Statystyka za października 2012 r.

data: 01.11.2012.

Liczba udzielonych komunii św.: 182 500

Liczba koncelebransów: 4186 (135 dziennie)