Pieczęć jest dowodem uznania dla misji Nuncjatury Apostolskiej w BiH

data: 28.02.2011.

ALESSANDRO D'ERRICO


Pieczęć jest dowodem uznania dla misji Nuncjatury Apostolskiej w BiH


Redakcja gazety „Večernji list” w Bośni i Hercegowinie ogłosiła wysłannika papieskiego osobą najbardziej zasłużoną w budowaniu dialogu międzywyznaniowego


Autor: Zoran Krešić

Wysłannik Stolicy Apostolskiej w BiH, arcybiskup Alessandro D’Errico jest dyplomatą, którego służba w ciągu ostatnich pięciu lat w BiH wypełniona była żywym zainteresowaniem krajem, jego mieszkańcami, budową zgodnej kompozycji, w której również katoliccy Chorwaci będą zajmowali jednakową pozycję jak pozostałe dwie narodowości. Redakcja gazety „Večernji list” ogłosiła nuncjusza D’Errica osobą, która ma na swoim koncie największe zasługi w głoszeniu dialogu międzywyznaniowego i tolerancji religijnej.


Jakie uczucia towarzyszyły Jego Eminencji przyjęciu tej nagrody?

Przede wszystkim jestem wdzięczny przyjaciołom z gazety „Večernji list” za tę pieczęć. Czuję się zaszczycony, tym bardziej, że otrzymałem go z rąk Wysokiego Komisarza wspólnoty narodowej Valentina Inzko. Kiedy parę dni temu Pan Jozo Pavković zapytał mnie czy przyjmę tę nagrodę, powiedziałem, że nie mam innego wyjścia: musze ją przyjąć, bo myślę, że są to dowody uznania nie tyle dla mojej osoby, co dla misji Nuncjatury Apostolskiej sprawowanej w BiH w imieniu Stolicy Apostolskiej.

Jak Jego Eminencja postrzega fakt, iż owoce Jego pracy zostały zauważone?

Oczywiście, że się cieszę. Ale nagroda jest również dodaniem odwagi, aby iść dalej z takim samym zaangażowaniem i entuzjazmem. Pragnę podkreślić jedną sprawę: mamy jeszcze wiele projektów, które musimy dokończyć. Dlatego mamy nadzieję, że znajdziemy zrozumienie i wsparcie u wszystkich – jak to było w ciągu ostatnich kilku miesięcy – by znaleźć dobre rozwiązanie dla rozpatrywanych spraw.


Czy Jego Eminencja może mam przybliżyć prace Nuncjatury Apostolskiej wykonane w ciągu minionych kilku miesięcy?

Spoglądając wstecz na miniony rok uważam, że był to okres intensywnej pracy i kontaktów i – dzięki Bogu – również z kilkoma konkretnymi rezultatami. Szczególnie pragnę podkreślić aktywność Komisji mieszanej, podpisanie i ratyfikację Umowy o Ordynariacie polowym, wizytę bp Bertone w Mostarze, wizyty  dostojników państwowych z BiH w Watykanie, mianowanie dwóch biskupów, powstanie Międzynarodowej komisji watykańskiej zajmującej się fenomenem Medziugorja.


Jak Jego Eminencja postrzega swoje zadania w Bosni i Hercegowinie?

Misja powierzona mi przez Stolicę Apostolską przed pięciu laty polega na służeniu sprawiedliwemu pokojowi, dialogowi, wolności wyznania i godności człowieka. Często mi to powtarza Ojciec Święty Benedykt XVI oraz zwierzchnicy Stolicy Apostolskiej. Z oczywistych względów szczególną uwagę zwracamy na wspólnotę katolicką i naród chorwacki, którego większość stanowią katolicy. Razem z współpracownikami staram się w najlepszy sposób na miarę naszych możliwości realizować naszą misję. Ale muszę powiedzieć – jak już wspomniałem – że od samego początku, od przyjazdu do Bośni i Hercegowiny spotykam się dyspozycyjnością we wszystkich wymiarach i serdecznym przyjęciem wielu ludzi dobrej woli. To oczywiście ułatwia naszą pracę.


Wygląda na to, że zadanie jest wciąż aktualne, również dziś….

Tak, to jest zadanie, które wydaje się być dość ważne, również dziś, kiedy ziemia musi zmierzyć się z odczuwalnym kryzysem, który jest być może największym powojennym kryzysem. Naszą nadzieją i naszym wezwaniem jest zwycięstwo zdrowego rozsądku. A to oznacza, że znajdzie się i odwaga i zdecydowanie i jak najszybciej ponownie odkryty zostanie prawdziwy duch pierwotnej tradycji Bośni i Hercegowiny, która w przeszłości znana była jako kraj przykładowej zgodności narodów, cywilizacji i religii. Naszą nadzieją i naszym wezwaniem jest, by i dziś zwyciężył dialog i zrozumienie dla dobrobytu narodów i dobra obywateli żyjących w Bośni i Hercegowinie.