Archiwum nowości

Homilia arcybiskupa Henryka Hosera na 31.Festiwalu Młodychw Medziugorju

Ale najważniejsza jest nasza modlitwa osobista: z serca do serca. Jeśli to serce nie jest czyste, należy z niego usunąć te śmiecie, o których mówi Jezus. Tak bardzo, aż do przesady, dbamy o czystość ciała: kąpiele prysznice, mydła i szampony, kremy i balsamy. Ale one serca nie czyszczą. Jest na to sposób: to sakrament uzdrowienia, zwany sakramentem pojednania i pokoju. Jest to sakrament odpuszczenia grzechów i wzmocnienia na lepszej drodze życia.

Objavljeno: 05.08.2020.

Mons. Tomo Vukšić: Jezus mówi nam dziś wieczorem: ‘Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!’

''I wiemy też, że dla nas, którzy jesteśmy Jego uczniami naszych dni, on mówi dzisiaj: ''Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”(Mt 14,27). Podziękuj mu za to! Módlmy się , aby Bóg do każdego z nas miał stale wyciągniętą pomocną rękę. Przez Chrystusa Pana naszego.''

Objavljeno: 05.08.2020.

W Medziugorju otwarto 31. Festiwal Młodych

 „Zatem mowa jest nie tylko o kontrowersjach wokół objawień, ale  także wokόł samej działalności duszpasterskiej. Niektórzy są zagorzałymi orędownikami, a niektórzy są przeciw, a nawet kwestionują naszą legalność. Bardzo adekwatna odpowiedź brzmi: „Chodźcie, a i zobaczycie!”, a wtedy będziecie mogli zaświadczyć o tym, co widzieliście i przeżyliście'' – powiedział abp Hoser. (FOTO)

Objavljeno: 02.08.2020.

Przesłanie Papieża do młodych z okazji 31. Mladifestu w Medziugorju

Drodzy młodzi, biegnijcie „pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata i siostry. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. (op.cit.299). W tym biegu za Ewangelią, natchnionym także przez ten Festiwal, wszystkich was powierzam wstawiennictwu Błogosławionej Dziewicy Maryi, przyzywając światło i siłę Ducha Świętego, byście mogli zostać prawdziwymi świadkami Chrystusa. O to się modlę i błogosławię was, prosząc Was także o modlitwę za mnie.

Objavljeno: 01.08.2020.

Statystyka za lipca 2020r.

Liczba udzielonych komunii św.: 25 000Liczba koncelebransów: : 640  (204 dziennie)

Objavljeno: 01.08.2020.

O. Marinko Šakota: Nuncjusz Pezzuto otwiera, a kardynał Puljić zamyka tegoroczny Festiwal Młodych

Pierwszego dnia Mszy św. uroczystego otwarcia Festiwalu Młodych o godz. 19.00 przewodniczył będzie nuncjusz w BiH abp. Luigi Pezzuto, drugiego wieczoru prowincjał franciszkańskiej prowincji Hercegowiny dr o. Miljenko Šteko, trzeciego ks. abp. Tomo Vukšić, Arcybiskup Koadjutor Archidiecezji Vrhbosna, czwartego wieczoru ks. abp. Henryk Hoser - wizytator apostolski ze specjalną rolą dla parafii Medjugorje, a piątego wieczoru kard. Vinko Puljić - arcybiskup metropolita archidiecezji Vrhbosna

Objavljeno: 01.08.2020.

O. Marinko Šakota OFM potwierdził organizację Festiwalu Młodych od 1 do 6 sierpnia 2020 r.

W czasie pandemii Covid 19 wszystkie programy międzynarodowych rekolekcji i tegoroczny Mladifest zostały zakwestionowane. Dzięki Bogu, obecna sytuacja pozwoliła nam zorganizować  tegoroczny 31. Mladifest na nieco skromniejszą skalę. Zdecydowana większość tegorocznego programu zostala przeniesiona do internetu, dzieki ktόremu  nasze programamy  ogląda  duża liczba wiernych z całego świata. Tegoroczny Festiwal Młodych będzie można w całości  oglądać za pośrednictwem mediów, dzięki czemu będziemy w łączności ze wszystkimi, którzy niestety nie będą mogli być obecni w Medziugorju. W zależności od sytuacji epidemiologicznej przyjazd młodych ludzi zostanie zorganizowany zgodnie z zaleceniami właściwych instytucji.

Objavljeno: 08.07.2020.

Tydzień modlitwy za kapłanów

Od czwartku do soboty (9-11 lipca 2020 r.) przed programem modlitewnym  odbędą się   trzy wirtualne katechezy dla kapłanόw, ktόre wygłoszą o. Marinko Šakota OFM, o. Ljubo Kurtović OFM i o. Stanko Ćosić OFM

Objavljeno: 05.07.2020.

Statystyka za czerwca 2020r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 42 000Liczba koncelebransów: 432  (14 dziennie)

Objavljeno: 01.07.2020.

O. Ivan Dugandžić: Bądźmy wdzięczni, że Matka Boża nazywa nas i uważa za swoje dzieci

„Bądźmy szczerze wdzięczni za to że Ona nazywa nas i uważa za swoje drogie dzieci i chce, abyśmy byli jej świadkami i apostołami w tym planie zbawienia świata. Jej oddani bądźmy w radości otwarci na przyszłość, którą Bóg przygotowuje dla Kościoła i świata.“ (PHOTO)

Objavljeno: 26.06.2020.

Portale społecznościowe Centrum Informacyjnego MIR w języku polskim

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nas się zanieść duchowość medziugorską do Waszych domów i Waszej codzienności. Poza cotygodniowymi katechezami przygotowanymi przez naszych hercegowińskich ojców franciszkanów, na niniejszych stronach codziennie publikować będziemy zdjęcia z Medziugorja, modlitwy, przemyślenia duchowe i cytaty oraz emitować Wiadomości z Medziugorja.

Objavljeno: 25.06.2020.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2020 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 5 minut (18:40h - 18:45h). Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:

Matka Boża przekazała następujące orędzie: "Módlcie się, módlcie się, módlcie się."

Matka Boża pobłogosławiła nas wszyskich.

Objavljeno: 25.06.2020.

Dziewięć katechez naszych franciszkanów "Żyć Medziugorjem", codziennie o 17.45.

Drodzy wierni, od wtorku 16 czerwca 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku przed wieczornym programem modlitewnym, o 17.45 nasi franciszkanie wygłoszą dziewięć katechez, które będziemy emitować na żywo poprzez transmisję wideo i w programie stacji radiowej Mir Medziugorje.

Katechezy noszą nazwę "Żyć Medziugorjem" i dotyczą tematyki duchowości Medziugorja.

Objavljeno: 15.06.2020.

Jutro w Medziugorju rozpoczyna się Nowenna do Królowej Pokoju

Codziennie o 16.00, przez dziewięć dni odmawiać będziemy różaniec na Podbrdo, co będzie wspólnym przygotowaniem do 39. rocznicy Objawień Królowej Pokoju.

 

Objavljeno: 14.06.2020.