19. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

data: 05.11.2018.

odbędą się w Medziugorju w dniach od 7 do 10 listopada 2018 roku

Temat spotkania brzmi:

Żyć Bożym słowem

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24, 45)

W szkole Matki Boskiej

Program:

 

Środa, 7 listopada  2018

14.00   Rejestracja uczestników

16.00   Wprowadzenie do rekolekcji        

17.00   Modlitwy wieczorne w kościele

 

Czwartek, 8 listopada 2018

9.00     Modlitwa poranna

9.30     Wykład, rozmowa

12.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

15.00   Wykład, rozmowa

17.00   Modlitwy wieczorne w kościele

 

 

 

Piątek, 9 listopada 2018

6.00     Modlitwa na Križevacu

10.00   Wykład, rozmowa

12.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

15.00   Wykład, rozmowa

            Przygotowanie do spowiedzi św.

17.00   Modlitwy wieczorne w kościele

 

Sobota, 10 listopada 2018

7.00     Modlitwa na Górze Objawień

10.00   Wymiana doświadczeń, świadectwa

11.30   Msza św. na zakończenie    rekolekcji

 

 

 

Koordynatorem rekolekcji  jest o. Marinko Šakota.

 

Wykładowcami na rekolekcjach są:

 

 

Dr Jozefina Škarica, urodzona w 1948 r., mężatka, matka czworga dzieci, doktor medycyny. Po ukończeniu studiów medycznych pracuje w Centrum Medycznym w Šibeniku, w Chorwacji. W 1985 r. uzyskuje specjalizację z zakresu medycyny szkolnej. W 1993 r. zostaje mianowana prowadzącą Poradnię dla Młodych, Małżeństw i Rodzin, założoną przez śp. biskupa Šibenika mgra Srećka Badurina. W 2004 r., po ukończeniu dwuletniego kursu w Zagrzebiu, otrzymuje dyplom doradcy rodzinnego. Przez ostatnich dwadzieścia  lat uczestniczy w kursach przedmałżeńskich, a także prowadzi liczne wykłady i seminaria w Chorwacji i za granicą na temat małżeństwa, rodziny i wychowania.

 

O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył  szkołę podstawową, jak rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parohii w Medziugorju.

 

Rekolekcje odbędą się w sali za kościołem. Koszt uczestnictwa to 40 euro od jednej pary małżeńskiej. Zgłoszenia można przesłać na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr (z dopiskiem „za Mariju Dugandžić“). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej. Uczestników rekolekcji prosimy również o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie.

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach  jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dorało do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach  mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.