Üzenet, 25. november 1995

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el újra Istent szeretni elsőként, aki mindnyájatokat megszabadított és megváltott; azután pedig szeressétek a körülöttetek élő testvéreiteket. Szeretet nélkül gyermekeim, nem növekedhettek a szentségben, és nem vihettek végbe jócselekedeteket. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok szüntelenül, hogy Isten felfedje nektek szeretetét. Mindnyájatokat meghívtalak, hogy egyesüljetek velem és szeressetek. Ma is veletek vagyok, és hívlak benneteket, hogy fedezzétek fel a szeretetet szívetekben és családotokban. Szeretnetek kell ahhoz, hogy Isten szívetekben lakjon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”