Archiwum nowości

23. MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Međugorje, 1. - 6. 8. 2012

 

„Przymnóż nam wiary!”

(Ew. Łukasza 17,5)

Objavljeno: 27.07.2012.

XVII MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

XVII międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów odbędą się w Medziugorju w dniach
od 9 do 14 lipca 2012 roku. Temat rekolekcji brzmi:


„Duchowny – człowiek wiary“

PROGRAM REKOLEKCJI

Objavljeno: 04.07.2012.

Statystyka za czerwca 2012 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 170.500

Liczba koncelebransów: 4199 (139 dziennie)

Objavljeno: 02.07.2012.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ WIZJONERCE IVANCE

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2012 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku.

Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 7 minut. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: Matka Boża mówiła mi o piątej tajemnicy i na koniec powiedziała: "Daję wam swoje matczyne błogosławieństwo. Módlcie się o pokój, pokój, pokój."

Objavljeno: 25.06.2012.

Statystyka za maja 2012 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 190.500

Liczba koncelebransów: 4140 (133 dziennie)

Objavljeno: 01.06.2012.

Statystyka za kwietnia 2012 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 183.500

Liczba koncelebransów: 3417 (113 dziennie)

Objavljeno: 01.05.2012.

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”
(Jan 20,21)

Wszystkim mieszkańcom parafii, pielgrzymom, przyjaciołom, dobroczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Proboszcz i franciszkanie
(photo)

 Uskrsna cestitka 2012 - Fra Petar Vlasic

Objavljeno: 07.04.2012.

Statystyka za marca 2012 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 92.300

Liczba koncelebransów: 1739 (56 dziennie)

Objavljeno: 01.04.2012.

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2012 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku. Objawienie zaczęło się o   14:00 i trwało do 14:05.
 „Drogie dzieci! Przychodzę do was, bo chcę być waszą matką, waszą orędowniczką. Chcę być łącznikiem pomiędzy wami i Ojcem niebieskim, waszą pośredniczką. Chcę wziąć was za ręce i kroczyć z wami w walce przeciwko nieczystemu duchowi. Dzieci moje, całkowicie mi się poświęćcie. W swoje matczyne ręce chcę wziąć wasze życie i nauczać w pokoju i miłości, a wtedy oddać swemu Synowi. Od was wymagam byście się modlili i pościli, bo tylko w ten sposób będziecie wiedzieć jak we właściwy sposób,poprzez moje matczyne serce,dawać świadectwo o moim Synu. Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże. Dziękuję wam.”

Objavljeno: 18.03.2012.

78 rocznica wzniesienia krzyża na Križevacu

16 marca 2012 r. we piątek mija 78 rocznica ukończenia budowy krzyża na Križevacu i sprawowania tam pierwszej Mszy św. Od dnia podjęcia decyzji o budowie krzyża z okazji Roku Jubileuszowego – 21 stycznia 1934 r. do jego wzniesienia minęły jedynie 52 dni. Plan krzyża wykonał inż. Šimun Boras z Mostaru, a nad wykonaniem projektu czuwał Ante Dugandžić-Redžo z Medziugorja. Ówczesny proboszcz o. Bernardin Smoljan, OFM zapisał: 16 marca o 9 rano z kościoła wyruszyła niesamowita procesja, w której udział wzięli: członkowie trzeciego zakonu franciszkańskiego pod chorągwią Imienia Jezus, dzieci ze szkoły, księża i wielu wiernych. Przy głosie dzwonów kościelnych, wystrzałów, modlitwie różańcowej, śpiewie litanii i Gorzkich Żali procesja ciągnęła się długo w kierunku wzgórza, na którego szczycie widoczne były tłumy, patrzące na ludzi nadciągających ze wszystkich stron i procesję wchodzącą na górę. (…) O 10 zaczęły się uroczystości. Powiedziałem słowo z tej okazji do ludzi, przeczytałem listy od Jego Eminencji Biskupa oraz inne pozdrowienia i gratulacje, które nadeszły. Po tym uroczyście poświęciłem Krzyż Święty i przy wielkim aplauzie ludzi zmieniłem nazwę Šipovac na Križevac. Po poświęceniu odprawiłem uroczystą Mszę, a kazanie powiedział proboszcz ze Studenci o. Grgo Vasilj.''  Już w następnym roku w dniu 12 kwietnia odbyła się procesja pokutna na Križevac, a po niej odprawiono Mszę św. We wrześniu 1935 r. zgodnie z zarządzeniem o. Alojzija Mišića, OFM na Križevacu obchodzono uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat Križevac stał się nieodzownym punktem pielgrzymowania po Medziugorju, a co piątek popołudniu parafianie i pielgrzymi odprawiają tu nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Objavljeno: 14.03.2012.

19. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

 

19. Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 4 do 8 marca 2012 roku. Temat spotkania brzmi:
 

«Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» (Mk 9, 24)

Objavljeno: 01.03.2012.

Statystyka za lutego 2012 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 21.000

Liczba koncelebransów: 729 (25 dziennie)

Objavljeno: 01.03.2012.

Statystyka za stycznia 2012r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 54.700

Liczba koncelebransów: 1122  (36 dziennie)

Objavljeno: 01.02.2012.

Statystyka za grudzień 2011 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 83.000

Liczba koncelebransów: 1452 (46 dziennie)

W minionym 2011 roku udzielono łącznie 2 027 900 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 41 094 księży.

Objavljeno: 01.01.2012.

Pocztówka bożonarodzeniowa - RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Doprawdy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i jest to łaska, albowiem On jest naszym POKOJEM!
Z życzeniami, by Boży pokój zapanował w sercach, rodzinach, we wszystkich krajach i na całym świecie, zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi przyjaciółmi Medziugorja mieszkającymi na całym świecie:
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2012 ROKU!
Niech Boże Narodzenie będzie dniem pełnym radości i pokoju. Niech Jezus nawiedzi wasze rodziny i narodzi się w skrytości waszego serca!


Kancelaria Parafialna Medziugorje
Centrum Informacyjne „Mir” Medziugorje

 (photos)

 

Čestitka - fra Petar Vlašić, župnik

Objavljeno: 26.12.2011.