Üzenet, 25. július 2004

„Drága gyermekek! Újra hívlak benneteket: legyetek nyitottak az üzeneteimre. Gyermekeim, szeretnélek közelebb vezetni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, ezért imádkozzatok és böjtöljetek. Különösen arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért, hogy így bemutathassalak benneteket Fiamnak, Jézusnak, és ezáltal Ő alakítsa át és nyissa meg szíveteket a szeretetre. Amikor szeretet lesz a szívetekben, akkor fog uralomra jutni bennetek a béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”