33. MLADIFEST: Szentbeszéd Juan José Omella Barcelona bíboros érsek

Dátum: 01.08.2022.

Kedves fiatalok és kedves családok, kedves testvérek!

Mélységesen boldog vagyok és nagyon hálás Istennek, hogy mindnyájatokkal együtt lehetek és ünnepelhetem ezt az Eucharisztiát itt, Mária földjén, a medjugorjei plébánián, a 33. Ifjúsági Fesztivál megnyitóján.

Köszönöm Mons. Aldo Cavalli érsek atyának a meghívást és a ferences atyák a szívélyes fogadtatását.

Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, mindenkit külön-külön, Isten áldjon, kísérjen és adjon békét.

Áldott legyen az Isten, aki annyira szeret minket!

Mária országából jöttem

Spanyolországból származom, amely kifejezetten Mária országa. 1982-ben, lelkipásztori útja végén Spanyolországot elhagyva, Szent  II. János Pál pápa így szólt: "Isten Veled Spanyolország, a Boldogságos Szűz Mária földje."

Egy aragóniai kisvárosban születtem, a zaragozai egyházmegyében, egy olyan régióban, ahol a Boldogságos Szűz Mária egészen különleges módon volt jelen. Zaragoza városában található egy hatalmas és gyönyörű bazilika, amelyet a Boldogságos Szűz Máriának, az Oszlopos Boldogasszonynak szenteltek - La Virgen del Pilar -, mert itt jelent meg először, Krisztus után 40 körül a Boldogságos Szűz Mária, amely jelenést  az egyház által is elismert. Mindig azt mondom, hogy nincs ehhez hasonló jelenés, mert a hagyomány szerint a Boldogságos Szűz Mária halandó testében jelent meg Jakab apostolnak. Ennek a váratlan látogatásnak köszönhetően Jakab apostol, ugyanezen hagyomány szerint, visszanyerte erejét, hogy folytathassa evangelizációs útját.

A Zaragozai egyházmegyében található Calanda kisváros, ahol plébános voltam, egy nagyon lenyűgöző csodáról ismert. 1640 márciusában történt, és az akkori polgári és egyházi írnokok feljegyezték. Élt ott egy fiatal férfi, akinek csaknem három évvel azelőtt amputálták az egyik lábát, Miguel Pellicernek hívták. Egy éjszaka, amikor azt álmodta, hogy az Oszlopos Szűzanya meglátogatta és meggyógyította a lábát. Szülei legnagyobb csodálatára, valóban, a fiúk amputált lába helyett, a csoda folytán egészségessé lett a lába. Még sokat tudnék mesélni erről a rendkívüli csodáról, de inkább azt javaslom, hogy a továbbiakról majd az interneten keressetek információkat.

Kedves fiatalok, milyen megható, hogy mi mindent hajlandó megtenni a Boldogságos Szűz Mária azért, hogy találkozzunk Fiával és testvérünkkel, Jézus Krisztussal, ez valóban lenyűgöző!

Egyedülálló hét kezdődik

Mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést: miért kerültem Európának ebbe a szegletébe? Mit csinálok itt? Sokan közületek, hozzám hasonlóan, először jártok itt. Lehet, hogy ezeket vagy hasonló kérdéseket teszitek fel magatoknak. Talán rokonok és barátok biztattak, hogy gyere el ide. De ha itt vagy, az azért van, mert Jézus és Mária így akarta. Egyedülálló hét kezdődik, engedd, hogy Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária hordozzon és vezessen.

Az élet értékes, és érdemes a legteljesebb mértékben megélni. Életünk során egymás után vívjuk harcainkat, és a gonosz néha győz, és átveszi életünk egy részét. Igen, a gonosz hatalmába kerítheti és meghódíthatja életünk különböző területeit. Életünk az állandó megtérés útja, hogy Jézus és Mária segítségével felismerjük és legyőzzük azokat az élősködőket, amelyek el akarják lopni az életünket.

Melyek azok az igák és láncok, amelyek megfosztanak bennünket a békétől és az örömtől?

• Imázs, presztízs, kitüntetés utáni vágy?

• Hatalom, pénz, tulajdon és birtoklás utáni vágy?

• Közösségi hálók, TikTok, YouTube? Talán pornográfia?

• A boldogságot talán az élvezetek halmozásának gondolod?

Elkezdjük ezt a hetet, amelyben az ima, a szentgyónás, az Isten szavának hallgatása, a böjt és mindenekelőtt az Eucharisztia – ha Isten és a Szűzanya kezébe helyezzük magunkat, – megszabadít minket a nyomasztó igáktól, amelyek elválasztanak bennünket az értékek és a szabadság útjától, amelyet Jézus Krisztus ajánl nekünk. Jézus szeretne a szentgyónás szentségében fogadni téged, mert meg szeretné mutatni irántad való mély szeretetét és irgalmát.

Ahogy az első olvasmányban hallhattuk, Isten az egyetlen, aki megszabadíthat bennünket a minket nyomasztó terhektől és problémáktól. Ne essünk azok karmai közé, akik egyszerű és gyors megoldásokat kínálnak nekünk a bonyolult helyzetekre. Isten az egyetlen, aki megmenthet minket, de ezt a megfelelő időben teszi a mi sietségünktől függetlenül. Isten ideje nem a mi időnk. Ő örök üdvösségünkre gondol. Használjátok ki ezt a hetet, hogy kibéküljetek Istennel itt, a világ gyóntatószékében, Medjugorjében.

Tudjátok-e, hogy a szolgaságnak nincs olyan igája vagy köteléke, amely megbotránkoztatná Istent? Fel kell ismerned, és azt kell mondanod: Jézusom, ezt igát hordozom, ez a teherhem, szabadíts meg... Nincs olyan iga, amely ellen tudna állni Isten hatalmának. Ne feledjétek el, bármennyire is ordít a gonosz, a Boldogságos Szűz Mária távol tartja, lábával eltapossa.

A mi zászlónk nem a félelem, hanem a szeretet és az öröm. Ha közel vagyunk Istenhez, szívünk lelkes, a félelem eltűnik, és derűs öröm és vágy ébred bennünk az evangélium hirdetésére és egy emberibb világ felépítésére, amelyben mindannyian testvérek vagyunk.

Ezt az igazságot tartalmazza a ma kezdődő Ifjúsági Fesztivál szlogenje: „Tanuljatok tőlem, és békére találtok” (vö. Mt 11, 28-30). Igen, Jézus mindannyiunknak mondja, hangosan mondja. Figyelmesen hallgassátok meg Jézus üzenetét Máté evangéliumból:

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű. (Mt 11,28-30)

Ne féljetek. Pihenjetek meg terheitektől és aggodalmaitoktól, bűneitektől és kételyeitektől... az Úrban. Tanuljok Tőle szelíden és alázatosan élni.

Vissza kell vonulnunk és el kell távolodnunk e világ zajától

Ez egy egyedülálló hét lesz. Ne hagyjátok hogy elmenjen mellettek. Úgy döntöttek, hogy elkerülitek a zajt, a szétszórtságot és a szokásos dolgokat, és eljöttetek ide, hogy találkozzatok az Úrral. Ez a lelkigyakorlat különleges hét lesz számotokra Mária társaságában.

Pontosan ezt hallhattuk nem sokkal ezelőtt az evangéliumban: Jézusnak is szüksége volt a nyüzsgésből,  a missziós tevékenységből való elvonulás pillanataira. Jézushoz hasonlóan nekünk is meg kell állnunk, és össze kell szednünk magunkat Isten szerető jelenlétében.

Ezekben a napokban mindenre lesz idő, de kérjük, használjátok ki intenzíven a személyes és közösségi imára kapott pillanatokat. Ha ez netalán nehezetekre esik, kérjétek meg a zarándoklatotok vezetőit és a szervezőit, azokat a papokat és szerzeteseket, akik elkísértek benneteket, hogy tanítsanak meg titeket imádkozni, és majd osszátok meg társaitokkal a tapasztalataitokat.

Minden, amit itt fogunk látni, hallani, megosztani és megtapasztalni, olyan eszközök, amellyel Isten megpróbál a szívünk mélyére eljutni. Jézus azt szeretné, hogy beengedjük őt az életünkbe. Ezerszer szeretné elmondani nekünk: szeretlek, és szükségem van rád. Te vagy az én szeretett gyermekem. Miattad és érted teremtettem a világot; miattad és érted haltam meg a kereszten.

• Mérhetetlen szeretettel szeretlek, olyannal, amely képes életét adni érted, amely képes a gyűlöletet és az erőszakot szeretetté alakítani, amely képes a feltámadással és az örök élettel megsemmisíteni a halált. Ezt a szeretetet akarom neked adni, elfogadod-e ezt az ajándékot, valóban szeretnéd?

• Szükségem van rád, hogy ezt a szeretet elvidd egészen a világ végéig. Szükségem van rád, hogy  te légy az én hangom, a kezem, az arcom a világban.

Mersz-e belevágni ebbe a nagy kalandba, amelyet Isten kínál számodra?

Az Eucharisztia ennek a szeretetnek a forrása és erő a küldetéshez

Isten gondviselő szeretetéből, az imént hallott evangélium rész a kenyér és a hal megszaporításának csodájáról szól. Jézus előre látja az Eucharisztia misztériumát. Az általunk ünnepelt Eucharisztia Isten mindannyiunk iránt érzett mérhetetlen szeretetének legnagyobb megnyilvánulása, amely szeretetet Jézus Krisztusnak köszönhetően ismertünk meg. Ez egy nagyszerű és csodálatos hír, amelyet Jézus nyilatkoztat ki nekünk: Isten szeret és gyermekeiként fogad el bennünket. Istentől nem kell félnünk, egyszerűen csak szeressük Őt, és engedjük, hogy Ő szeressen minket.

Itt és most a feltámadott Krisztus van jelen közöttünk, és igéjét, életét és szeretetét adja táplálékul, amelyet az Eucharisztia közösségében fogadunk be. Ferenc pápa az egyházatyákat idézve emlékeztet: „Az Eucharisztia [...] nem a tökéletesek jutalma, hanem nagylelkű gyógyszer és táplálék a gyengéknek” (Evangelii Gaudium, 47). Ahogy az imént meghirdetett evangélium írja, ma férfiak és nők nagy sokasága vagyunk, egyszerűek, betegek, bűnösök, akik mélységesen éhezünk Jézusra, az élet kenyerére.

Szent VI. Pál pápa emlékeztetett bennünket arra, hogy az egyház nagy családja azért létezik, hogy evangelizáljon. Szent II. János Pál pápa pedig új evangelizációra hívott meg bennünket. Ferenc pápa kitartóan hív minket misszióra, hogy menjünk ki a világba és örömmel hirdessük az evangéliumot. Nem feledkezhetünk meg XVI. Benedek pápa bölcs tanácsairól sem, hogy ne essünk kishitűségbe és ne fáradjunk bele az evangelizációba, „amely akkor jelentkezik, ha csak a külső cselekedetekre gondolunk, és szinte megfeledkezünk arról, hogy minden munkálkodásunknak a legmélyebb középpontból kell táplálkoznia, ez pedig az Eucharisztia”.

Ezekben a napokban Medjugorjében az Eucharisztia lesz az Atyaistennel, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel való találkozás központi helye; találkozási hely a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az angyalokkal és minden szenttel; találkozási hely elhunyt testvéreinkkel. Mindaz, amit ezen a héten átélünk, segíteni fog abban, hogy egész létünket az eucharisztikus ünneplésben a Szentháromsággal való találkozás felé irányítsuk. Benne kell megtalálnunk minden cselekedetünk forrását és fényét. Mi, ahogy az abesszin vértanúk mondták, nem élhetünk az Eucharisztia nélkül, vasárnap nélkül, az Úr napja nélkül.

E szertartások, jelek, gesztusok és szavak által jelenvaló lesz a feltámadott Jézus Krisztus és a Szentlélek. Ők be akarnak lépni az életünkbe, be akarnak tölteni bennünket szeretetükkel, kőszívünket hússzívekké alakítani, amelyek elősegítik az egységet és a békét, gondoskodnak azokról, akiknek leginkább szükségük van segítségre, és hirdetik, hogy Krisztus feltámadt, Isten szeret minket, és hogy az Ő gyermekei vagyunk, szüksége van ránk, hogy hirdessük az örök életet és szent evangélium fénye által átalakítsuk a világot...

Ma, amikor az Egyház Liguori Szent Alfonz emlékét ünnepli, a gyóntatószék és a lelki vezetés nagy apostolát szeretném felidézni néhány gondolatát, amelyeket személyes imájában Jézus Krisztushoz intézett:

„Sokan a halálos ágyukon ruhát vagy gyűrűt adnak barátaiknak örökségül és a szeretet jeleként. És te, Jézus, e világból való távozásod pillanatában, szeretetednek milyen jelét hagytad ránk? Nem egy ruhát vagy egy gyűrűt hagytál ránk, hanem a testedet, a véredet, a lelkedet, az istenségedet, az egész lényedet" (Hogyan szeretjük Jézus Krisztust, 2. fejezet, 1. részlet).

Kedves fiatalok, Jézus most is itt van közöttünk. Ez csodálatos. Nem látjuk őt, és a túlnyomó többségünk nem is érzi, de Ő itt van, meghallgat minket, és azt mondja: „Íme, az ajtóban állok és kopogok; Ha valaki hallgat a szavamra, és ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, és vele vacsorázok, ő pedig velem." (Jel 3,20)

Most csukd be a szemed, és engedd, hogy Isten gyengéden nézzen rád, hogy közelebb jöjjön a lelkedhez...

Kérd a Szentlelket, hogy nyissa meg szíved ajtaját, és hogy Jézus Krisztus, Isten Fia jöjjön el és alakítson át téged.

Itt vagyok, Uram, jöjj a szívembe és maradj benne. Legyen az életem a szentség útja, és számíthatsz rám, hogy jót fogok tenni, és segíteni fogok Neked világ átalakításában.

Szűz Mária, Béke Királynője, könyörögj érettünk és az egész világért.

Ámen.