Statystyka za grudzień 2013 r.

data: 01.01.2014.

Liczba udzielonych komunii św.: 73 000

Liczba koncelebransów: 1134 (36 dziennie)

W minionym 2013 roku udzielono łącznie 1 876 800 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 38 655 księży.