

A Szűzanya iskolájában

 

PROGRAM

Objavljeno: 23.02.2015.

A ferences világi rend nagyböjti lelkigyakorlata

Február 21-én megtartották Međugorjéban az ötödik nagyböjti lelkigyakorlatot a hercegovinai Ferences Világi Rend vezetősége szervezésében. A lelkigyakorlat elején Ankica Zelenik körzeti miniszter fordult a jelenlevőkhöz. Az üdvözlő szavak után a vendéglátók nevében a jelenlévőket köszöntötte: Jure Čilić a helyi miniszter, fra Ivan Landeka lelki asszisztens, valamint fra Marinko Šakota plébános. Fra Ljubo Kurtović körzeti lelki asszisztens buzdító szavai után, a lelki megújulás jelentőségéről, valamint a lelkigyakorlat témájáról: „A nagyböjt a lemondás és a választás ideje” fra Danko Perutina szólt.  A lelkigyakorlaton kb. 350 harmadrendi testvér vett részt Hercegovina 14 közösségéből. A programot énekükkel a međugorjei Frama közösség fiataljai gazdagították. Az előadás után, szentgyónásra való felkészítés következett, majd a lelkigyakorlat résztvevői bekapcsolódtak a Szent Jakab templom imaprogramjába. A rózsafüzér tizedeket a testvérközösségek miniszterei imádkozták. (Foto: Toni Iličić)

Objavljeno: 22.02.2015.

Keresztúti ájtatosság Međugorjéban

A nagyböjti idő különlegessége a Krisztus szenvedésén való elmélkedés keresztúti ájtatosság keretében, amelyet a templomban, de a családokban is imádkoznak a hívők. A međugorjei plébánia keresztúti imádságának rendje péntekenként: 14 órakor a Križevacon; az esti szentmise után a Szent Jakab templomban, a filiákban pedig (Šurmanciban, Vionican és Miletninan) 16 órakor. A Szűzanya jelenéseinek kezdete óta imádkozzák a keresztutat a Križevacon. 1981 után a međugorjei hívekhez csatlakoznak a környékbeliek és a világ zarándokai is. Sok zarándok ment fel a Križevacra, mely számukra meghívást jelent arra, hogy találkozzanak a szenvedő Jézussal és szenvedésében felfedezzék végtelen szeretetét. Kezdetben fakeresztek jelölték az állomások helyét, majd 1988-ban bronzból készült domborműveket helyeztek el, amelyek prof. Carmello Puzzola alkotásai. Mindegyiken jelen van a Szűzanya, kivéve a getszemáni kerti jelenetet ábrázoló domborművön. A Križevacon péntekenként egész évben imádkozzák a keresztutat.

Objavljeno: 20.02.2015.