Régebbi híreink archívuma

A zarándoklatszervezők, Béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 22. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 22. nemzetközi találkozóját 2015. március 2-6. rendezik meg Međugorjéban. A találkozó témája:

 

„Békesség nektek!” (Jn 20, 21)

A Szűzanya iskolájában

 

PROGRAM

Objavljeno: 23.02.2015.

A ferences világi rend nagyböjti lelkigyakorlata

Február 21-én megtartották Međugorjéban az ötödik nagyböjti lelkigyakorlatot a hercegovinai Ferences Világi Rend vezetősége szervezésében. A lelkigyakorlat elején Ankica Zelenik körzeti miniszter fordult a jelenlevőkhöz. Az üdvözlő szavak után a vendéglátók nevében a jelenlévőket köszöntötte: Jure Čilić a helyi miniszter, fra Ivan Landeka lelki asszisztens, valamint fra Marinko Šakota plébános. Fra Ljubo Kurtović körzeti lelki asszisztens buzdító szavai után, a lelki megújulás jelentőségéről, valamint a lelkigyakorlat témájáról: „A nagyböjt a lemondás és a választás ideje” fra Danko Perutina szólt.  A lelkigyakorlaton kb. 350 harmadrendi testvér vett részt Hercegovina 14 közösségéből. A programot énekükkel a međugorjei Frama közösség fiataljai gazdagították. Az előadás után, szentgyónásra való felkészítés következett, majd a lelkigyakorlat résztvevői bekapcsolódtak a Szent Jakab templom imaprogramjába. A rózsafüzér tizedeket a testvérközösségek miniszterei imádkozták. (Foto: Toni Iličić)

Objavljeno: 22.02.2015.

Keresztúti ájtatosság Međugorjéban

A nagyböjti idő különlegessége a Krisztus szenvedésén való elmélkedés keresztúti ájtatosság keretében, amelyet a templomban, de a családokban is imádkoznak a hívők. A međugorjei plébánia keresztúti imádságának rendje péntekenként: 14 órakor a Križevacon; az esti szentmise után a Szent Jakab templomban, a filiákban pedig (Šurmanciban, Vionican és Miletninan) 16 órakor. A Szűzanya jelenéseinek kezdete óta imádkozzák a keresztutat a Križevacon. 1981 után a međugorjei hívekhez csatlakoznak a környékbeliek és a világ zarándokai is. Sok zarándok ment fel a Križevacra, mely számukra meghívást jelent arra, hogy találkozzanak a szenvedő Jézussal és szenvedésében felfedezzék végtelen szeretetét. Kezdetben fakeresztek jelölték az állomások helyét, majd 1988-ban bronzból készült domborműveket helyeztek el, amelyek prof. Carmello Puzzola alkotásai. Mindegyiken jelen van a Szűzanya, kivéve a getszemáni kerti jelenetet ábrázoló domborművön. A Križevacon péntekenként egész évben imádkozzák a keresztutat.

Objavljeno: 20.02.2015.

A međugorjei fiatalok nagyböjti imádsága

A međugorjei Szent Jakab plébánia fiataljai úgy döntöttek, hogy az idei nagyböjtöt a legszebb módon fogják megélni. A nagyböjt minden estéjén 20 órától együtt imádkozzák a rózsafüzért a Jelenések hegyén. Heti két alkalommal nem lesz este 20 órakor rózsafüzér: pénteken, ekkor az esti szentmise után a keresztutat imádkozzák a Križevacon, és vasárnap, mely napon 14 órakor imádkozzák a rózsafüzért a Jelenések hegyén.

Objavljeno: 19.02.2015.

Imaszemináriumot tartottak Međugorjéban

Február 13-tól 15-ig imaszemináriumot tartottak Međugorjéban a 7. és 8. osztályos lányok számára a mostari ferences iskolanővérek. A szemináriumot a „Domus Pacisban” tartották meg, amelyen negyven lány vett részt. A mostari ferences iskolanővérek immár huszonöt éve szerveznek imatalálkozót lányok számára. A megérkezés után a program a Szent Jakab plébániatemplomban szentmisével kezdődött, majd ismerkedés és a bevezető beszélgetés következett. Másnap a résztvevők a Jelenések hegyén imádkoztak és jelen voltak az esti imaprogramon is, valamint a szentségimádáson, amely különleges lelki élményt adott a számukra.

Objavljeno: 17.02.2015.

„Azt látjuk, hogy Međugorje után megváltoznak az emberek, újra megszületik bennük a vágy az imára és az Eukarisztiára” – mondta Antonello Cadedda atya

Antonello Cadedda olasz atya Međugorjéba látogatott. Harminchárom év óta pap, húsz éve Brazíliában, San Paoloban szolgál. Enrico atyával megalapította az „Alleanza di Misericordia” nevű közösséget, amely azokról a szegényekről és elhagyatottakról gondoskodik, akik az utcán élnek. Međugorjéba a zarándokok lelki kísérőjeként jön. „Olaszországban 1981-től, már a kezdetektől beszéltek Međugorjéról. Akkor nem nagyon érdekelt, mert sok aktivitásban vettem részt. Először egy olasz zarándokcsoport meghívására lelki kísérőként jöttem ide. Azután visszatértem Brazíliába, és 2000 áprilisában, amikor elkezdődött közösségi életünk, Enrico atya megkért, hogy kísérjek el egy kétszáz fős brazíliai zarándokcsoportot Međugorjéba” mondta Anteonello atya.

Objavljeno: 12.02.2015.

Szentmisét mutattak be a međugorjei plébánia elhunyt ferenceseiért és híveiért

Február 10-én, kedden a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban boldog Alojzije Stepinac bíboros emléknapján szentmisét mutattak be a II. Világháború végén és az azt követő időszakban e plébánia meggyilkolt ferenceseiért, illetve az I., a II. Világháborúban valamint a polgárháborúban meghalt hívekért is. Az esti 18 órai szentmisét a međugorjei plébániatemplomban fra Robert Jolić és fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa mutatta be 11 pappal együtt. Fra Robert a szentmise elején a megölt ferencesekről és hívekről többek között ezt mondta:

Objavljeno: 11.02.2015.

Befejeződött a lelkigyakorlat Međugorjéban

2015. február 6. és 8. között rendezték meg azt a lelkigyakorlatot, amelyet fra Damir Pavić, a brestevsko-i Szűz Mária születése plébánia plébánosa tartott. A lelkigyakorlat február 6-án, pénteken az esti imaprogrammal kezdődött a plébániatemplomban. A rózsafüzért első nap fra Karlo Lovrić vezette, a szentmisét pedig fra Damir mutatta be négy pappal együtt. A lelkigyakorlat másik két napján is fra Damir mutatta be a szentmisét. Az esti imaprogramon kívül előadássorozatot is tartott a plébánia hívei számára. A hívekhez fordulva többek között beszélt a bűnről és a kereszt titkáról, mely minden keresztény életében jelen van.

Objavljeno: 09.02.2015.

Ferenc pápa június 6-án Szarajevóba látogat

Vatikán (VA) – „Szeretném bejelenteni, hogy június 6-án, szombaton, ha Isten megadja, Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba fogok látogatni” – mondta Ferenc pápa február 1-én, vasárnap az Úrangyala imádság után. Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak látogatásáért, amelynek a célja az, hogy bátorítsa az ott élő katolikusokat, felébressze bennük a jó kovászát és a testvériség és béke megerősödését hozza el számukra.

Objavljeno: 02.02.2015.

2015. január statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 45 050

A koncelebráló papok száma: 943 (naponta 30)

Objavljeno: 01.02.2015.

Fra Ante Vučković međugorjei tapasztalata

A Hercegovinai Ferences Rendtartomány fratri3.net nevű honlapján olvasható fra Ante Vučković atyával, teológussal és filozófussal készült interjú. Fra Ante többek között međugorjei tapasztalatáról és a fiatalok 25. imatalálkozóján való részvételéről is beszélt. Naponta katekézis formájában tanította imádkozni, közösségben lenni a fiatalokat, valamint az Égi Édesanyának való önátadásról beszélt, meghívva őket arra, hogy János evangelista példája szerint, „Íme a te Anyád” adják át életüket a Szűzanyának. „Međugorjéban, az Ifjúsági Találkozón csodálatos élmény volt számomra a fiatalokkal való találkozás, akik Isten, az imádság, a Szentlélekben való egység után vágyakoznak. Nem titkoltam lelkesedésemet, ellenkezőleg, nagyon elégedett voltam, hogy részese lehettem ennek az eseménynek.

Objavljeno: 25.01.2015.

Huszonöt éves a Kraljica Mira kórus

Immár huszonöt éve működik Međugorjéban a „Kraljica Mira” vegyes kórus, amelyet 1990-ben alapítottak. Ettől kezdve mindmáig a kórus teszi emelkedettebbé a liturgikus ünnepeket és a plébánia fontos eseményeit. A kórusnak 40 kitűnő tagja van, 2010 óta Irena Azenović nővér a vezetőjük. Az elmúlt év során a kórusnak számos jeles fellépése volt. Júliusban a II. János Pál teremben léptek fel, ahol különleges és gazdag műsorral lepték meg a közönséget. Irena nővér minden jelenlévőnek köszönetet mondott:

Objavljeno: 24.01.2015.

A međugorjei templom felszentelésének évfordulója

Ebben az évben ünnepeljük a međugorjei Szent Jakab templom felszentelésének 46. évfordulóját. Az 1892-ben megalapított első plébániatemplom építését, amely abban az időben nagy és szép volt, 1897-ben fejezték be. Az ingoványos talaj miatt, amelyre építették, a falai gyorsan repedezni kezdtek, majd az egész építmény süllyedni kezdett, így rögtön az I. Világháború után új templom építésén kezdtek gondolkodni, amelynek felépítése 1934-től 1969. január 19-ig, felszenteléséig tartott. A Szent Jakab templom ma a szentségi és imaélet középpontja nemcsak a plébániai hívei, hanem a világ számos országából érkező zarándokok számára is. Dr. fra Robert Jolić történész a Mir Međugorje Rádió munkatársainak elmondta, hogy erről a Glas Koncila nevű horvát hitéleti lap is írt: „Minden nagyon ünnepélyes volt, csak szuperlatívuszokban beszéltek róla, és hiszem, hogy ez az esemény valóban rászolgált erre. Ez a befejezés, ez az áldás egy hosszú út végét jelentette, amely több mint harminc évvel azelőtt kezdődött el. 1969 elején nagyjából sikerült befejezni a templom építését, habár a munkálatok továbbra is folytatódtak. fra Stanko Vasilj és fra Leonard Oreč szerzetestársaink a Glas Koncila újságnak tájékoztatást küldtek, amelyet 1969 februárjában jelentettek meg, 2012-ben pedig megjelent az Oaza Mira-ban is. Rengetegen eljöttek. Meghívták a tartományfőnököt, és elmondták azt is ki mivel járult hozzá az új templom felépítéséhez” – mondta dr. fra Robert Jolić.

Objavljeno: 23.01.2015.

Lányok számára tartottak imaszemináriumot Međugorjéban

Január 18-án, vasárnap szentmisével ért véget Međugorjéban az a két napos lelkigyakorlat, amelyet a középiskola I. és II. osztályába járó lányoknak szerveztek a mostari ferences iskolanővérek. A szemináriumot a „Domus Pacisban” tartották meg. Harminckét lány vett részt rajta, akik Posušjeből, Ljubuškiból, Široki Brijegből és Gorica-Sovićiből érkeztek. A mostari ferences iskolanővérek immár huszonöt éve szerveznek imatalálkozót lányok számára. „A legerőteljesebb biztatást arra, hogy folytassuk megkezdett munkánkat, azon lányok visszajelzései adták, akik örömmel emlékeznek a lelkigyakorlatokra és újra és újra visszatérnek.

Objavljeno: 20.01.2015.

Egy međugorjei zarándok tapasztalata

Liam Driver angliai zarándok tanúságot tett arról, hogy élete Međugorjéban teljesen megváltozott. Liam a nagymamájától szerzett tudomást Međugorjéról, aki rendszeren küldte neki a Szűzanya üzeneteit és 2005 decemberében látogatott el először Međugorjéba. Ettől kezdve zarándokcsoportokkal érkezik Međugorjéba. A Mir Međugorje Rádió munkatársainak életéről és Međugorje gyümölcseiről beszélt: „A bátyám, aki kábítószerfüggő volt, itt tért meg és most misszionárius az Egyesült Államokban. Mindez Međugorje gyümölcse. Nehéz megélni az üzeneteket, de a Szűzanya azt mondja, ha teljesen átadjuk magunkat neki, akkor semmi sem lesz probléma a számunkra.

Objavljeno: 20.01.2015.