A medjugorjei plébánia Szent Jakab ünnepére készül

Dátum: 20.07.2010.

A medjugorjei plébánia égi pártfogója, Szent Jakab apostol ünnepét július 25-én, vasárnap 11 órakor ünnepli a templomhoz közeli parkban. A szentmisét a Szent Jakab apostol szobrával való körmenet előzi meg, miközben a litániát éneklik. Ebben az évben a szobrot Vionica képviselői viszik, az ünnepet pedig tridum előzi meg, mely július 22-én, csütörtökön 18 órától az esti imaprogrammal veszi kezdetét. Az ünnep napján, vasárnap egész éjszakán át tartó Szentségimádás lesz. 22 órakor közös Szentségimádás kezdődik, majd a templomi oltárra kihelyezik az Oltáriszentséget és a csendes Szentségimádás reggel 7 óráig tart.
A medjugorjei plébánia alapkövét 1892-ben tették le Szent Jakab apostol oltalmára bízva. Öt évvel később, már 1897-ben a plébános és a hívek igyekezetének köszönhetően könnyen felépült a plébániatemplom, mely szép és tágas volt. A telek azonban, melyre épült megsérült, így elkerülhetetlenné vált egy újabb templomépítés. 1934-ben kezdődött és 1969-ben fejeződött be a mai plébániatemplom felépítése. Minden a szokásos módon történt egészen 1981 nyaráig, melytől kezdve ez a hely és a templom a Béke Királynőjét tisztelő több millió zarándok találkozásának központi helyévé vált az egész világ számára. A medjugorjei plébánia égi pártfogója Szent Jakab apostol és testvére János Zebedeus fiai voltak, a Genezáreti tó halászmesterei. Szent Jakab apostol először Keresztelő Szent János tanítványai közé tartozott, csak később lett Jézus tanítványa. Jakab, Péter és János voltak tanúi Jairus leánya feltámasztásának és Jézus Színeváltozásnak. Azok közé tartozott, akik Jézus mellett voltak haláltusája idején a Getszemáni kertben. Jakab volt az első, aki életét adta az Evangéliumért 43-ban vagy 44-ben I. Heródes Agrippa király rendelkezésének következményeként.
A zarándokok védőszentjének ereklyéit a spanyolországi Compostellában őrzik. A medjugorjei templom Szent Jakab szobra hasonló a más helyeken található Szent Jakab szobrokhoz, mely a zarándokok védőszentjét ábrázolja, zarándok bottal a kezében, kabaktökkel, mely víztárolásra és egy kagylóval, mely ívásra szolgál.