Wnioski

1. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

Medziugorje, Latem 1996r.

Latem 1996r., w odpowiedzi na prośby wielu księży, aby w sanktuarium Królowej Pokoju organizować spotkania dla kapłanów, o. Slavko Barbarić OFM spośród pielgrzymów zebrał grupę księży i dzięki nim odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie dla Kapłanów. Pomysł ten został zrealizowany, aby pomóc księżom lepiej zapoznać się z medziugorską duchowością. Wszyscy księża uczestniczyli w modlitwach wieczornych w kościele św. Jakuba.

2. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

"Kapłani w szkole Maryi"

Medziugorje, 1. - 5. 07. 1997r.

Około 120 księży: z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Polski, USA, Hiszpanii i Chorwacji na początku lipca spotkało się w sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju na czterodniowych rekolekcjach.

W czasie rekolekcji kapłani wysłuchali wykładów, modlili się, rozważali, wspólnie sprawowali Eucharystię i pielgrzymowali na medziugorskie wzgórza. Rekolekcje na temat: „Kapłani w szkole Maryi” zorganizowali i prowadzili o. Slavko Barbarić OFM i ks. Cosimo Cavaluzzo z Włoch.

3. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

"Kapłani w szkole Maryi"

Medziugorje, 30. 06. - 6. 07. 1998r.

Od 30 czerwca do 6 lipca w sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju odbyło się III Międzynarodowe Seminarium dla Kapłanów. W pracach seminarium na temat: „Kapłani w szkole Maryi" udział wzięło około 160 kapłanów z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Polski, USA, Hiszpanii i Chorwacji. Najliczniejsza grupa - prawie 50 kapłanów przybyła z Polski.

Przez siedem dni kapłani słuchali wykładów, rozważali, modlili się, wspólnie sprawowali Eucharystię, byli na Górze Objawień i na Kriżevacu. W imieniu sanktuarium Królowej Pokoju seminarium zorganizował o. Slavko Barbarić, a wykładowcy to: don Cossimo Cavaluzzo, niemiecki kapłan Jorg Muller i o. Jozo Zovko.

KOMUNIKAT

My, tj. 150 kapłanów z 15 krajów uczestniczyliśmy w III Międzynarodowym spotkaniu na temat: "Kapłani w szkole Maryi", które odbyło się w terminie od 30 czerwca do 6 lipca 1998 r. w Medziugorju. Na koniec naszego seminarium pragniemy radośnie powiadomić wszystkich o tym co przeżyliśmy. Poprzez modlitwę, przeżywanie Mszy św., wyjście na Górę Objawień i Kriżevac oraz wykłady - specjalnie przygotowane na to spotkanie, zebrani jesteśmy wokół Maryi, Matki naszego kapłaństwa, Królowej Pokoju. Odnowiliśmy swe powołanie kapłańskie i świadomość swego posłania w kontekście przygotowań do trzeciego tysiąclecia.

Głęboko wdzięczni Bogu i Królowej Pokoju za wszystko co przeżyliśmy, informujemy, że:

  • zostajemy posłuszni Ojcu Świętemu i Kościołowi w stosunku do wydarzeń w Medziugorju, czekamy na ostateczne stanowisko Kościoła,
  • w Medziugorju pogłębiliśmy sens i lepiej zrozumieliśmy znaczenie obecności Maryi Matki, Nauczycielki i Pielgrzyma, która pielgrzymuje wraz z Kościołem pielgrzymującym, jak pisze o Niej Papież w swoich dokumentach,
  • otrzymaliśmy prawdziwe bodźce do modlitwy osobistej, postu i przeżywania Mszy św., a szczególnie wobec sakramentu pojednania, odkryliśmy swe kapłańskie zadania i moc w walce ze złem,
  • powracamy do swoich wspólnot parafialnych z ogromnym pragnieniem, by wiernym przekazać doświadczenia nabyte w Medziugorju, oraz abyśmy wraz z nimi ruszyli drogą nowej ewangelizacji w trzecie tysiąclecie jak wzywa nas i motywuje Ojciec Święty,
  • wszystkich Was po bratersku pozdrawiamy, obiecujemy, że swoją modlitwą i oddaną pracą pokażemy, że jesteśmy wiernymi synami Kościoła św. i wiernymi współpracownikami w budowie Królestwa Chrystusowego w duchu Maryi Królowej Pokoju.

Medziugorje, 6 lipiec 1998 r.

4. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

"Kapłan w służbie życia"

Medziugorje, 30. 06. - 6. 07. 1999r.

W dniach od 30 czerwca do 6 lipca w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju odbyły się IV międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów.

170 kapłanów z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji, Polski, Ameryki, Rumunii, Hiszpanii i Chorwacji udział wzięło w rekolekcjach na temat: "Kapłan w służbie życia".Najliczniejsze grupy przybyły z Francji - 30 księży i z Polski - 60 księży. Tematy poszczególnych dni były następujące: "Kapłan w służbie nienarodzonego życia", "Uzdrowienie życia kapłańskiego", "Modlitwa - życie z Bogiem Ojcem", "Maryja służebnica życia" i "Głoście radosną nowinę o życiu".

Przez siedem dni kapłani uczestniczyli w wykładach, dyskutowali, modlili się, wspólnie celebrowali Mszę św. Wspólnie byli na Kriżevacu i na Górze Objawień. W imieniu sanktuarium rekolekcje zorganizował i poprowadził o. Slavko Barbarić OFM, a zaproszeni wykładowcy to: don Cosimo Cavaluzzo - włoski ksiądz, zajmujący się rekolekcjami, prałat Philip Reilly, który od ponad 30 lat zajmuje się walką o ochronę życia nienarodzonego, dr Fernando Sanchez - lekarz i diakon, s. Elwira Petrozzi i o. Jozo Zovko OFM.

Na zakończenie seminarium księża wydali wspólny komunikat:

Komunikat

"My księża katoliccy z dziesięciu krajów, przy współudziale pastora anglikańskiego z Anglii i duchownego kościoła prawosławnego z Rumunii sześć dni spędziliśmy wspólnie na rekolekcjach w Medziugorju.

Wykładowcy: o. Slavko Barbarić OFM, don Cosimo Cavaluzzo, prałat Philip Reilly, dr Fernand Sanchez, o. Jozo Zovko OFM i s. Elwira Petrozzi w wiarygodny sposób zachęcali nas do ożywienia naszej ufności w ojcowską miłość Bożą. Ich świadectwa obudziły w nas ufność i pragnienie byśmy przez swoje kapłaństwo dawali świadectwo o Bożej miłości sobie nawzajem i wszystkim ludziom, czerpiąc siłę z żarliwej wspólnoty eucharystycznej i modlitewnej z Jezusem i Jego Matką Maryją. Wykładowcy zwrócili nam uwagę na problem leczenia własnych ran, byśmy z miłością zaangażowali się w ochronę ludzkiego życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci oraz w leczenie zranionych ludzkich serc.

Ofiara Eucharystyczna, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu i Krzyża, spowiedź oraz wyjście na Kriżewac i na Górę Objawień wzbogaciły nasz życie duchowe w sanktuarium maryjnym w Medziugorju w dniach od 30 czerwca do 6 lipca 1999 r. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego co przeżyliśmy tu - w szkole Maryi. Z Bożym błogosławieństwem wracamy do życia codziennego głęboko wdzięczni Bogu Ojcu, który jest źródłem życia, za to, że dał nam łaskę byśmy mogli się spotkać w tym szczególnym miejscu i byśmy w szkole Maryi - Matki Życia uczyli się służyć, strzec, szanować i kochać każde życie, które jest największym darem od Boga Ojca.”

Medziugorje, 6 lipca 1999 r.
170 kapłanów uczestniczących w rekolekcjach

5. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

"Kapłan – sługa Trójcy Przenajświętszej i sługa Ciała Pańskiego"

Medziugorje, 30. 06. - 6. 07. 2000r.

W dniach od 30 czerwca do 6 lipca w Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju odbyły się V międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów.

W rekolekcjach na temat; “Kapłan – sługa Trójcy Przenajświętszej i sługa Ciała Pańskiego” udział wzięło 272 kapłanów z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji, Polski, Ameryki, Rumunii, Hiszpanii, Argentyny, Rosji, Czech, Meksyku, Madery, Portugalii, Brazylii, Słowenii, Irlandii, Australii, RPA, Korei, Ugandy, Haiti, Kanady, Holandii, Belgii, Austrii, Litwy, Węgier, Ukrainy, BiH i Chorwacji. Najliczniejsza grupa przybyła z Polski – 60 księży. Tematy poszczególnych dni były następujące: “Jezus Najwyższy Kapłan ofiaruje siebie jako ofiarę na krzyżu”, “Kapłan - sługa Ciała Pańskiego”, “Kapłan, który głosi miłosierdzie i miłość Bożą, udziela sakramentów i wyzwala od złych sił”, “Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zmęczeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię”.

Przez sześć dni kapłani uczestniczyli w wykładach, dyskutowali, modlili się, wspólnie celebrowali Msze św. Wspólnie byli na Kriżevacu i na Górze Objawień. W imieniu sanktuarium rekolekcje zorganizował i poprowadził o. Slavko Barbarić OFM, a zaproszeni wykładowcy to: o. Daniel Ange, o. James Manjackal, ks. Rufus Pereira, ks. Martin Ramoser, don Cosimo Cavaluzzo, s. Elwira Petrozzi i o. Jozo Zovko OFM.

Na zakończenie rekolekcji kapłańskich, księża wystosowali komunikat końcowy, który zamieszczamy w całości:

KOMUNIKAT

My, księża rzymskokatoliccy, studenci teologii wyższych seminariów duchownych, członkowie wspólnot zakonnych zgromadzeni w liczbie 272 z 30 krajów świata, którzy sprawujemy różne funkcje w Kościele, wraz z przedstawicielami Kościoła grekokatolickiego, prawosławnego i anglikańskiego zebrani na piątych rekolekcjach kapłańskich na temat: “Kapłan – sługa Trójcy Przenajświętszej, sługa Ciała Pańskiego”. Wysłuchaliśmy wykładów: o. Daniela Ange’a, o. Rufusa Pereirę, o. Martina Ramosera, o. Jamesa Manjackala, o. Cossimo Cavaluzzo, s. Elviry Pertozzi, o. Jozo Zovko i o. Slavka Barbaricia.

W roku Wielkiego Jubileuszu pragniemy się radować, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, że Pan Bóg wybrał nas i uświęcił w kapłaństwie. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkich darów, które Pan dał światu przez Kościół, powierzając nam swego Syna Jezusa Chrystusa przed ponad 2000 lat.

Dziękujemy, że uczynił nas sługami swego Ciała i Krwi, świadkami swego miłosierdzia, ludźmi, którzy oddają życie światu, dając mu Boga, Boga obecnego, który daje się w sakramentach.

Grzeszni, niegodni tajemnic nam powierzonych, prosimy o wybaczenie wszystkich ludzi, których uraziliśmy, rozczarowaliśmy lub zasmuciliśmy, prosząc ich by z nami i za nas wzywali miłosierdzia Bożego.

Jeżeli przyćmiliśmy oblicze Jezusa w Jego Kościele, od teraz pragniemy uczynić go w pełni lśniącym, pracując nad własnym uświęceniem.

Przybyliśmy pozwalając się całkowicie odnowić w Duchu Świętym, posiadając wylanie Ducha Świętego, którego przyjęliśmy w czasie święceń kapłańskich. Przyszliśmy przyjąć z serca Ojca przez ręce Maryi, Królowej Pokoju nowy etap miłości do Jezusa, nowy żar, nowy zapał apostolski.

Pragniemy pozostać rozmiłowanymi czcicielami Jezusa w Eucharystii - odważnymi apostołami Miłości, która daje nam Życie. Jesteśmy gotowi poświęcić nawet własne życie, by chronić życie innych i uratować miłość.

Dziękujemy Bogu za tajemnicę naszego Kościoła. Pragniemy Go kochać tak jak kocha Go Jezus. Jesteśmy gotowi przelać za niego krew, ze wszystkich sił pracować nad Jego Jednością, nad jednością braterskich Kościołów, w pełni miłości i prawdy, byśmy mogli poznać radość wiary.

Potwierdzamy przywiązanie naszego serca i ducha do Ojca Świętego, sługi wspólnoty, gwarantowi prawdy i mistrzowi życia.

Potwierdzamy naszą miłość do Boskiej Prawdy objawionej w Słowie Bożym, które codziennie nas karmi oraz naszą wierność Objawieniu, żywą w Kościele Wschodnim i Zachodnim.

Pragniemy trwać w służbie najbiedniejszych, najsłabszych, osób najbardziej zranionych przez życie, by zajaśniała boska miłość i by ludzie doświadczyli Bożego serca.

Pragniemy się oddać bez końca tak, abyśmy mogli przekazać prawdę która wyzwala zwłaszcza tym najbiedniejszym, którym brakuje nadziei i życia: tym którzy jeszcze nie wiedzą że Bóg ich kocha. Chcemy emanować Ewangelią i uczynić co w naszej mocy, by dać Boskie życie zagubionej młodzieży.

Dziękujemy Bogu za odwagę męczenników tego stulecia, w którym z powodu wojen i reżimów totalitarnych było więcej ofiar niż w czasie wszystkich innych stuleci, szczególnie wśród nas braci w kapłaństwie. Nie chcemy, by nasza niewierność uczyniła ich krew niepłodną, ale przeciwnie pragniemy nieść owoce męczeństwa, dumni i godni naszych starszych braci. Czyż nie jesteśmy synami ich łez, modlitw, miłości? Pewni jesteśmy jednego: ich przelanej z miłości krwi zawdzięczamy działanie Ducha, które odnawia Kościół.

I na koniec błogosławimy Pana, który ufa naszemu kapłaństwu i naszej służbie Matce Bożej, Matce kapłanów Chrystusowych, Matce Kościoła, Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Pokoju i Pojednania.

Przybyliśmy tu podziękować za nieskończenie wiele owoców wydanych przez to miejsce pielgrzymkowe, które znane jest wiernym z naszych krajów. Dziękujemy za wszystkie znaki Matczynej obecności w tym decydującym momencie przejścia, a jednego tysiąclecia w drugie. Ona nieustannie przypomina nam o Ewangelii, ona prowadzi zagubione dzieci do Ojca, Ona pokazuje nam przyszłość - powrót w chwale naszego Zbawiciela, który przemieni nasze ubogie ciała w swoje Chwalebne Ciało.

W oczekiwaniu na nasze ostateczne Zmartwychwstanie niech Maryja strzeże nas, wiernych do końca i uczyni z nas świętych ku radości całego Kościoła ziemskiego i niebiańskiego. Amen

Medziugorje, 30 czerwca – 6 lipca 2000 r.
Kapłani uczestniczący w V rekolekcjach kapłańskich

6. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

"Kapałan – sługa miłosierdzia Bożego"

Medziugorje, 2. - 7. 07. 2001r.

W sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju w terminie od 2 do 7 lipca odbyły się szóste międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów. W rekolekcjach udział wzięło 243 księży z 36 krajów (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Czarna Góra, Nigeria, Rosja, Ukraina, Litwa, Wietnam, Węgry, Indie, Uganda, RPA, Czechy, Słowacja, Słowenia, Kanada, Rumunia, Salwador, Meksyk, Argentyna, Portugalia, Szwajcaria, Polska, Irlandia, Włochy, Niemcy, Francja, Australia, USA, Anglia, Belgia, Austria, Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina). Tematem spotkania było: „Kapałan – sługa miłosierdzia Bożego.”

Wykładowcami na rekolekcjach byli J.E. Robert Rivas – biskup Kingstown, o. France Spelicz, o. Bennet Tierney, o. Jaques Philippe, o. Jozo Zovko i s. Elvira Petrozzi.

Tematami poszczególnych rozważań były: „Żyć takim życiem jakiego Bóg oczekuje od kapłana.”, „Modlitwa drogą do Bożego miłosierdzia.”, „Priorytety w życiu kapłana.”, „Kapłan – misterium Bożego miłosierdzia.”

Przez sześć dni księża uczestniczyli w wykładach, dyskusjach, modlili się i wraz z ludem Bożym sprawowali Eucharystię. W przedostatnim dniu rekolekcji odprawili Drogę Krzyżową na górze Kriżewac, a ostatniego dnia wspólnie modlili się nad grobem o. Slavka Barbaricia, który po raz pierwszy zorganizował rekolekcje dla kapłanów w 1996 r. Rekolekcje prowadził o. Ljubo Kurtović OFM.

KOMUNIKAT

„My kapłani z różnych krajów, którzy zgromadziliśmy się na szóstych rekolekcjach dla kapłanów na temat: „Kapłan sługa miłosierdzia Bożego”, wysłuchaliśmy wykładów wygłoszonych przez bp Roberta Rivasa, o. Franca Spelicza, o. Benneta Tierney’a, o. Jaquesa Phillipe’a, o. Jozo Zovko i s. Elvirę Petrozzi.

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za to, że powołał nas do służby kapłańskiej. Chrystus powierzył nam swoją wszechmocą miłość i miłosierdzie byśmy dzielili je wśród braci i sióstr. Odwagi dodaje nam matczyne orędownictwo Królowej Pokoju u źródła łaski, która wzywa nas do swego serca, tak by mogła nas prowadzić do swego Syna Jezusa, karmiąc się u źródeł życia - sakramencie św. Eucharystii.

Dziękujemy Panu Jezusowi, że bezgranicznie nam ufa pomimo naszych słabości i ograniczeń. Prosimy Pana, by dał nam doświadczenie przebaczenia naszych grzechów, tak byśmy mogli nieść przebaczenie innym ludziom. Obiecujemy wierność Panu w głoszeniu radosnej nowiny, która została nam dana i powierzona, tak by wydała owoce w sercach, tych którzy jej słuchają.

Pragniemy i decydujemy się wzrastać w świętości i przez drogę modlitwy coraz lepiej poznawać Pana, który się nam daruje, tak abyśmy mogli codziennie bez oporów darować siebie innym.

Maryja zgromadziła nas tu kapłanów z różnych krajów świata, różnych kolorów skóry i ras, różnych języków i narodowości, by uczynić nas swymi dziećmi, prowadząc nas do Jezusa Chrystusa. Tutaj słychać Jej głos, który nam mówi „Uczyńcie cokolwiek wam powie” (J 2,5), tu doświadczyliśmy piękna przynależenia do Pana i jego Kościoła. Doświadczyliśmy „jak jest dobrze jak bracia żyć we wspólnocie” (Ps 133, 1).

Odnowiliśmy miłość i swoje TAK dla Pana i Jego Kościoła. Pragniemy przez osobiste oddanie odkrywać miłosierne oblicze Chrystusa, tak by niezmierzony skarb miłosierdzia mógł być widoczny w naszym życiu.

Wyrażamy swoją gotowość, by dawać świadectwo o Panu Bogu wszystkim, którzy błądzą i szukają pokoju, miłości i szczęścia daleko od Pana.

Cały Kościół, świat i siebie samych oddajemy w opiekę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju by nas chroniła i prowadziła jako umiłowane dzieci.”

Medziugorje, 2 do 7 lipca 2001 r.
243 księży uczestniczących w rekolekcjach dla kapłanów

Księża wystosowali również list do Ojca Świętego:

„Drogi Ojcze Święty!

Szóste międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów w Medziugorju, na których zgromadziło się 243 księży przesyła pozdrowienia i wyrazy synowskiej miłości.

Tematem tegorocznego spotkania było: „Kapłan sługa miłosierdzia Bożego.” Posłuchaliśmy wezwania Matki Bożej, by czynić dzieła miłosierdzia z miłości. Wracając do naszych krajów i wspólnot, w których służymy ludziom, wracamy jako misjonarze miłosierdzia.

W Medziugorju modliliśmy się w intencji Waszej Świątobliwości szczególnie prosząc Błogosławioną Dziewicę Maryję, by otoczyła opieką Waszą Świątobliwość w służbie duszpasterskiej dla dobra całego Kościoła.

Wyrażamy nasze oddanie i gotowość służenia Kościołowi. Niech dziś Maryja, Królowa Pokoju i Matka Miłosierdzia podaruje Waszej Świątobliwości swój uśmiech. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi Waszej Świątobliwości.

Z wyrazami oddania w Chrystusie
J.E. Robert Rivas, Kingstown, St. Vincent, Wyspy Karaibskie
o. Jacques Philippe, Wspólnota Błogosławieństw
o. Bennet Thierney, Legiony Chrystusa
o. France Spelicz
W imieniu parafii Medziugorje:
o. Ivan Sesar, proboszcz
Dalej następują podpisy wszystkich uczestników rekolekcji.

7. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

«Kapłan w służbie leczenia i wyzwalania»

Medziugorje, 1. - 6. 07. 2002r.

W sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju w terminie od 1. - 6. 07. 2002r. odbyły się 7. międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów. W rekolekcjach udział wzięło 483 księży z 36 krajów.

8. Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów

„Sługa Eucharystii“

Medziugorje, 30. 06. - 05. 07. 2003.r.

W sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju w terminie od 30. 06. - 05. 07. 2003.r. odbyły się 8. międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów w szkole Maryi. W rekolekcjach udział 340 księży z 32 krajów, mówiących w 16 językach.