Régebbi híreink archívuma

2011. február statisztikai adatai


Kiszolgáltatott szentostyák száma: 26.900

Koncelebráló papok száma: 780 (naponta 27)

Objavljeno: 01.03.2011.

„Medjugorjéban élő a hit”

Medjugorjéban, az előző évekhez hasonlóan, február békésebb időszak, ilyenkor kevesebb a zarándok. A Plébánia információs irodájának adatai szerint február elején Csehországból, Ausztriából, Németországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból, Koreából és Lengyelországból érkeztek zarándokcsoportok. Találkoztunk Radoslav Daduliakkal, aki szlovák származású, de pillanatnyilag Prágában él. Feleségével, Máriával először látogattak Medjugorjéba. Beszélt életéről és arról, hogy szíve tele van a medjugorjei élményekkel. „Ez az első hely, ahol azt tapasztalom, hogy az emberek Istennel együtt élik mindennapjaikat. Hallatszik az emberek imája, itt élő hit tapasztalható! Számomra Medjugorje a világ legszebb helye” – mondta Radoslav.

Objavljeno: 11.02.2011.

Befejeződött a lelkigyakorlat

Medjugorjéban 2011. január 28-a és január 30-a között lelkigyakorlat tartott dr. Tomislav Ivančić, aki Zágrábból érkezett. 1982. októbere óta Dr. Ivančić figyelemmel kíséri a medjugorjei eseményeket, számtalan prédikációt, lelkigyakorlatot, szemináriumot és előadást tartott ezen a plébánián. A lelkigyakorlat január 28-án, pénteken az esti szentmisével kezdődött. Az esti imaprogramon kívül dr. Ivančić előadás sorozatot tartott a plébánia hívei és a plébánia hivatal dolgozói, a hotel és panzió tulajdonosok valamint a gyermekek és a fiatalok részére.
Találkozott az „Irgalmas Atya“ közösségének tagjaival is.  Január 30-án, vasárnap 9:30-kor ő mutatta be a diák misét, majd 11 órakor nagymisét, és ezzel fejeződött be a lelkigyakorlat. A plébánia hívein kívül a lelkigyakorlaton részt vettek a környékbeliek is. (fotók)

Objavljeno: 03.02.2011.

2011. január statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 51.500

A koncelebráló papok száma: 948 (naponta 30)

Objavljeno: 01.02.2011.

Christiane Claessens tanúságtétele a svájci Lausanne-ból

Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek (Jn 20,29)
Christiane Claessens az első tanúja Joelle Beuret-Devanthéry 2010 októberében Medjugorjéban történt gyógyulásának. Ő maga írta le a zarándoklatot és a gyógyulás történetét.
2010. október 16-án negyvenhatan, legtöbben a Szalézi Szent Ferenc és Szent Teréz plébániáról magán zarándoklatra indultak Medjugorjéba. Ez volt a mi huszadik zarándoklatunk, mely pontosan abban az időben történt, amikor a Béke Királynőjéről nevezett imaközösségünk megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepeltük. Ez csodálatos lehetőségnek bizonyult imacsoportunk számára, hogy hálát adjunk az Úrnak, mert Mária mindnyájunkat kézen fogva vezetett, és minden nehézség ellenére megtartott e húsz év alatt. Valóban, a Sátán nem bírja elviselni Szűz Máriát, és ezért gyűlöli az imacsoportokat is, melyeket Mária oly lelkesen buzdít. Isten kegyelméből hűségesek maradtunk, és minden hétfőn összegyűltünk imádságra, Krisztus életének titkairól való elmélkedésre. Ezt követte a Szűzanya üzenetének felolvasása, melyet a világnak adott, sőt még mind a mai napig ad minden hónapban Medjugorjéban.

Objavljeno: 13.01.2011.

Újévi imatalálkozó Medjugorjéban

Az imádságos újév-váráshoz, az elmúlt évekhez hasonlóan, a medjugorjei hívekhez csatlakozott számos zarándok a környékről, de jöttek a világ legtávolabbi országaiból is. Az Információs irodában történt bejelentkezések alapján tizenöt európai országból érkeztek zarándokok, legtöbben Olaszorszából valamint kisebb nagyobb csoportok jöttek Koreából, az Egyesült Államokból, Libanonból, Hondurasból, Beninaból, Gánából, hogy imádságban várják az Új esztendőt... A 18 órakor kezdődő hálaadó szentmise után a Cenacolo közösség karácsonyi misztérium játékot mutatott be. 22 órakor kezdődött a szentségimádás, 23:30-kor pedig a szentmise, melyen 136 pap koncelebrált, a főcelebráns pedig fra Danko Perutina volt. Az imaprogramot szinkron tolmácsolással több világnyelvre fordították, az újévi zenés virrasztást pedig a fiatalok nemzetközi zene és énekkara vezette. Fiatalok ezrei jöttek Medjugorjéba, hogy csendben és összeszedettségben imádkozzanak, távol a zajos világi ünnepléstől. A templom túl kicsinek bizonyult ekkora tömeg befogadására, így ezen az éjszakán a hívők megtöltötték a sárga épület termét, a sátort, de sokan a nyílt ég alatt, a templom körül és a szabadtéri oltárnál kapcsolódtak be az imaprogramba. Nagy kivetítőket állítottak fel a sárga épületben, a sátorban és a templom mellett. A „Mir“ medjugorjei rádió és számos internetes portál élőben közvetítette az imaprogramot.
 

Objavljeno: 02.01.2011.

2010. december statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 75 500
A koncelebráló papok száma: 1424 (naponta 45)

2010-ben összesen 1 571 800 szent ostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 38 227 pap koncelebrált.
 

Objavljeno: 01.01.2011.

Jókívánság – Nagy öröm számunkra, hogy itt van karácsony, Jézus születésének ünnepe!

Valóban, az ő teljességéből merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva, mert Ő a mi Békénk!
Azt kívánom, hogy Isten békéje uralkodjon szívünkben, családjainkban, minden vágyunkban és az egész világban. Imádságban egyesülve a világon minden Medjugorje szeretővel kívánok: ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG 2011. ESZTENDŐT!
Ez a karácsony legyen az öröm és a béke napja. Látogassa meg Jézus családjaitokat és szülessen meg titokzatos módon szívetekben!
Plébánia Hivatal Medjugorje
„Mir” Információs Központ Medjugorje
Jókívánság – Fra Petar Vlasic, plébános
(képek)
 

 

 Čestitka - Fra Petar Vlašić, župnik

Objavljeno: 26.12.2010.

A Szűzanya jelenése Jakov Čolonak 2010. december 25-én

1998. szeptember 12-én Jakov Colonak az utolsó mindennapos jelenésekor a Szűzanya azt mondta, hogy ezután csak egy évben egyszer fog megjelenni neki december 25-én, karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 14:25 perckor kezdődött és 7 percig tartott.
Jakov a következőt mondta: "A Szűzanya a titkokról beszélt és a végén azt mondta: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok."

Objavljeno: 25.12.2010.

Lelki felkészülés karácsony ünnepére Medjugorjéban

Ebben az évben is a medjugorjei plébánia kilenceddel készül karácsony ünnepére, mely december 15-én, szerdán kezdődik. Minden nap, vasárnap kivételével a plébánia templomban roráte szetnmisét mutatnak be reggel 6 órakor. Kilenc napon keresztül, karácsonyig 14 órakor a Podbrdon rózsafüzér imádkoznak. Az esti imaprogram a templomban minden nap 17 órakor rózsafüzérrel kezdődik, melyet 18 órakor szentmise követ. Szentgyónásra lehetőség van minden reggel a hajnali szentmise előtt, kb. 5:30-tól 7:30-ig és az esti imaprogram ideje alatt. December 19-én, vasárnap az esti szentmise után a medjugorjei plébánia nagy termében rendvényre kerül sor „Karácsony a mi falunkban“ címmel, melyet a plébánia hívei szerveznek.

Objavljeno: 13.12.2010.

Japán zarándokok Medjugorjéban

Adventben – a karácsony ünnepére való készület idején sok zarándok látogat el Medjugorjéba. Maria Fujie Ito és Paulo Masanovi Yamaski most először látogatott el ide. Harminc órát utaztak azért, hogy meglátogathassák az ima és a kiengesztelődés földjét. Mária elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt hallott először Medjugorjéról, de munkahelyi kötelezettségei miatt nem tudott hamarabb eljönni. Hálás mindenkinek a vendészeretetért és hozzátette: „Hiszek a Szűzanya üzeneteiben, jelenlétében és abban, amit Ő mond nekünk. Ha majd nyugdíjba megyek, akkor újra eljövök ide. Csodálatos, óriási dolog számomra ez a zarándoklat. A Jelenések hegyén és a Križevacon való rózsafüzér ima az, amire a szívünknek szüksége van, ezért valóban nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. El fogok hozni még embereket Japánból Medjugorjéba.“ Paulo is húsz évvel ezelőtt hallott Medjugorjéról és akkor elolvasott egy róla szóló könyvet. „A legfontosabb az, hogy Medjugorjéban jelen van a katolikus hit lényege. Ezt itt meg lehet tapasztalni, míg Japánban az emberek elfelejtették hitünk lényegét.“ – mondta, többek között Paulo.

Objavljeno: 11.12.2010.

Megünnepelték Medjugorjéban Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepét

December 8-án ünnepélyes keretek között ülték meg Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepét. Ahogyan eddig minden Szűzanya ünnepen, most is e világszerte jól ismert zarándokhelyre számos zarándokcsoport érkezett. Legtöbben Bosznia-Hercegovinából és Horvátországból jöttek, de szervezett csoportok érkeztek Olaszországból, Németországból, Koreából, Franciaországból, és Angliából is. Kisebb csoportok voltak jelen egészen Amerikától Japánig. Helyi szokás szerint sok pap gyóntatott. Három szentmisét mutattak be horvát, kettőt olasz nyelven és egyet-egyet német, koreai, francia és angol nyelven.

Objavljeno: 08.12.2010.

A Szentatya általános kihallgatáson fogadta a medjugorjei híveket

Vatikán (IKA) – A mai általános kihallgatás végén a Pápa köszöntötte a zarándokokat, majd az összegyűlt horvát hívekhez fordulva a következőket mondta: „Szívből köszöntök minden horvát zarándokot, különösen a medjugorjei Szent Jakab plébánia híveit! A ti római zarándoklatotok része annak az útnak, melyet Urunk eljövetelére készítünk. Ezért ebben a reményben, legyetek Isten szeretetének hírnökei népetek körében. Dicsértessék Jézus és Mária!”

Objavljeno: 02.12.2010.

Slavko Barbarić atya halálának tizedik évfordulója

November 24-én lesz tíz éve annak, hogy Slavko Barbarić atya elköltözött e világból. Tizennyolc éven át terjesztette a Szűzanya üzeneteit a világban és gondoskodott a Medjugorjéba érkező zarándokokról.  Slavko Barbarić atya 2000. november 24-én a Križevacon a keresztút befejezése után halt meg, földi maradványai pedig Kovačican, a medjugorjei temetőben nyugszanak. Slavko atya halálának tizedik évfordulóján 14 órakor imádkozzák a Križevacon a keresztútat, a szentmise pedig 18 órakor kezdődik a medjugorjei Szent Jakab templomban, melyet Szűz Mária Mennybevételéről nevezett hercegovinai ferences provincia provinciálisa Ivan Sesar atya mutat be. Ezt a szentmisét a Szűzanya jelenései óta medjugorjei plébánián szolgálatot teljesítő elhunyt ferences papok emlékének is szentelik.

Objavljeno: 24.11.2010.

Claudia Koll zarándoklata Medjugorjéba

November elején Medjugorjéban járt Claudia Koll, a híres olasz színésznő. A „Mir“ medjugorjei rádió munkatársainak nyíltan beszélt életéről és megtéréséről. Élettörténete úgy hangzott, mintha napjaink Mária Magdolna történetét hallottuk volna. Elmesélte édesanyja nélküli, nehézségekkel teli gyeremekkorát. Édesanyja az ő születésekor halt meg. Beszélt nagymamájával eltöltött napjairól, az iskolaévekről, identitás kriziséről és tévelygéséről a film világában. Különböző filmekben való szégyenletes szereplései után Claudia 2000-ben,  a Jubileumi évben átlépett Rómában, a Szent Péter Bazilika Nagy Jubileumi kapuján, és attól a pillanattól kezdve érzi, hogyan semmisült meg addigi életműve.
 

Objavljeno: 14.11.2010.