Üzenet, 25. augusztus 1997

„Drága gyermekek! Isten úgy adja nekem ezt az időt mint ajándékot számotokra, hogy taníthassalak, és vezethesselek benneteket a Megváltás útján. Drága gyermekek, most nem értitek ezt a kegyelmet, de hamarosan eljön az idő, amikor bánkódni fogtok az üzenetek miatt. Ezért, gyermekeim, éljétek meg minden szavát annak, amit ebben a kegyelmi időben adtam, és újítsátok meg az imát, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Különösen azokat hívom, akik fölajánlották magukat Szeplőtelen Szívemnek, hogy váljanak példaképpé mások számára. Hívok minden papot, szerzetest és szerzetesnőt, hogy imádkozzák a rózsafüzért, és tanítsanak másokat is imádkozni. Gyermekeim, a rózsafüzér különösen kedves nekem. A rózsafüzér által megnyitjátok nekem szíveteket, és így segíteni tudok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”