Fra Andrea Murabale ferences atya Kongóból érkezett Međugorjéba

Dátum: 24.04.2013.

Fra Andrea Murabale ferences atya, a Kongói Ferences Rendtartomány vikáriusa ezekben a napokban Međugorjéban tartózkodott. Elmondta, hogy Kongó egyik részén az első misszionáriusok Horvátországból érkeztek, és megemlítette elhunyt fra Jozo Vasiljt, aki mély nyomokat hagyott földjükön. Fra Andrea beszámolt a hazájában született jelentős számú lelki hivatásokról, Kongó életéről és međugorjei tapasztalatairól. „Jozo atya sok jót tett Kongóban. Különleges személynek tartottam. 1989-ben találkoztam vele először, amikor novícius voltam. Az első, amit felfedeztem benne, intelligenciája és szívélyessége volt. Este érkezett meg a novíciátusba és reggel már mind a húszunknak tudta a nevét. Hat éven át volt professzorom és nevelőm. Élő, elevenek voltak előadásai, így öröm volt hallgatni. Emellett megjegyezte minden novícius és egyetemista születésnapi dátumát és sohasem mulasztotta el a születésnapi köszöntést.” Jozo atya Međugorjéban született. Elmondta, hogy jól emlékszik testvériességére és szeretetére, amelyet minden embertestvére felé kifejezett: „A szeretet embere volt. Egy alkalommal együtt mentünk a börtönbe, és amikor Jozo atya látta, hogy a fogvatartottnak nincs ruhája, levetette az ingét és neki adta.” Fra Andreának ez volt a második zarándoklata Međugorjéba, amelyről a következőt mondta: „Ez valóban az imádság helye. A međugorjei ferencesek gyakran beszélnek nekem a horvát misszionáriusokról, amely kiváló lehetőség számomra, hogy visszaemlékezzek azokra az emberekre, akik annyi jót tettek saját népünknek. Valóban szép itt lenni.”