Myśl biblijna

Matka Boża w orędziach kilkakrotnie wzywała do czytania Pisma Świętego. Matka Boża mówi, że Biblia

  • pobudza do modlitwy,
  • pozwala zrozumieć dlaczego Matka Boża do nas przyszła,
  • umożliwia zrozumienie znaków czasu,
  • sprawia, że Słowo Boże zamieszkuje w naszym sercu,
  • pokazuje jak Bóg kocha swój lud
  • i prowadzi w kierunku radosnego spotkania z Bogiem, który nieskończenie kocha swoje stworzenia.

Strona powstała po to, by przyjaciele Królowej Pokoju przez orędzia Matki Bożej lepiej poznali Słowo Boże, które jest objawione w Biblii.

ORĘDZIA W KTÓRYCH MATKA BOŻA WSPOMINA BIBLIĘ – PISMO ŚWIĘTE

18. października 1984

…Dzisiaj wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niechaj będzie ona na widocznym miejscu, by was zawsze pobudzała do jej czytania i do modlitwy…

14. lutego 1985

…Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię!…

25 czerwca 1991 - X rocznica objawień

…Jeśli będziecie się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego przyjścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was - poprzez moje przyjście…

25 sierpnia 1993

…Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić w życie moje orędzia. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, aby przybliżyć was do mojego serca i do Serca mojego Syna Jezusa. “Drogie dzieci, pragnę, byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego żyjcie tym, co wam mówię…

25 sierpnia 1996

…Słuchajcie, gdy pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary i zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha. “Drogie dzieci, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, więc ponownie wzywam was, abyście nosili Słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, drogie dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami. Rozmyślajcie i módlcie się i wtedy Bóg narodzi się w waszych sercach, a wasze serca napełnią się radością…

25. stycznia 1999r.

…Postawcie Pismo św. na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je, rozważajcie i uczcie się jak Bóg kocha swój naród. Jego miłość jest widoczna również w dzisiejszych czasach, bo posyła wam Mnie, bym was wezwała na drogę zbawienia…

25. września 1999 r.

… Dzisiaj ponownie was wzywam, abyście nieśli mój pokój. W szczególny sposób teraz, gdy mówi się, że Bóg jest daleko, a przecież nigdy nie był bliżej was. Wzywam was, abyście poprzez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przeżywali radość w spotkaniu z Bogiem, który nieskończenie kocha swoje stworzenia…

w języku chorwackim i angielskim