Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Medziugorju

data: 08.12.2010.

We środę 8 grudnia uroczyście obchodzono święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Jak i w czasie każdego święta Maryjnego, tak i teraz w Medziugorju przebywało wielu pielgrzymów. Najwięcej grup przyjechało z BiH oraz Chorwacji, poza tym z Włoch, Niemiec, Korei, Francji i Anglii oraz mniejsze grupy z całego świata. Wielu kapłanów spowiadało przybyłych pątników. Msze św. sprawowane były sprawowane w j. chorwackim, włoskim, niemieckim, koreańskim, francuskim i angielskim.
Przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP do Medziugorja przybyła grupa z Vukovaru wraz z proboszczem Ivicą Jagodiciem oraz dr Draženem Živiciem, kierownikiem Centrum Instytutu wiedzy społecznej i przewodniczącym Macierzy Chorwackiej w Vukovarze. Wraz z nimi przybyły trzy grupy dzieci z Vukovaru: chór dziecięcy św. Bony, teatrzyk dziecięcy „Bonokaz” oraz grupa taneczna. „Na Górze Objawień każde dziecko usiadło na swoim kamieniu i modliło się. To był przepiękny widok.” – powiedział proboszcz, a dr Živić dodał: „z Medziugorja emanuje szczególna duchowość, którą najlepiej można odczuć jeśli nie ma tu wielu ludzi. Ktokolwiek przybywa do Medziugorja, zabiera ze sobą nowy kamyczek, który trzeba umiejscowić w życiu duchowym. Łączność z Matką Bożą, której obecność w Medziugorju można odczuć, połączyła wszystkie regiony kraju, a zwłaszcza tych, którzy kogoś utracili.” – podkreślił dr Živić.