Régebbi híreink archívuma

A libanoni Sana Nassar tanúságtétele

A libanoni Sana Nassar részt vett a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek találkozóján. Sana „Mária barátai, Béke Királynője” nevű nonprofit szervezetet alapítója, amelynek célja a Szűzanya međugorjei üzeneteinek szolgálata. Sana 1986-ban járt először Međugorjéban, 1996-ban pedig családja és barátai részére megszervezte az első međugorjei zarándoklatot, amelyet csak családjának és barátainak szánt.

Objavljeno: 11.03.2015.

A Križevac-i kereszt felállításának 81. évfordulója

2015. március 16-án 81 esztendeje annak, hogy befejezték a Križevácon lévő kereszt felállítását és e kereszt alatt bemutatták az első szentmisét. 1934. január 21-én megváltásunk jubileumára emlékezve döntöttek a kereszt felállításáról, amelyet az akkori plébános, fra Bernardin Smoljan hirdetett ki a híveknek. A döntéstől a kereszt elkészültéig mindössze 52 nap telt el. A fogadalmi kereszt tervrajzát a mostari Šimun Boras mérnök készítette, a kivitelezést pedig a međugorjei Ante Dugandžić-Redžo irányította.

Objavljeno: 10.03.2015.

2015. február statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 30 750

A koncelebráló papok száma: 687 (naponta 24)

Objavljeno: 01.03.2015.

„Azt szeretném, ha az emberek eljönnének és megismernék Međugorjét” – egy zarándok tanúságtétele

A Szűzanya, a Béke Királynője hívására több millió zarándok válaszolt szerte az egész világból. Számos tanúságtételt lehet olvasni weboldalunkon. Ezek a zarándokok arról tesznek tanúságot, hogy megváltozott az életük és nagyon hálásak a Béke Királynőjének a kapott áldásokért és a Krisztus útján való újjászületésért. A karlovaci Željko Kaić a „Mir” Međugorje Rádió műsorában megosztotta tanúságtételét: „Tizenhárom évvel ezelőtt látogattam el először Međugorjéba. Gyakran járok ide és elmondhatom, hogy jövetelem egészen más, mint kezdetben. Međugorjéban, az imádság, a kegyelem helyén lenni különleges dolog, amely szinte leírhatatlan. A szentmise a mindenem. Jó felmenni a Križevacra, elimádkozni a keresztutat, önmagunkban és az Úrral lenni és rátalálni a békére, amely annyira hiányzik mindnyájunknak. A Szűzanya, a rózsafüzér, a mindennapi családi ima nélkül nincs semmi. Azt szeretném, ha az emberek eljönnének és megismernék Međugorjét, hogy lássák mi a mise, mi az imádság” – mondta Željko Kaić zarándok.

Objavljeno: 27.02.2015.

Kispályás labdarúgótornán népszerűsítették Međugorjéban a Szentírást

A Horvát Bibliatársulat az albán, a szerb és a makedóniai bibliatársulat együttműködve 2015. február 20-tól 22-ig Međugorjéban szervezte meg a kispályás labdarúgó tornát a szentírás népszerűsítése érdekében. A teljes programnak keretet adott a közös ima és a szentírással való találkozás. A focit megelőzte a szentírásolvasás, amelyet a napi olvasmány alapján fra Ivan Dugandžić biblikus professzor tanítása és szentírás-magyarázata követett.

Objavljeno: 24.02.2015.

A plébánia legidősebb híve

A Međugorjei Plébánia legidősebb híve, Ruža Vidović Baraćuša február 21-én, szombaton ünnepelte 100. születésnapját. Ruža mamának igazi születésnapi ünnepet rendezett családja, barátai, szomszédai és mindazok, akik eljöttek, hogy felköszöntsék őt. Ruža mamát századik születésnapján felköszöntötte fra Mariko Šakota međugorjei plébános és fra Karlo Lovrić, aki a plébánia idős és beteg híveinek lelkipásztori szolgálatát végzi és rendszeresen látogatja Ruža nénit. 1915. február 21-én született Međugorjéban, Ilka és Mande Barać gyermekeként.

Objavljeno: 24.02.2015.

A zarándoklatszervezők, Béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 22. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 22. nemzetközi találkozóját 2015. március 2-6. rendezik meg Međugorjéban. A találkozó témája:

 

„Békesség nektek!” (Jn 20, 21)

A Szűzanya iskolájában

 

PROGRAM

Objavljeno: 23.02.2015.

A ferences világi rend nagyböjti lelkigyakorlata

Február 21-én megtartották Međugorjéban az ötödik nagyböjti lelkigyakorlatot a hercegovinai Ferences Világi Rend vezetősége szervezésében. A lelkigyakorlat elején Ankica Zelenik körzeti miniszter fordult a jelenlevőkhöz. Az üdvözlő szavak után a vendéglátók nevében a jelenlévőket köszöntötte: Jure Čilić a helyi miniszter, fra Ivan Landeka lelki asszisztens, valamint fra Marinko Šakota plébános. Fra Ljubo Kurtović körzeti lelki asszisztens buzdító szavai után, a lelki megújulás jelentőségéről, valamint a lelkigyakorlat témájáról: „A nagyböjt a lemondás és a választás ideje” fra Danko Perutina szólt.  A lelkigyakorlaton kb. 350 harmadrendi testvér vett részt Hercegovina 14 közösségéből. A programot énekükkel a međugorjei Frama közösség fiataljai gazdagították. Az előadás után, szentgyónásra való felkészítés következett, majd a lelkigyakorlat résztvevői bekapcsolódtak a Szent Jakab templom imaprogramjába. A rózsafüzér tizedeket a testvérközösségek miniszterei imádkozták. (Foto: Toni Iličić)

Objavljeno: 22.02.2015.

Keresztúti ájtatosság Međugorjéban

A nagyböjti idő különlegessége a Krisztus szenvedésén való elmélkedés keresztúti ájtatosság keretében, amelyet a templomban, de a családokban is imádkoznak a hívők. A međugorjei plébánia keresztúti imádságának rendje péntekenként: 14 órakor a Križevacon; az esti szentmise után a Szent Jakab templomban, a filiákban pedig (Šurmanciban, Vionican és Miletninan) 16 órakor. A Szűzanya jelenéseinek kezdete óta imádkozzák a keresztutat a Križevacon. 1981 után a međugorjei hívekhez csatlakoznak a környékbeliek és a világ zarándokai is. Sok zarándok ment fel a Križevacra, mely számukra meghívást jelent arra, hogy találkozzanak a szenvedő Jézussal és szenvedésében felfedezzék végtelen szeretetét. Kezdetben fakeresztek jelölték az állomások helyét, majd 1988-ban bronzból készült domborműveket helyeztek el, amelyek prof. Carmello Puzzola alkotásai. Mindegyiken jelen van a Szűzanya, kivéve a getszemáni kerti jelenetet ábrázoló domborművön. A Križevacon péntekenként egész évben imádkozzák a keresztutat.

Objavljeno: 20.02.2015.

A međugorjei fiatalok nagyböjti imádsága

A međugorjei Szent Jakab plébánia fiataljai úgy döntöttek, hogy az idei nagyböjtöt a legszebb módon fogják megélni. A nagyböjt minden estéjén 20 órától együtt imádkozzák a rózsafüzért a Jelenések hegyén. Heti két alkalommal nem lesz este 20 órakor rózsafüzér: pénteken, ekkor az esti szentmise után a keresztutat imádkozzák a Križevacon, és vasárnap, mely napon 14 órakor imádkozzák a rózsafüzért a Jelenések hegyén.

Objavljeno: 19.02.2015.

Imaszemináriumot tartottak Međugorjéban

Február 13-tól 15-ig imaszemináriumot tartottak Međugorjéban a 7. és 8. osztályos lányok számára a mostari ferences iskolanővérek. A szemináriumot a „Domus Pacisban” tartották meg, amelyen negyven lány vett részt. A mostari ferences iskolanővérek immár huszonöt éve szerveznek imatalálkozót lányok számára. A megérkezés után a program a Szent Jakab plébániatemplomban szentmisével kezdődött, majd ismerkedés és a bevezető beszélgetés következett. Másnap a résztvevők a Jelenések hegyén imádkoztak és jelen voltak az esti imaprogramon is, valamint a szentségimádáson, amely különleges lelki élményt adott a számukra.

Objavljeno: 17.02.2015.

„Azt látjuk, hogy Međugorje után megváltoznak az emberek, újra megszületik bennük a vágy az imára és az Eukarisztiára” – mondta Antonello Cadedda atya

Antonello Cadedda olasz atya Međugorjéba látogatott. Harminchárom év óta pap, húsz éve Brazíliában, San Paoloban szolgál. Enrico atyával megalapította az „Alleanza di Misericordia” nevű közösséget, amely azokról a szegényekről és elhagyatottakról gondoskodik, akik az utcán élnek. Međugorjéba a zarándokok lelki kísérőjeként jön. „Olaszországban 1981-től, már a kezdetektől beszéltek Međugorjéról. Akkor nem nagyon érdekelt, mert sok aktivitásban vettem részt. Először egy olasz zarándokcsoport meghívására lelki kísérőként jöttem ide. Azután visszatértem Brazíliába, és 2000 áprilisában, amikor elkezdődött közösségi életünk, Enrico atya megkért, hogy kísérjek el egy kétszáz fős brazíliai zarándokcsoportot Međugorjéba” mondta Anteonello atya.

Objavljeno: 12.02.2015.

Szentmisét mutattak be a međugorjei plébánia elhunyt ferenceseiért és híveiért

Február 10-én, kedden a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban boldog Alojzije Stepinac bíboros emléknapján szentmisét mutattak be a II. Világháború végén és az azt követő időszakban e plébánia meggyilkolt ferenceseiért, illetve az I., a II. Világháborúban valamint a polgárháborúban meghalt hívekért is. Az esti 18 órai szentmisét a međugorjei plébániatemplomban fra Robert Jolić és fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa mutatta be 11 pappal együtt. Fra Robert a szentmise elején a megölt ferencesekről és hívekről többek között ezt mondta:

Objavljeno: 11.02.2015.

Befejeződött a lelkigyakorlat Međugorjéban

2015. február 6. és 8. között rendezték meg azt a lelkigyakorlatot, amelyet fra Damir Pavić, a brestevsko-i Szűz Mária születése plébánia plébánosa tartott. A lelkigyakorlat február 6-án, pénteken az esti imaprogrammal kezdődött a plébániatemplomban. A rózsafüzért első nap fra Karlo Lovrić vezette, a szentmisét pedig fra Damir mutatta be négy pappal együtt. A lelkigyakorlat másik két napján is fra Damir mutatta be a szentmisét. Az esti imaprogramon kívül előadássorozatot is tartott a plébánia hívei számára. A hívekhez fordulva többek között beszélt a bűnről és a kereszt titkáról, mely minden keresztény életében jelen van.

Objavljeno: 09.02.2015.

Ferenc pápa június 6-án Szarajevóba látogat

Vatikán (VA) – „Szeretném bejelenteni, hogy június 6-án, szombaton, ha Isten megadja, Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba fogok látogatni” – mondta Ferenc pápa február 1-én, vasárnap az Úrangyala imádság után. Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak látogatásáért, amelynek a célja az, hogy bátorítsa az ott élő katolikusokat, felébressze bennük a jó kovászát és a testvériség és béke megerősödését hozza el számukra.

Objavljeno: 02.02.2015.