W Medziugorju obchodzono święto św. Faustiny Kowalskiej

data: 08.10.2020.

W dzień wspomnienia liturgicznego św. Faustyny Kowalskiej (5 października) sprawowano Mszę Świętą w Šurmanci, jednej z filii parafii Medziugorje, której przewodniczył o. Renato Galić.

Powiedział, że Stary Testament pokazuje, że Bóg zawsze był ze swoim ludem i że podobne rzeczy zdarzały się w całej historii Kościoła. W trudnych czasach Bóg zawsze powoływał pewnych ludzi, pewnych świętych, którzy w tym czasie dokonali określonej zmiany i przynieśli korzyść Kościołowi.

W swojej homilii o. Renato mówił o tym, jak Bóg ukazał się przez św. Faustynę, która większość życia spędziła w klasztorze, ukazuje jej się i na nowo objawia jej najpiękniejszy przymiot - Miłosierdzie Boże.

O. Renato Galić podkreślił, że Bóg daje nam bezwarunkowo swoje miłosierdzie, odpuszczając nasze grzechy i „zaprasza nas do przebaczenia sobie, do zaakceptowania siebie, naszych słabości, naszych grzechów”

„Przebaczenie, które Bóg daje nam za darmo, jest także wezwaniem dla nas wszystkich, abyśmy za darmo udzielali sobie wzajemnego przebaczenia i szerzyli miłość między sobą” - powiedział o. Renato.

W kościele filialnym w Šurmanci znajduje się również obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany przez pielgrzymów z Trydentu. Jest to obraz, przed którym miał miejsce cud uzdrowienia, który uznano za dowód świętości św. Faustyny ​​w procesie jej kanonizacji.

Kościół w Šurmanci został poświęcony Miłosierdziu Bożemu w 2002 roku i wielu wierzących pielgrzymuje do tego kościoła, aby odmawiać koronkę ku czci Miłosierdzia Bożego przed obrazem Jezusa Miłosiernego. W tym kościele filialnym w Šurmanci wraz z obrazem Jezusa Miłosiernego, znajdują się relikwie ciała św. Faustyny ​​i relikwie św. Jana Pawła II. (FOTO)