Biskup Sabino Ianuzzi: Słowo Boże jest jedyną gwarancją owocnej pracy

data: 01.03.2023.

W Medziugoriu trwa XV. Zgromadzenie Ogólne Unii Braci Mniejszych Europy – UFME (Unio Fratrum Minorum Europae). To zgromadzenie potrwa do 3 marca 2023 r., a dziś wieczorem, na zakończenie drugiego dnia zgromadzenia, w medziugorskim kościele św. Jakuba Mszy św. przewodniczył biskup diecezji Castellaneta, mons. Sabino Iannuzzi, franciszkanin, który był przewodniczącym UFME w 2015 roku. W koncelebrze byli o. Miljenko Šteko, obecny przewodniczący UFME, o. Jozo Grbeš, prowincjał Prowincji Franciszkańskiej w Hercegowinie, o. Massimo Fusarelli, generał Zakonu Braci Mniejszych, arcybiskup Aldo Cavalli, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie, o. Zvonimir Pavičić, proboszcz parafii medziugorskiej i 54 innych kapłanów, wśró których byli prowincjałowie biorący udział w Zgromadzeniu Ogólnym Unii Braci Mniejszych Europy.

W swojej homilii mons. Iannuzzi odniósł się do czytania mszalnego, w którym prorok Izajasz, posługując się obrazem pewnych bardzo powszechnych zjawisk naturalnych, takich jak deszcz i śnieg, głosi, że Słowo Boże jest „żywe i skuteczne” i, jak stwierdza autor Listu do Hebrajczyków , „jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny… i osądza pragnienia i myśli serca”. (Hbr 4,12)

„To, co prorok chce podkreślić, to piękno płodności  i żywotności tego Słowa w porównaniu z typowym naturalnym procesem deszczu. Tak jak ziemia cierpi z powodu braku wody, tak ludzka egzystencja bez tego, co wychodzi z ust Boga, zamienia się w jałową pustynię” – powiedział bp Iannuzzi, odnosząc się również do obecnego stanu społeczeństwa.

„Z pewnością żyjemy owocami sekularyzacji i w pewnych segmentach dechrystianizacji w świecie zachodnim; nadal odczuwamy skutki pandemii, która tak długo uniemożliwiała nam prowadzenie zwykłych działań ewangelizacyjnych; wciąż jesteśmy świadkami owoców konfliktu na Ukrainie, który po raz kolejny przyniósł Europie śmierć, cierpienie, podziały i dlatego z tego miejsca wznosimy wołanie modlitewne o pokój i „zaprzestanie użycia broni”… Ale dzisiejsza liturgia przypomina nam, że Słowo Pańskie nie działa w nas bezowocnie i dlatego zawsze musimy się z Nim sharmonizować, z jedyną gwarancją owocnej pracy, dla prawdziwie skutecznej misji” – powiedział mons. Ianuzzi przypomniał, że „prorok Izajasz wzywa nas do wyprzedzania pragnień Pana, do większego wsłuchiwania się w Jego pragnienia podczas modlitwy w wezwaniach: " Bądź wola Twoja!” Abyśmy bardziej słuchali tego, niż naszych lęków i wysiłków, bo Bóg dokonuje tego, czego pragnie i uwalnia nas od wszelkiego niepokoju ''.

„Jezus mówi nam w Ewangelii, że na modlitwie nie powinniśmy być gadatliwi, jak poganie, którzy myślą, że zostaną wysłuchani przez wzgląd na swoje wielomówstwo” – powiedział bp Iannuzzi, zachęcając nas do „odwagi i działania, ufając miłości i opatrznośi Boga, który jest Ojcem''.

„A w tym dniu, kiedy liturgia daje nam modlitwę Ojcze nasz, której Jezus nauczył uczniów na górze, torując drogę błogosławieństwom, chcę wam powierzyć to, o co prosił  św. Franciszek w swojej interpretacji:

„Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśleli, zawsze tęsknili za Tobą całą duszą; całym umysłem kierowali ku Tobie wszystkie nasze pragnienia, we wszystkim szukali Twojej chwały i ze wszystkich sił, wszystkie nasze siły i skłonności duszy i ciała poświęcali  jako ofiarę dla Twojej miłości i niczemu innemu; i abyśmy kochali naszych bliźnich jak siebie samych, pociągając ich wszystkich całą mocą swojej miłości, radując się z dobra innych jak z własnego, a w złu cierpiąc w złu z nimi i nie wyrządzając nikomu krzywdy”. Amen!”, powiedział na zakończenie mons. Sabino Iannuzzi.