XVIII Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących pielgrzymki, centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem

data: 07.03.2011.

6 marca w niedzielę od rejestracji uczestników rozpoczęło się XVIII Międzynarodowe spotkanie dla osób prowadzących pielgrzymki, centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem. W spotkaniu udział wzięło około 350 uczestników, głównie z Włoch, a poza tym z Boliwii, Hiszpanii, Francji, Czech. Słowacji, Austrii, Niemiec, Irlandii, Anglii, itd. Tematem spotkania było „Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Uczestnicy udział wzięli w wykładach, dyskusjach z wykładowcami, w modlitwach wieczornych, które przygotowane były do 10 marca. Koordynatorem spotkania był o. Danko Perutina OFM z Medziugorja. Pierwsze spotkanie odbyło się w Medziugorju w terminie od 21 do 23 czerwca 1994, następne w Baškiej Vodzie, potemTučepi i kilkakrotnie w Neum, a od 2000 roku spotkania ponownie organizowane są w Medziugorju.