Statystyka za września 2010 r.

data: 01.10.2010.

Liczba udzielonych komunii św.: 195.000

Liczba koncelebransów: 5020 (167 dziennie)