Archiwum nowości

21. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

21. Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 3 do 7 marca 2014 roku. Temat spotkania brzmi:


„Oto Matka twoja“ (J 19,27)

PROGRAM

Objavljeno: 25.02.2014.

Statystyka za stycznia 2014r.

Liczba udzielonych komunii św.: 50 000

Liczba koncelebransów: 870  (28 dziennie)

Objavljeno: 01.02.2014.

Statystyka za grudzień 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 73 000

Liczba koncelebransów: 1134 (36 dziennie)

W minionym 2013 roku udzielono łącznie 1 876 800 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 38 655 księży.
 

Objavljeno: 01.01.2014.

COROCZNE OBJAWIENIE JAKOVA 25 GRUDNIA 2013r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:07 i trwało 8 min.  Jakov powiedział:

„Dziatki, Jezus dziś w szczególny sposób pragnie zamieszkać w każdym sercu i dzielić z wami każdą radość i ból. Dlatego, dziatki, w szczególny sposób spójrzcie w wasze serca i zadajcie sobie pytanie, czy pokój i radość z narodzin Jezusa naprawdę opanowała wasze serca. Dziatki, nie żyjcie w ciemności, dążcie do światła i do Bożego zbawienia. Dziatki, zdecydujcie się na Jezusa i podarujcie mu swoje życie i serce, bo tylko tak Najwyższy będzie mógł działać w was i poprzez was.”

Objavljeno: 25.12.2013.

Statystyka za listopada 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 66 300

Liczba koncelebransów: 1324  (44 dziennie)

Objavljeno: 01.12.2013.

Statystyka za października 2013 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 211 500

Liczba koncelebransów: 3914 (126 dziennie)

Objavljeno: 01.11.2013.

Statystyka za września 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 242 500

Liczba koncelebransów: 4880  (162 dziennie)

Objavljeno: 01.10.2013.

Statystyka za sierpnia 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 374 200

Liczba koncelebransów: 7492 (241 dziennie)

Objavljeno: 01.09.2013.

Statystyka za lipca 2013 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 143 400

Liczba koncelebransów: 5003 (166 dziennie)

Objavljeno: 01.08.2013.

24. MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Međugorje, 1. - 6. 8. 2013

 

Wiara przez miłość skuteczna
(Gal 5,6)

 

środa, 31. 7. 2013.

18.00    - Modlitwa różańcowa

19.00    - Msza św. (próba generalna chóru i orkiestry)

20.30   - Modlitwa o zdrowie duszy i ciała

21.00    - Adoracja (próba generalna chóru i orkiestry)

Objavljeno: 31.07.2013.

XVIII MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

18.  Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach od 8 do 3 lipca 2013 roku.

„WIARA MARYI”

PROGRAM REKOLEKCJI

Objavljeno: 08.07.2013.

Statystyka za czerwca 2013 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 211 900

Liczba koncelebransów: 3920 (130 dziennie)

Objavljeno: 01.07.2013.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2013 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.
Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 2 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała:
 

Matka Boża nie przekazała orędzia.
Pobłogosławiła wszystkich matczynym błogosławieństwem.

Objavljeno: 25.06.2013.

Statystyka za maja 2013 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 198 500

Liczba koncelebransów: 3972 (128 dziennie)

Objavljeno: 01.06.2013.

Statystyka za kwietnia 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 160 000

Liczba koncelebransów: 3232 (107 dziennie)

Objavljeno: 01.05.2013.