Statystyka za grudzień 2018 r.

data: 01.01.2019.

Liczba udzielonych komunii św.: 89 000

Liczba koncelebransów: 1603 (51 dziennie)

W minionym 2018 roku udzielono łącznie 1 672 000  komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 39 104  księży.