Régebbi híreink archívuma

November eleje Međugorjéban

A međugorjei Információs Iroda adatai szerint 2012 novemberében is sok zarándokcsoport érkezett. Jöttek zarándokok: Ausztriából, Németországból, az Egyesült Államokból, Angliából, Olaszországból, Franciaországból, Belgiumból, Japánból, Spanyolországból, Portugáliából, Brazíliából, Írországból, Hollandiából, Szlovéniából és Koreából. A zarándokcsoportokat vezető papok között találkoztunk a 70 esztendős, horvát misszionáriussal, fra Ilija Barišić-tyal, aki immár 40 éve szolgál Afrikában. Fra Ilija elmondta, hogy különös szeretettel szereti Međugorjét, mely annak is köszönhető, hogy megboldogult fra Jozo Vasilj kollégája volt Zadarban, majd a kispapok rektora Kongóban. „Amikor Međugorjéba jövök, mindig érzem fra Jozo jelenlétét, és nem tudok szabadságra menni úgy, hogy ne látogatnék el Međugorjéba. Számomra Međugorje lelki oázis, ahová szívesen jövök imádkozni, gyóntatni, Szentmisét ünnepelni, találkozni azokkal a rendtársaimmal, akik itt szolgálnak” – mondta fra Ilija. A Kongói Demokratikus Köztársaságba, a valamikori Zaire-ban fra Ilija 1972 óta szolgál, ahol kolostort és számos iskolát épített Afrika távoli, elérhetetlen területein. Pillanatnyilag az Egyenlítőn, a Szent Benedek Ferences Rend-tartományban, a Kimbulu-i plébánián szolgál.

Objavljeno: 02.11.2012.

2012. október statisztikai adatai

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 182 500

A koncelebráló papok száma: 4186 (135 naponta)

Objavljeno: 01.11.2012.

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja Međugorjéban

Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a temetők hálánk és emlékezésünk helyévé válnak. Ezeken a napokon kimegyünk a temetőbe és imádságban gondolunk elhunyt szeretetteinkre. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a međugorjei plébánia minden temetőjében szentmisét mutatnak be. A szülőföldjüktől távol élő plébániai hívek ezekben a napokban meglátogatják a plébániát, Međugorjéban töltenek néhány napot, de a világ országaiból is számos zarándokcsoport érkezik.

Mindenszentek:
8:00, 11:00 és 18:00 – Szentmise a međugorjei plébániatemplomban
10:00 – Szentmise a Vionica-i, Miletina–Srebrenica-i és Šurmanci–Jovanovića-i temetőben
15:00 – Szentmise a Brzomelj-i és Kovačica-i temetőben

Halottak napja:
7:30 és 18:00 – Szentmise a međugorjei plébániatemplomban
11:00 – Szentmise Vionica-Majinovac-on
15:00 – Szentmise a Daupovina-i temetőben
15:00 – Szentmise Šurmaci Ararevu temetőjében
15:00 – Szentmise Junčuši temetőben
 

Objavljeno: 30.10.2012.

„Mária üzenetei által arra hív bennünket, hogy térjünk vissza Istenhez”

Međugorjéban továbbra is sok zarándok tartózkodik szerte a világból. Az Információs Iroda adatai szerint zarándokcsoportok érkeztek Írországból, az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Franciaországból, Szlovéniából, Portugáliából, Spanyolországból, Lengyelországból, Magyarországról, Litvániából, Brazíliából, Romániából és Horvátországból. Találkoztunk Jelica Bikfával is, aki 2001. óta vezet zarándokokat Velika Goricaból Međugorjéba. Ez a 107. zarándokútja. A 100. zarándokcsoportot 2011. októberében hozta, és azt mondja, ez volt számára az aranyzarándoklat. „Mária csodálatos embereket gyűjtött össze és kezdettől fogva érezhető közöttünk a szeretet és az egység. Amit először éreztem, azt tapasztalom minden alkalommal és mindig boldogsággal és békével telten érkezem haza. Arra biztatom a zarándokokat, hogy legalább évente egyszer jöjjenek el Međugorjéba, mert itt valóban nagy lelki erőt és erős hitet kapnak. Isten itt különleges módon érinti a földet. Ez az imádság és a világ minden részéről érkező, Istent kereső hívek gyülekezésének helye. Itt sokan különös kegyelmet és megtérést élnek meg. Mária üzenetei által arra hív minket, hogy térjünk vissza Istenhez. Megtérésre és az Evangélium megélésére buzdít bennünket. Arra kér, hogy tegyük meg mindazt, amit Fia mond nekünk” – mondta Jelica és hozzátette, hogy međugorjei zarándoklatairól sok csodálatos és bátorító tanúságtételt hordoz a szívében.
 

Objavljeno: 29.10.2012.

Egy olaszországi házaspár gyalog érkezett Međugorjéba

Giuseppe i Liliana Mengoti olaszországi házaspár gyalog érkezett Međugorjéba. A Como-i tónál, Luganóban élnek, a svájci határ közelében, és ez az első međugorjei zarándoklatunk. 1067 kilométert tettek meg 36 nap alatt. Guiseppe és Liliana a zarándoklat céljáról a következőt mondta: „Elhatároztuk, hogy felújítjuk a házunkat és kialakítunk benne egy kápolnát is. Úgy döntöttünk, hogy a kápolnában lesz egy Szűzanya szobor is, hát ezért a szoborért zarándokoltunk el gyalog, ide, Međugorjéba. Sokat hallottunk Međugorjéról. Az út során az emberek azt mondták, hogy imádkozzunk majd értük Međugorjéban.” A zarándoklat mély és pozitív hatást tett rájuk. Azt mondják: „Amikor megérkeztünk nagyon megrendültünk. Csodálatos tapasztalat. Elvisszük innen a béke és az öröm üzenetét. Ez olyasmi, amit magunkkal vihetünk szeretteinknek otthonainkba” – mondták többek között ezek a nem mindennapi zarándokok.

Objavljeno: 19.10.2012.

A libanoni latin egyház érseke és apostoli vikáriusa Međugorjéba látogatott

Paul Dahdah a libanoni latin egyház érseke és apostoli vikáriusa néhány napot Međugorjéban töltött. A „Mir” Međugorje rádió munkatársainak beszámolt a libanoni hívek lelki életéről, a Pápa libanoni látogatásának gyümölcseiről, Međugorjéról és a Hit évéről. Međugorjéról 15 évvel ezelőtt halott először, amikor Irak érseke volt. „Később azt vettem észre, hogy Libanonban sok közösség jár Međugorjéba, léteznek szervezett zarándoklatok, melyeket a „Világosság” televízió és a maronita atyák szerveznek. A megtérés, a megbékélés és az imádság jelenlétét a mai idők jeleinek is nevezhetnénk, különösen ebben az értékét vesztett világban. A mai világ nyomorult, nincs támaszpontja. Itt, a feltámadott Krisztus szobor körül láttam a fiatalokat, akik biztos vagyok benne, hogy életük és hitük értelmét keresik, és reménykedem abban, hogy a jelenés hiteles és még hosszan, hosszan fog tartani. Egy konventita atya, aki gyakran jár ide, azt mondta nekem, hogy egy jelenségről van szó, amelynek tartalma a gyónás, a kiengesztelődés és az ima…” – mondta többek között az érsek.

Objavljeno: 18.10.2012.

Elhunyt fra Zoran Ostojić

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk ferences testvéreinkkel, a rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel, hogy szentségekkel megerősítve 2012. október 17-én Međugorjéban boldogan hunyt el az Úrban, az Ő szolgája és a mi testvérünk


fra ZORAN OSTOJIĆ
plébániai vikárius, plébános


életének 99., szerzetesi fogadalmának 80., és papságának 73. évében.

Október 18-án, csütörtökön 13 órakor ravatalozzák fel a međugorjei Szent Jakab templomban. A temetési szertartás ugyanezen a napon 15 órakor kezdődik.
Temetése a međugorjei Kovačica temetőben lesz.
NYUGODJON BÉKÉBEN!

Objavljeno: 17.10.2012.

Zarándokok tanúságtételei

Októberben Međugorjéban a horvátországi zarándokok között a „Mir” Međugorje Rádió újságírói találkoztak a pulai Elio Karlović-tyal, a Béke Királynője imaközösség alapítójával, valamint Slavko Fileš-al, akik megosztották velünk međugorjei tapasztalataikat. Amikor Elio tudomást szerzett arról, hogy világszerte međugorjei lelkiségű imaközösségek működnek, megszervezte a međugorjei zarándok a papok és hívek találkozóját és ennek egy fontos gyümölcse a „Béke Királynője” imaközösség. A csoport tagjai minden hónap utolsó csütörtökén találkoznak és a jól ismert međugorjei imaprogram szerint alakítják közös imádságaikat: rózsafüzér, Szentmise és Szentségimádás. Slavko három évvel ezelőtt járt először Međugorjéban. Muraközből, a Szűz Mária látogatása plébániáról érkezett, amely közel van Čakovec-hez. Jelenleg Pulán dolgozik, így környezetének hatására kapcsolatba került azokkal, akikkel együtt vett részt a međugorjei zarándoklaton. „Mindenekelőtt a nem mindennapi béke lelkesít bennünket. Az ember az imádságban átadja magát egy másfajta érzésnek, mely különbözik azoktól, amelyek a hétköznapjainkat uralják. Ez felszabadító érzés. Minden problémát félre teszünk, és csak az imára koncentrálunk, a zarándoklatra” – mondta többek között Slavko.

Objavljeno: 15.10.2012.

Lelkigyakorlat a függőségről

Bijakovićiban, a međugorjei plébániához tartozó Gyerekfaluban október 12-től 14-ig lelkigyakorlatot tartottak: „A szerencsejátéktól való függőség: betegség és az egyéni-társadalmi felelősség között” címmel, melyet a spliti Ferences Intézmények a Béke Kultúrájáért szervezet rendezett meg. Fra Ivan Sesar a horvátországi és bosznia-hercegovinai ferences közösségek tanácsának elnöke köszöntötte a lelkigyakorlat részvevőit és előadóit. „Szeretném kifejezni abból fakadó örömömet, hogy létrejött ez a lelkigyakorlat, mert hiszem, hogy ezeken a tudományos előadásokon keresztül többen felfedezik a szerencsejáték függőségben rejlő veszélyt. Úgy gondolom, hogy erre a lelkigyakorlat szüksége van a ma emberének és társadalmának is, melyben egyre inkább növekszik a függősében szenvedők száma” – mondta fra Ivan. A lelkigyakorlat mindazok szólt, akik szakmai vagy személyes okokból szerettek volna megismerkedni a szerencsejáték függőségben szenvedők kórtanával, vagy tudományos módon kívánnak foglalkozni a függőségben élőkkel, megismerni a függőségbe esés mechanizmusát, a megelőzés lehetőségeit, megismerve az ehhez kapcsolódó tanúságtételeket, programokat, valamint olyan intézmények működését, amelyek a függőségben élők gyógyítását tűzte ki céljául. A lelkigyakorlat segítségére volt azoknak is, akik tudományos alapokon kívántak szembesülni a fogyasztói társadalom kórtanával.

Objavljeno: 13.10.2012.

Október első napjai Međugorjéban

A ferences rend alapítójának, Szent Ferencnek ünnepét október 4-én, csütörtökön ünnepelték meg Međugorjéban. A hagyományos ünnepi szertartáson, Szent Ferenc halálának ünnepét vagyis a „Tranzitust”, a rend liturgikus szertartásának keretében az ünnep előestéjén az esti szentmise után a Szent Jakab templom szabadtéri oltárnál tartották meg. A szertartáson sok zarándok vett részt, akik októberben, a Szűzanya hónapjában Međugorjéban tartózkodnak. Az Információs Iroda adatai szerint: Németországból, Ausztriából, az Egyesült Államokból, Írországból, Olaszországból, Franciaországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Szlovéniából, Spanyolországból, Lengyelországból, Szerbiából, Romániából, Libanonból, Belgiumból, Hollandiából, Peruból, Angliából, Kanadából, Svájcból, Brazíliából és Venezuelából érkeztek zarándokok.

Objavljeno: 05.10.2012.

2012. szeptember statisztikai adatai

 

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 226 500

A koncelebráló papok száma: 5324 (177 naponta)

Objavljeno: 01.10.2012.

„Međugorje megváltoztatta az életemet”

Jean Azar Libanonból érkezett. 2002-ben járt először Međugorjéban, amikor életének nagyon nehéz szakaszát élte. Többször kísérelt meg öngyilkosságot, de Međugorjéban megkapta a gyógyulás kegyelmét. „Isten a Szűzanya által megérintette a szívemet és azóta vele járok. Sok minden megváltozott az élemben, sokkal jobb emberré váltam, mióta a Szűzanya üzenetei szerint élek és naponta róla elmélkedem. Itt láttam meg életem célját, amikor lejátszódott szemem előtt egész életem, kora gyermekkoromtól kezdve felnőtt koromig, és láttam, hogy Isten kegyelme mellettem van. Egy éves koromban elveszítettem az édesapámat, három és fél éves koromban pedig tanúja voltam tanítónőm halálának, akit egy bomba ölt meg az udvaron. Ez megpecsételte egész életemet, de most már látom, hogy Isten kegyelme mindenek felett való és ez óriási dolog. Hálát adok az Úrnak, hogy megadta a kegyelmet, hogy minden évben eljöhetek ide. Nem tudok eléggé hálát adni a Szűzanyának, hogy minden nap Fiához vezet” – mondja Jean és hozzá teszi, hogy testvére ajánlotta neki ezt a zarándoklatot, mivel sokat olvasott Međugorjéról. „Látva, hogy milyen rossz állapotban vagyok, azt mondta próbáljak meg eljönni ide. Én ezt nem akartam. Azt mondtam, hogy a Szűzanya mindenhol ott van, miért kellene nekem azért Međugorjéba utazni, hogy meggyógyuljak. Amikor azonban elolvastam a tőle kapott könyvet, nagyon megérintett. Elhatároztam, hogy eljövök ide, de jövetelem előtt levélben leírtam a Szűzanyának az életem és sok kérdést tettem fel neki. És ezen az első zarándoklaton minden kérdésemre válaszolt” –mondta Jean.

Objavljeno: 24.09.2012.

Befejeződött a házaspárok tizenharmadik nemzetközi lelkigyakorlata

A házaspárok tizenharmadik nemzetközi lelkigyakorlatának körülbelül 150 résztvevője volt: Kongóból, Belgiumból, Németországból, Costa Rikából, Litvániából, Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és Szlovákiából. A lelkigyakorlat Međugorjéban szeptember 19-től 22-ig tartott, témája: „Korunk erkölcsi kihívásai a házasságban”. A program délelőtti és délutáni előadója Tonči Matulić a zágrábi papi főiskola és egyetem erkölcsteológia és az egyház szociális tanításának professzora volt. A délutáni előadás után részt vettek a međugorjei imaprogramon a templomban, felmentek a Križevacra és a Podbrdora. Szeptember 22-én, szombaton szentmisével fejeződött be a lelkigyakorlat. A házaspárok lelkigyakorlatát elhunyt fra Slavko Barbarić atya indította el, és az idén fra Danko Perutnia volt a koordinátora. (képek)

Objavljeno: 23.09.2012.

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

2012. szeptember 9-én Međugorjéban megünnepelték Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét, számos plébániai hívő és zarándok részvételével, akik Angliából, Kanadából, Ausztráliából, Írországból, Spanyolországból, Olaszországból, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Szlovákiából, Franciaországból, Máltáról, Ukrajnából, Csehországból, Belgiumból, Koreából, Lengyelországból, Brazíliából, Portugáliából, Romániából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából érkeztek. A templomban öt szentmisét mutattak be horvát nyelven: 6, 7, 8, 12 és 19 órakor. Az ünnepi szentmisét 11 órakor a Križevacon fra Slaven Brekalo mutatta be. A szentmise előtt rózsafüzért imádkoztak. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepétől Međugorjéban megváltozik az imaórák rendje. A rózsafüzér a templomban 17 órakor, a szentmise 18 órakor kezdődik. Ezt követi a szokásos imaprogram. A Szentségimádás szerdán és szombaton 21 órától 22 óráig tart. A rózsafüzér a Jelenések hegyén vasárnap 14 órakor, a keresztút a Križevacon péntekenként szintén 14 órakor kezdődik. (foto)

Objavljeno: 10.09.2012.

Az imaprogramok rendjének új időpontjai

A Szent Kereszt felmagasztalásának megünneplését követő hétfőtől kezdve Međugorjéban megváltoznak az imaprogramok időpontjai. A templomban a rózsafüzér 17 órakor kezdődik, majd 18 órakor a szentmise. Ezt követi a szentmise után a szokásos imaprogram. A Szentségimádás szerdán és szombaton 21 órától 22 óráig tart. A rózsafüzér a Podbrdon vasárnap 14 órakor kezdődik, a keresztút a Križevacon pedig pénteken, szintén 14 órakor. 13 órakor kezdődő horvát nyelvű szentmise csak szombati napon lesz.

Objavljeno: 05.09.2012.