2015. december statisztikai adatai

Dátum: 01.01.2016.

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 74 500

A koncelebráló papok száma: 1373 (naponta 44)

2015-ben összesen 1 800 400  szent ostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 38 870  pap koncelebrált.