Archiwum nowości

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”
(Jan 20,21)

Wszystkim mieszkańcom parafii, pielgrzymom, przyjaciołom, dobroczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Proboszcz i franciszkanie
(photo)

Objavljeno: 23.04.2011.

TRIDUUM PASCHALNE W MEDZIUGORJU

 

Wielki Czwartek –2 1 kwietnia – W tym dniu, gdy Kościół wspomina ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa, można sprawować Mszę św. Krzyżma (poświęcenie oleju do sakramentu chrztu i namaszczenia chorych) i Mszę Wieczerzy Pańskiej. Mszę św. Krzyżma w Kościele Katolickim sprawuje biskup z kapłanami w katedrze. W tym dniu w Medziugorju nie ma Mszy św., ani spowiedzi. Różaniec w medziugorskim kościele parafialnym rozpoczyna się o 17:00, a o 18:00 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy świętej wierni mogą pozostać na cichej adoracji Przenajświętszego Sakramentu do północy. Spowiedź święta od 16:00 do początku Mszy św.

Wielki Piątek – 22 kwietnia – Dzień wspomnienia Męki Pańskiej. Rano w kościele nie ma żadnych obrzędów ani spowiedzi. Droga Krzyżowa rozpoczyna się o 11:00 na Kriżevacu. Po południu różaniec o 17:00, a obrzędy Męki Pańskiej o 18:00. W tym dniu krzyż jest w centrum, dlatego wierni rozważają mękę i śmierć Pana. Wielki Piątek w Kościele Katolickim to dzień postu ilościowego i jakościowego. Spowiedź trwa do chwili rozpoczęcia się obrzędu.

Przypomnienie: zgodnie ze wskazówką ordynariatu podczas obrzędu adoracji krzyża zbierane są datki na Ziemię Świętą.

Wielka Sobota –23 kwietnia – W Wielką Sobotę Kościół, modląc się i poszcząc zatrzymuje się przy Grobie Pańskim. Przed południem w kościele parafialnym nie ma żadnych obrzędów. Modlitwa różańcowa rozpoczyna się o 20:00, a czuwanie o 21:00. Spowiedź do czasu rozpoczęcia się obrzędów. Nabożeństwa transmitowane są na żywo przez radio „Mir” Medziugorje.

Niedziela – 24 kwietnia – Zmartwychwstanie Pańskie – Msze św. w j.chorwackim o 8:00,11:00 i 18:00.
 

Objavljeno: 19.04.2011.

Niedziela Palmowa

Starym zwyczajem w diecezji mostarsko-duvańksiej jest, że tydzień od Czarnej Niedzieli – V Niedzieli Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej poświęcany jest modlitwie przeciwko przekleństwom. Pielgrzymów i parafian wzywa się, by intencje modlitewne, a zwłaszcza piątkową Drogę Krzyżową ofiarowali jako zadośćuczynienie za przekleństwa. Od Niedzieli Palmowej rozpoczyna się Wielki Tydzień, będący zwieńczeniem przygotowań do święta Zmartwychwstania Pańskiego. 17 kwietnia liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna się przy fundamentach starego kościoła o 10:30. Następnie procesja kieruje się do kościoła parafialnego, gdzie sprawowana jest Msza św. Msze św. sprawowane są tak jak w dni świąteczne, a dodatkowo po każdej Mszy jest poświęcenie palem [gałązek]. O 14:00 na Górze Objawień odmawiany będzie różaniec.

Objavljeno: 13.04.2011.

Tłumy pielgrzymów w Medziugorju

W pierwszych dniach kwietnia 2011 r. do Medziugorja przybyło wielu pielgrzymów z całego świata. Z powodu ładnej pogody i braku miejsca w kościele od 3 kwietnia modlitwy wieczorne odbywają się na ołtarzu polowym. W biurze Informacji odnotowano grupy pielgrzymów z Meksyku, Austrii, Niemiec, USA, Irlandii, Włoch, Węgier Hiszpanii, Albanii, Słowacji, Korei, Rumunii, Polski. Natomiast zorganizowane grupy pielgrzymkowe przybyły min. z następujących chorwackich miast: Šibenika, Zagrzebia, Splitu, Požegi, Drvaru… Na temat powodów przyjazdu tak dużej grupy pielgrzymów w radio „Mir Medziugorje” rozmawialiśmy z Anną Marią Brancatelli z Katanii – „Pielgrzymi przywożą do Medziugorja swoje problemy, cierpienia, krzyże. Wielu przyjeżdża w ciężkim stanie, a potem widzę ich odmienionych. Prawdziwym cudem jest to, że po powrocie do domu wielu z nich wstępuje do naszej grupy modlitewnej. Odmieniają się ludzie i ich rodziny. Każda z tych osób wraca, przywożąc przynajmniej dziesięciu kolejnych ludzi. A w obecnej grupie dwie osoby otrzymały łaskę prawdziwego nawrócenia”.

Objavljeno: 03.04.2011.

Statystyka za marca 2011r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 85.600

Liczba koncelebransów: 1838 (59 dziennie)

Objavljeno: 01.04.2011.

Kapłan z Korei: przemiana życia w Medziugorju

Młody franciszkanin Peter Kim Dae Woo po raz drugi przyjechał do Medziugorja. Przybywa z koreańskiej parafii Incon, gdzie sprawuje posługę wikariusza. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 r. Powiedział, że jego największym pragnieniem było zostanie piosenkarzem. Po studiach miał zostać inżynierem elektronikiem, ale największą pasją była muzyka. Powiedział: „Studiowałem przez cztery lata, ale to mnie nie interesowało. Nie uczyłem się, ale śpiewałem i grałem, bo muzyka była całym moim życiem.

Objavljeno: 29.03.2011.

Święto Zwiastowania Pańskiego

 

25 marca w parafii Medziugorje obchodzono święto Zwiastowania Pańskiego. Z tej okazji do Medziugorja przybyło wielu wiernych z całego świata min. z BiH, Chorwacji, Niemiec, USA, Włoch, Korei, Rumunii, Czech, Polski, Słowenii, Meksyku, Portoryko i Argentyny. Msze św. w kaplicy i kościele odprawiono w ośmiu językach. Msze św. w j. chorwackim sprawowano o 8:00, 11:00 i 18:00. Tak jak każdego 25 dnia miesiąca w kościele przez całą noc adorowano Najświętszy Sakrament. W okresie Wielkiego Postu w parafii Medziugorje Droga Krzyżowa jest odprawiana w piątki o 14:00 na Kriżevacu oraz po wieczornej Mszy św. w kościele w dni powszednie. W niedziele o 10:30 i o 19:00 w kościele.
 

Objavljeno: 26.03.2011.

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2011 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku. Objawienie zaczęło się o   13:46 i trwało do 13:50.
„Drogie dzieci! Jestem z wami w imię największej Miłości, w imię umiłowanego Boga, który zbliżył się do was poprzez mego Syna i pokazał wam prawdziwą miłość. Pragnę was poprowadzić Bożą drogą. Pragnę was nauczyć prawdziwej miłości, aby inni widzieli ją w was, byście i wy widzieli ją w innych, byście byli dla nich braćmi i by inni widzieli w was miłosiernego brata. Dzieci moje, nie bójcie się otworzyć mi swoje serca. Ja poprzez matczyną miłość pokażę wam, czego oczekuję od każdego z was, czego oczekuję od swoich apostołów. Pójdźcie za mną. Dziękuję wam.”

Objavljeno: 18.03.2011.

REKOLEKCJE W MEDZIUGORJU

Mostar, 16 marca 2011 r. (miriam) – Dziś w po raz drugi Medziugorju odbyły się rekolekcje dla całej Prowincji. Rekolekcje odbyły się ramach programu formacji. Tematem spotkania był sakrament pojednania: „Pojednanie z Bogiem – teoria i praktyka”.
Spotkanie odbyło się w sali za kościołem parafialnym. Rekolekcje rozpoczęły się o 9:30 od modlitwy brewiarza, a następnie naukę wygłosił ks. dr Ante Mateljana – profesor teologii dogmatycznej z Katolickiego Uniwersytetu Teologicznego ze Splitu. (foto)

Objavljeno: 16.03.2011.

Piesi pielgrzymi ze Słowenii

W piątek 4 marca 2011 r. do Medziugorja przybyła grupa ośmiu pielgrzymów z Kamnika w Słowenii. Pielgrzymka była szczegółowo zaplanowana. Pierwszy odcinek cała ósemka przeszła razem, a następnie szóstka ruszyła w dalszą drogę samochodem, a dwoje z nich Miha Hribovšek i Vido Kregar – przeszło w 14 dni 560 km. Po przyjściu do Medziugorja pomodlili się przed figurą Matki Bożej na placu przy kościele św. Jakuba, a następnie w kościele podziękowali Bogu i Matce Bożej za szczęśliwą drogę i łaski otrzymane w drodze do Medziugorja. Dla obu pielgrzymów była to pierwsza wizyta w Medziugorju, ale o samej miejscowości i o objawieniach Królowej Pokoju słyszeli od swoich rodzin i przyjaciół. Mówili, że ludzie, których spotykali byli zdziwieni decyzją o pieszym pielgrzymowaniu do Medziugorja. Spotykali się jednak ze zrozumieniem tak uczestników ruchu jak i tych, którzy oferowali: jedzenie, picie, czy nocleg. Codziennie szli około 40 km i w słońcu i w słocie i w śniegu. Po przyjściu do Medziugorja odmówili różaniec na Górze Objawień, a następnego dnia wraz z grupą pielgrzymów ze Słowenii odprawili Drogę Krzyżową na Kriżevacu i uczestniczyli w nabożeństwie wieczornym w kościele. Pielgrzymom towarzyszył najpierw pieszo, a następnie samochodem, znany medziugorski pielgrzym Boštjan Krajnc. „Pielgrzymowaliśmy do wielu miejsc w Słowenii, byliśmy w Rzymie, i w Santiago, ale ta pielgrzymka była dla nas wyjątkowym przeżyciem” – powiedzieli nam pod koniec spotkania. Na pytanie czy ponownie przyjadą do Medziugorja odpowiedzieli, że wkrótce, z pewnością na XXX Rocznicę Objawień.

Objavljeno: 12.03.2011.

XVIII Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących pielgrzymki, centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem

6 marca w niedzielę od rejestracji uczestników rozpoczęło się XVIII Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących pielgrzymki, centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem. W spotkaniu udział wzięło około 350 uczestników, głównie z Włoch, a poza tym z Boliwii, Hiszpanii, Francji, Czech. Słowacji, Austrii, Niemiec, Irlandii, Anglii, itd. Tematem spotkania było „Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Uczestnicy udział wzięli w wykładach, dyskusjach z wykładowcami, w modlitwach wieczornych, które przygotowane były do 10 marca. Koordynatorem spotkania był o. Danko Perutina OFM z Medziugorja. Pierwsze spotkanie odbyło się w Medziugorju w terminie od 21 do 23 czerwca 1994, następne w Baškiej Vodzie, potemTučepi i kilkakrotnie w Neum, a od 2000 roku spotkania ponownie organizowane są w Medziugorju.

Objavljeno: 07.03.2011.

Początek marca w Medziugorju

Według danych z Biura Informacji na początku marca 2011 w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z Włoch, Francji, USA, Niemiec i Rumunii. Msze św. sprawowane były w j. chorwackim oraz w językach wyżej wymienionych krajów. 1 marca wieczorną Msze św. w kościele św. Jakuba koncelebrowało 23 księży. W dalszym ciągu, aż do 1 maja obowiązuje zimowy porządek nabożeństw. W dniach od 6 do 10 marca w Medziugorju spotkają się osoby prowadzące pielgrzymki, centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem. Tematem spotkania będzie: „Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Wykładowcami będą: o. Tomislav Pervan, OFM, o. Danko Perutina, OFM i o. Mate Dragićević, OFM.

Objavljeno: 03.03.2011.

Statystyka za lutego 2010 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 26.900

Liczba koncelebransów:  780  (27 dziennie)

Objavljeno: 01.03.2011.

Pieczęć jest dowodem uznania dla misji Nuncjatury Apostolskiej w BiH

ALESSANDRO D'ERRICO


Pieczęć jest dowodem uznania dla misji Nuncjatury Apostolskiej w BiH


Redakcja gazety „Večernji list” w Bośni i Hercegowinie ogłosiła wysłannika papieskiego osobą najbardziej zasłużoną w budowaniu dialogu międzywyznaniowego


Autor: Zoran Krešić

Wysłannik Stolicy Apostolskiej w BiH, arcybiskup Alessandro D’Errico jest dyplomatą, którego służba w ciągu ostatnich pięciu lat w BiH wypełniona była żywym zainteresowaniem krajem, jego mieszkańcami, budową zgodnej kompozycji, w której również katoliccy Chorwaci będą zajmowali jednakową pozycję jak pozostałe dwie narodowości. Redakcja gazety „Večernji list” ogłosiła nuncjusza D’Errica osobą, która ma na swoim koncie największe zasługi w głoszeniu dialogu międzywyznaniowego i tolerancji religijnej.
 

Objavljeno: 28.02.2011.

„W Medziugorju żyje wiara”

Jak zwykle w lutym w Medziugorju jest bardzo spokojnie, ponieważ przyjeżdża mniej pielgrzymów. Według danych z Biura Informacji w lutym w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Czech, Austrii, Niemiec, USA, Włoch, Korei i Polski. Spotkaliśmy Radoslava Daduljaka ze Słowacji, który obecnie mieszka w Pradze. Wraz z żoną Marią po raz pierwszy był w Medziugorju. Opowiedział nam historię swego życia oraz że jest pod wrażeniem Medziugorja. „To jest pierwsze miejsce, gdzie czuję, że ludzie żyją z Bogiem. Słychać modlących się ludzi, tu żyje się wiarą! Dla mnie Medziugorje jest najpiękniejszym miejscem na świecie” – powiedział Radoslav.

Objavljeno: 11.02.2011.