Archiwum nowości

Program 35. Festiwalu Młodych w Medziugorju

Rekolekcje dla młodych – Mladifest rozpoczną się w czwartek, 1 sierpnia wieczornym programem modlitewnym. Oficjalne otwarcie nastąpi po różańcu, który odmawia się o godz. 18.00, przed Mszą św.

Objavljeno: 11.05.2024.

Statystyka kwietnia 2024 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 150 000

Liczba koncelebransów: 3748 (124 dziennie)

Objavljeno: 02.05.2024.

Statystyka marca 2024 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 150 000

Liczba koncelebransów: 1983 (63 dziennie)

Objavljeno: 03.04.2024.

Przesłanie Wielkanocne o. Jozo Grbeša, prowincjała Prowincji Franciszkańskiej w Hercegowinie

Niech Wielkanoc będzie dla nas odnowieniem wszelkich relacji, słów i postaw, abyśmy odnowieni mogli odnowić świat, nieść wszystkim Ewangelię życia i być świadkami miłości.

Radosnych Świąt bracia!

Objavljeno: 30.03.2024.

Program modlitewny w Medziugoriu podczasTriduum Paschalnego i w Wielkanoc

W trakcie Triduum Paschalnego kapłani będą uczestniczyć w programie modlitw wieczornych, dlatego w momencie rozpoczęcia się Mszy św. albo poszczególnych obrzędόw nie będzie już spowiedzi. Dlatego prosimy wiernych, aby  - jeśli to możliwe – przystąpili do sakramentu pokuty przed Triduum Paschalnym.

Objavljeno: 28.03.2024.

Rekolekcje dla organizatorów pielgrzymek, prowadzących medziugorskie centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne

„Marija obrała najlepszą cząstkę…” (Łk 10, 42) W szkole Matki Bożej jest tematem przewodnim tych, jak i wszystkich tegorocznych rekolekcji w Medziugoriu. (FOTO)

Objavljeno: 21.03.2024.

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2024 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej.  Objawienie zaczęło się o 13:23 i trwało do 13:27.

Drogie dzieci, dzięki miłosiernej miłości Bożej jestem z wami. I dlatego jako matka wzywam was, byście wierzyli w miłość. Miłość, która jest zjednoczeniem  z moim Synem. [Poprzez] miłość pomagacie innym [ludziom], by otworzyli swoje serca, by poznali mego Syna i Go pokochali. Dzieci moje, miłość sprawia, że mój Syn swoją łaską oświeca wasze serca, wzrasta w was i daruje wam pokój. Dzieci moje, jeśli żyjecie miłością, jeśli żyjecie moim Synem, będziecie mieć pokój i będziecie szczęśliwi. W miłości jest zwycięstwo.

Dziękuję wam!

Objavljeno: 18.03.2024.

Zakończyła się konferencja IT w Medziugoriu: ziarno zostało zasiane wraz z utworzeniem wspólnoty IT

Nowo utworzona wspólnota katolicka IT z Medziugoria jest w rzeczywistości zasianym ziarnem, które grupa profesjonalistów z branży technologicznej będzie nadal podlewać i pielęgnować, aby rozprzestrzeniło się na jak duże gałęzie na cały świat i przyniosło obfite owoce dla dobra całego świata. Oczywiście nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy uznają się za część tej grupy i zapraszamy ich do przyłączenia się do nas. (FOTO)

Objavljeno: 15.03.2024.

Pierwsza katolicka konferencja IT w Medziugoriu

Konferencja została zainspirowana słowami Papieża o konieczności dostosowania Kościoła do nowoczesnych środków technologii, a celem konferencji jest zgromadzenie ekspertów chcących zastosować swoje umiejętności w projektach łączących świat technologii z duchowością i wkład w szerzenie ewangelizacji.

Objavljeno: 09.03.2024.

W Medziugoriu ustawiono rzeźbę św. Jan Paweł II.

Uroczystość odsłonięcia rzeźby odbyła się w niedzielę 3 marca po Mszy świętej, a odsłonięciu i poświęceniu pomnika- rzeźby uczestniczył mons. Aldo Cavalli, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie, o. Zvonimir Pavičić, proboszcz parafii Medziugorie, autor tego dzieła, artysta Guido Rainaldi oraz parafianie i pielgrzymi.

Objavljeno: 08.03.2024.

Statystyka lutego 2024 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 45 000

Liczba koncelebransów: 1262 (43 dziennie)

 

Objavljeno: 04.03.2024.

Statystyka stycznia 2024 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 39 000

Liczba koncelebransów: 1049  (33 dziennie)

 

Objavljeno: 04.02.2024.

IT KONFERENCJA W MEDZIUGORIU OD 7 DO 10 MARCA 2024.

Zachęceni słowami papieża: "Konieczne jest, aby misja Kościoła dostosowywała się do czasów i korzystała z nowoczesnych środków, jakie udostępnia nam technologia", zapraszamy na IT konferencję specjalistów w dziedzinie technologii, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności, zdolności i wiedzę w projektach związanych z przenikaniem się świata technologii i duchowości oraz szerzeniem ewangelizacji.

 

Objavljeno: 01.02.2024.

W maju odbędzie się już dziesiąta Międzynarodowa Pielgrzymka dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową i osób niepełnosprawnych

X Międzynarodowa Pielgrzymka dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową i osób niepełnosprawnych odbędzie się w Medziugoriu w dniach 17-19 maja 2024 r.

Objavljeno: 06.01.2024.