Régebbi híreink archívuma

Gyalog jöttek Belgiumból Medjugorjéba

 

2011. május 16-án, hétfőn nyolcfős csoport érkezett gyalog Belgiumból Medjugorjéba. Az utat a horvát származású Marko Pinčić vezette, aki a medjugorjei Mir rádiónak feleségével Yvonne Lespagnard együtt beszélt erről a szokatlan vállalkozásról. Marko Zadarban született, belga hölgyet vett feleségül és már régóta családjával együtt Belgiumban él. Feleségével és még néhány ismerőssel való beszélgetés után a zarándoklat mellett döntöttek. A nyolc zarándok között volt egy 84 éves úr, valamint egy ápolónő, aki gondoskodott társairól az úton. Marko többek között ezt mondta: „Teszteltük, hogyan fog menni, elindultunk, és elhatároztunk, hogy 500km-t gyalogolunk évente. Utunk már három éve tart. Minden alkalommal, amikor megszakítottunk utunkat, a következő alkalommal visszatértünk arra a helyre, ahol előzőleg abbahagytuk. Ebben az évben megtettük a maradék utat, és úgy számoljuk, hogy kb. kétezer kilométert gyalogoltunk.” Yvonne hangsúlyozta, hogy ez a zarándoklat számára a barátkozás útja volt: „Mi nyolcan ezen az úton egy kis családdá váltunk és nem volt köztünk semmi probléma. Igyekeztünk együtt maradni. Ennek a tapasztalatnak a birtokában szeretnék bátorítani másokat is és segítségükre lenni. Már tudjuk az utat.” Marko és Yvonna azt mondták, hogy az emberek meglepődtek, amikor látták, hogy az idősebb korosztályhoz tartozunk. Mindenütt szívesen fogadták őket, Ausztriában, Szlovéniában, Olaszországban, Németországban és Horvátországban is. Sohasem fogják elfelejteni vendégszeretetüket. Megemlítették azt is, hogy egyszer eltévedtek a szlovéniai erdőben, de a Szűzanya segítségével újra megtalálták az utat. Medjugorjéban családtagjaik várták, a ferencesek nevében pedig fra Miljenko Šteko az Információs Központ igazgatója fogadta őket. Néhány napot imádságban fognak tölteni, majd repülőgéppel térnek vissza Belgiumba.
 

Objavljeno: 17.05.2011.

Beszélgetés Christoph Schönborn bíborossal

Különös hálával gondolok a Podbrdora és a Križevacra vezető utamra.

2009 utolsó és 2010 első napjaiban Christoph Schönborn bécsi bíboros először tett magánlátogatást Medjugorjéba és a Cenacolo közösségbe, mely ebben a kicsi faluban évek óta tevékenykedik. A bíboros szerette volna látni azt a helyet, ahol, annyi sok „jó gyümölcs” termett. Medjugorje vallomása szerinte „a keresztény élet iskolája, ahol a Krisztusba vetett hitet tanuljuk, tanulunk imádkozni, az Eukarisztiából élni és gyakorlattá váltani a felebarát iránti szeretetet, és ezáltal megerősödünk abban, ami a mindennapi keresztény élet alapja” hangsúlyozta a bíboros egy beszélgetésben közvetlenül Bécsbe való visszatérése után.

Objavljeno: 06.05.2011.

2011. április statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 131.600

Koncelebráló papok száma: 2539 (naponta 84)

Objavljeno: 01.05.2011.

Az imaprogram nyári rendje

 

Május 1-vel kezdődik meg Medjugorjéban az imaprogram nyári rendje. A rózsafüzér a templomban 18 órakor, a szentmise pedig 19 órakor kezdődik, melyet a szokásos imáság követ az adott napnak megfelelően. Szentségimádás szerdán és pénteken 22 órakor lesz. A keresztút a Križevacon pénteken 16 órakor, a rózsafüzérima a Jelenések hegyén vasárnap szintén 16 órákor kezdődik.

Objavljeno: 30.04.2011.

Valóban feltámadt az Úr! Alleluja!

 

"Békesség nektek!  Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket."

(János evangéliuma 20,21)

A plébániaközösség minden tagjának, a zarándokoknak, barátainknak, jótevőinknek és minden jóakaratú embernek

Boldog és áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk:

A medjugorjei plébános és a ferences atyák (photo)
 

Objavljeno: 23.04.2011.

Az Úr szenvedésének vasárnapja

 

A mosztári egyházmegye régi szokása szerint fekete vasárnap, vagyis nagyböjt 5. vasárnapja és a Virágvasárnap közötti időszakban a nemzet Isten káromlásáért való engesztelésnek, imának szentelik. Medjugorjéban a plébánia hívei és a zarándokok is meghívást kapnak arra, hogy egész héten minden imaszándékukat, különösen a pénteki keresztutat felajánlják  Istennek engesztelésül a káromkodásokért. Virágvasárnappal vagyis az Úr szenvedésének vasárnapjával kezdődik meg a Nagyhét, az előkészületek csúcspontjaként Urunk Feltámadásának ünnepére. Medjugorjéban április 17-én, Virágvasárnap 10:30-kor kezdődik a liturgia a régi plébániatemplom romjainál. Ezután a körmenet bevonul a templomba, ahol szentmise keretében történik az Úr szenvedésének megünneplése. A szentmise a templomban 8 órakor és 18 órakor kezdődik. Minden szentmisén megáldják az ágakat.14 órától rózsafüzért imádkoznak a Podrdon.

Objavljeno: 13.04.2011.

2011. március statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 85.600

Koncelebráló papok száma: 1838 (naponta 59)

Objavljeno: 01.04.2011.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

A medjugorjei plébánia március 25-én, pénteken ünnepelte Urunk születésének hírüladása ünnepét, mely ebben az évben is nagy számú zarándokot vonzott a világ minden részéről. Medjugorjéban a horvát zarándokok mellett, ezen a napon Németországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból, Koreából, Romániából, Csehországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Mexikóból, Portorikóból és Argentínából érkeztek hívek. A szentségimádás kápolnában és a plébániatemplomban 11 szentmisét mutattak be, ebből 3-at horvát nyelven 8, 11 és 18 órakor. A templomban, ahogyan minden hónap 25-én, most is egész éjjel Szentségimádás volt. A nagyböjti idő sajátossága Krisztus szenvedéséről való elmélkedés, legfőképp a keresztút imádkozása. Medjugorjéban pénteken 14 órakor a Križevacon, a templomban pedig az esti szentmise imádkozzák a keresztúti ájtatosságot. Vasárnap 10:30-kor kezdődő nagymise előtt és az esti 18 órai szentmise után van a keresztúti ájtatosság.

Objavljeno: 26.03.2011.

Mirjana Dragićević-Soldo éves jelenése 2011. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen a Gospa átadta neki
a tizedik titkot, és azt mondta, hogy ezentúl minden évben, március 18-án fog megjelenni neki. Így is történt minden évben. Ma több mint tízezer
zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:50-ig tartott. A Gospa a következő üzenetet adta:

"Drága gyermekek! A legnagyobb Szeretet nevében vagyok veletek, a szerető Isten nevében, aki Fiam által közel jött hozzátok és megmutatta nektek az
igaz szeretetet. Isten útján szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném megtanítani nektek az igaz szeretetet, hogy mások ezt lássák bennetek, és ti
ezt lássátok másokban, hogy testvér legyetek számukra és mások az irgalmas testvért lássák bennetek. Gyermekeim, ne féljetek megnyitni nekem a
szíveteket. Anyai szeretetemmel meg fogom mutatni nektek, hogy mit várok mindnyájatoktól, mit várok apostolaimtól. Gyertek velem. Köszönöm nektek"

Objavljeno: 18.03.2011.

Március első napjai Medjugorjéban

 

2011. márciusának első napjaiban a medjugorjei Információs Iroda adatai szerint Olaszországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Németországból és Romániából érkeztek zarándokcsoportok. Szentmisét horvát nyelven és az említett országokból érkezett zarándokcsoportok anyanyelvén mutattak be. Március 1-én, kedden az esti szentmisét a medjugorjei Szent Jakab templomban 23 pap mutatta be. Továbbra is a téli rend szerint folyik az imaprogram egészen és május 1-ig. Március első napjaiban 6-tól 10-ig Medjugoréban lelkigyakorlat lesz a zarándokcsoportok vezetői, a világ különböző országaiban működő medjugorjei központok vezetői, valamint a Medjugorjéhoz kötődő ima és jótékonysági csoportok vezetői részére. A találkozó mottója: „…Veletek vagyok minden nap, egészen a világ végéig” Az idei találkozó előadói: fra Tomislav Pervan, fra Danko Perutina és fra Mate Dragičević.

Objavljeno: 03.03.2011.

2011. február statisztikai adatai


Kiszolgáltatott szentostyák száma: 26.900

Koncelebráló papok száma: 780 (naponta 27)

Objavljeno: 01.03.2011.

„Medjugorjéban élő a hit”

Medjugorjéban, az előző évekhez hasonlóan, február békésebb időszak, ilyenkor kevesebb a zarándok. A Plébánia információs irodájának adatai szerint február elején Csehországból, Ausztriából, Németországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból, Koreából és Lengyelországból érkeztek zarándokcsoportok. Találkoztunk Radoslav Daduliakkal, aki szlovák származású, de pillanatnyilag Prágában él. Feleségével, Máriával először látogattak Medjugorjéba. Beszélt életéről és arról, hogy szíve tele van a medjugorjei élményekkel. „Ez az első hely, ahol azt tapasztalom, hogy az emberek Istennel együtt élik mindennapjaikat. Hallatszik az emberek imája, itt élő hit tapasztalható! Számomra Medjugorje a világ legszebb helye” – mondta Radoslav.

Objavljeno: 11.02.2011.

Befejeződött a lelkigyakorlat

Medjugorjéban 2011. január 28-a és január 30-a között lelkigyakorlat tartott dr. Tomislav Ivančić, aki Zágrábból érkezett. 1982. októbere óta Dr. Ivančić figyelemmel kíséri a medjugorjei eseményeket, számtalan prédikációt, lelkigyakorlatot, szemináriumot és előadást tartott ezen a plébánián. A lelkigyakorlat január 28-án, pénteken az esti szentmisével kezdődött. Az esti imaprogramon kívül dr. Ivančić előadás sorozatot tartott a plébánia hívei és a plébánia hivatal dolgozói, a hotel és panzió tulajdonosok valamint a gyermekek és a fiatalok részére.
Találkozott az „Irgalmas Atya“ közösségének tagjaival is.  Január 30-án, vasárnap 9:30-kor ő mutatta be a diák misét, majd 11 órakor nagymisét, és ezzel fejeződött be a lelkigyakorlat. A plébánia hívein kívül a lelkigyakorlaton részt vettek a környékbeliek is. (fotók)

Objavljeno: 03.02.2011.

2011. január statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 51.500

A koncelebráló papok száma: 948 (naponta 30)

Objavljeno: 01.02.2011.

Christiane Claessens tanúságtétele a svájci Lausanne-ból

Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek (Jn 20,29)
Christiane Claessens az első tanúja Joelle Beuret-Devanthéry 2010 októberében Medjugorjéban történt gyógyulásának. Ő maga írta le a zarándoklatot és a gyógyulás történetét.
2010. október 16-án negyvenhatan, legtöbben a Szalézi Szent Ferenc és Szent Teréz plébániáról magán zarándoklatra indultak Medjugorjéba. Ez volt a mi huszadik zarándoklatunk, mely pontosan abban az időben történt, amikor a Béke Királynőjéről nevezett imaközösségünk megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepeltük. Ez csodálatos lehetőségnek bizonyult imacsoportunk számára, hogy hálát adjunk az Úrnak, mert Mária mindnyájunkat kézen fogva vezetett, és minden nehézség ellenére megtartott e húsz év alatt. Valóban, a Sátán nem bírja elviselni Szűz Máriát, és ezért gyűlöli az imacsoportokat is, melyeket Mária oly lelkesen buzdít. Isten kegyelméből hűségesek maradtunk, és minden hétfőn összegyűltünk imádságra, Krisztus életének titkairól való elmélkedésre. Ezt követte a Szűzanya üzenetének felolvasása, melyet a világnak adott, sőt még mind a mai napig ad minden hónapban Medjugorjéban.

Objavljeno: 13.01.2011.