Siόdma medytacja wielkopostna: o. Ante Vučković o zmazywaniu winy

data: 01.04.2021.

„W kilku miejscach Nowego Testamentu znajdujemy tekst, który mówi o odpuszczaniu grzechów i zatrzymywaniu grzechów. Jeśli otworzymy Ewangelię Jana, tam na końcu, zaraz po  Zmartwychwstaniu, znajdziemy tekst, który mówi, że pierwszego dnia tygodnia, tak więc w dniu, gdy wydarzyło się Zmartwychwstanie, Jezus przyszedł do swoich uczniów, pozdrawiając ich: „Szalom”, a pόźniej - mówi Jan - tchnął na nich i powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23)”, tymi słowami rozpoczął swoją medytację o. Ante Vučković, a następnie nam wyjaśnił, że „mamy dwa sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami innych ludzi, z ich grzechami.”

„Możemy je odpuścić i możemy je zatrzymać. Oczywiście wiemy, że dotyczy to również jednego ważnego sakramentu - spowiedzi, ale być może możemy również zwrócić uwagę na to, co my ludzie czynimy w naszych codziennych relacjach, niezależnie od tego, czy to na nas spoczywa obowiązek udzielenia rozgrzeszenia w spowiedzi, jeśli jesteśmy kapłanami, lub że jako wierzący opieramy się na Słowie Bożym skierowanym do nas”, powiedział o. Ante dodając, że „to Słowo zostało powiedziane w czasie, gdy uczniowie Jezusa byli zamknięci.”

„Sami zamknęli się ze strachu. Strach ich ogarnął. To był strach przed oskarżeniem o przynależność do tego, który został zabity. To także strach przed ciałem,które zniknęło, co tego ranka zaniepokoiło Marię Magdalenę. To był strach przed pustym grobem - i oni byli zamknięci. To symbolika zamkniętej duszy, która nie ma radości, która nie wie, dlaczego miałaby żyć, która nie widzi celu, która znajduje się w świecie, który wygląda jak grób. To bardzo interesujące, że ten opis żywych ludzi, którzy się zamknęli, zostanie przerwany przez tego, który wyszedł z grobu i którego grób został pusty. Jezus wchodzi do zamkniętego świata swoich uczniów, otwiera ten zamknięty świat od wewnątrz. Pokaże im swój bok, pokaże im swoje rany, pokaże ręce i przywita ich słowem „szalom”. Został ukrzyżowany, zabity, ale zmartwychwstał. Uczniowie będą się radować . Dla nich spotkanie ze Zmartwychwstałym będzie momentem, w którym zrozumieją przemianę, zrozumieją, że stało się dla nich coś ważnego właśnie dlatego, że Nauczyciel przeszedł największe możliwe przeobrażenie. A później ten moment, gdy Jezus tchnął na nich. Przypomina to tchnienie, przez które Bóg dał pierwszemu człowiekowi tchnienie życia, tchnął w niego swoje tchnienie, a człowiek stał się „żywą duszą” - mówi Księga Rodzaju. (Rdz 2,7b) To jest nowe tchnienie, to jest nowe stworzenie, ponieważ zmartwychwstały Jezus jest nowym stworzeniem, wraz z nim zaczyna się nowe stworzenie. To tchnienie jest jednocześnie Duchem Bożym - i oni otrzymują Ducha Świętego, aby mogli odpuszczać grzechy”, wyjaśnił o. Ante Vučković, ktόry następnie mόwił o odpuszczaniu grzechόw, win słowami Jezusa „prawda was wyzwoli” (J 8, 32)...

Podkreślił, że ten tekst, który mówi o przyjściu Jezusa do uczniów, jest ważny.

„Spotkać Zmartwychwstałego. Pozwolić, aby On zmazał naszą winę. Wierzyć Mu. Przebaczyć innym”, powiedział o. Ante Vučković, mόwiąc o naszym codziennym życiu i spotkaniach z ludźmi, „którzy wiążą się wzajemnie winą, czujemy, że życie jest tu związane, że ludzie są jak jakby zniewoleni.”

„To niewolnictwo jest duchowe, ale widać je również w całym ich życiu. Natomiast kiedy spotykamy choć jednego człowieka, któremu została odpuszczona wina to zauważamy, że jest on w stanie odpuścić ją innych. Możemy odpuścić innych z naszego życia, nawet jeśli wyrządzili nam krzywdę i uczynić ich wolnymi. Tylko ten, kto został uniewinniony, może wyzwalać innych.

„To ważne spotkanie ze Zmartwychwstałym, z żywym Bogiem, który swoim tchnieniem daje nam zdolność odpuszczania i tego,abyśmy nikogo nie wiązali, pokazuje nam, na czym polega nasza ludzka zdolność, w naszych słowach, w naszych gestach, w naszych relacjach. Być może dzięki spotkaniu ze Słowem Bożym i Jego miłosierdziem, które On nam okazuje w swoich sakramentach, można doświadczyć mocy uwalniania siebie nawzajem od naszych przywiązań, naszej winy, wzajemnego zdejmowania ciężarów” podsumował o. Ante Vučković, a całą medytację wielkopostną przy akompaniamencie chorałów gregoriańskich  w wykonaniu o. Zvonimira Pavičicia można wysłuchać  TUTAJ.