Statystyka za grudzień 2016 r.

data: 01.01.2017.

Liczba udzielonych komunii św.: 66 800

Liczba koncelebransów: 1345 (43 dziennie)

W minionym 2016 roku udzielono łącznie 1 656 800  komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 34 658  księży.