Statystyka za października 2010 r.

data: 01.11.2010.

Liczba udzielonych komunii św.: 148.500

Liczba koncelebransów: 4441 (143 dziennie)