O. dr Miljenko Šteko, pierwszy laureat tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Pokojowej „Papież Paweł VI” w sanktuarium Królowej Pokoju na Monte Scalambra we Włoszech

data: 29.08.2023.

W diecezji Palestrina-Tivoli, we włoskiej prowincji Lacjum, znajduje się szczyt Monte Scalambra na wysokości 1420 m n.p.m. W 1976 r. na szczycie góry umieszczono duży posąg (wysokość 3 metrów) z brązu, poświęcony Królowej Pokoju, na znak pojednania narodów Europy. Replika posągu została pobłogosławiona przez papieża Pawła VI, który wygłosił przemówienie, które następnie zostało wyryte na tablicy umieszczonej u stóp dużego posągu. Obok posągu zbudowano sanktuarium poświęcone Maryi Królowej Pokoju. W 40. rocznicę postawienia pomnika, na pamiątkę błogosławieństwa papieża św. Pawła VI, od 2016 roku Międzynarodowa Nagroda Pokojowa im. św. Pawła VI,  jest przyznawana w okolicach liturgicznego święta Najświętszej Maryi Panny Królowej.

Na wniosek Komitetu Organizacyjnego ds. Nagród tegorocznym (2023) pierwszym laureatem „Międzynarodowej Nagrody Pokojowej im. Papieża Pawła VI” został o. dr Miljenko Šteko, gwardian Międzynarodowego Instytutu Antonianum w Rzymie. W uzasadnieniu nagrody wskazano, że „W czasie swojej posługi o. Miljenko był przez dwie kadencje (do marca 2023 r.) przewodniczącym UFME – Unii Braci Mniejszych Europy z siedzibą w Brukseli, oraz prowincjałem Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej Wniebowzięcia NMP w Mostarze – przez dwie kadencje (do maja 2022 r.), a zwłaszcza za wieloletnią działalność i obowiązki wobec parafii i fenomenu Medziugoria, został wybrany pierwszym tegorocznym laureatem.

O. Miljenko, pełniący funkcję przewodniczącego UFME od października 2013 r., poprzez liczne inicjatywy, projekty i pisma przyczynił się do szerzenia franciszkańskiego postulatu „pokoju i dobra” w Europie, a szczególnie zostały zauważone  i cytowane Jego realistyczne i podnoszące na duchu pisma skierowane  do prowincji franciszkańskich i do ogółu w czasie pandemii spowodowanej koronawirusem, a także pisma pokojowe UFME podczas agresji na Ukrainę. Podobnie, podczas posługi o. Miljenko jako prowincjała w Prowincji Franciszkańskiej w Hercegowinie, z Jego udziałem w ramach Dykasterii ds. Nauki Wiary działała międzynarodowa komisja badająca fenomen Medziugoria, której przewodniczył kardynał Camillo Ruini. Pełniąc służbę prowincjała o. Miljenko powitał najpierw specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej do parafii Medziugorie, arcybiskupa Henryka Hosera, który następnie został mianowany wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie. Po zmarłym  ś.p. Hoserze o. Miljenko Šteko przyjął  nowego arcybiskupa, mons. Aldo Cavalli. Przez cały ten czas na zajmowanych przez Niego stanowiskach postępowanie i działania o. Miljenko przyczyniały się do powszechnego pokoju i pojednania.

Ceremonia wręczenia odbyła się w Sanktuarium Królowej Pokoju na Monte Scalambra w sobotę 19 sierpnia i niedzielę 20 sierpnia 2023 r. W niedzielę 20 sierpnia o godzinie 16.30 centralnej   Mszy Świętej przewodniczył o. Miljenko Šteko, po której nastąpiło wręczenie odznaczeń z udziałem licznych osobistości.

O. Miljenko, jako zakonnik, zapragnął odebrać i zadedykować to odznaczenie Prowincji Franciszkańskiej w Hercegowinie, której jest członkiem, oraz wszystkim braciom   którzy prowadzili i prowadzą działalność duszpasterską w parafii Medziugorie.