Świadectwa

Niezliczona ilo pielgrzymów przesza przez Medziugorje i wielu z nich dao swoje wiadectwo. Ograniczymy si do wiadectw zapisanych na stronach katolickiego czasopisma "Nasa ognjista", które jako pierwsze pisao o wydarzeniach w Medziugorju (przez pewien czas, wydawcy zmuszeni przez komunistów, musieli zmieni nazw na "Sveta Bastina") i na stronach czasopisma "Glas mira" wydawanego przez Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju.