Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. listopada 2001

Drogie dzieci! W tym czasie łaski ponownie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się i przygotujcie wasze serca na przyjście Króla Pokoju, by On przez swoje błogosławieństwo dał pokój całemu światu. Niepokój zapanował w sercach i nienawiść zawładnęła światem. Dlatego, wy, którzy żyjecie moimi orędziami, bądźcie światłem i wyciągniętą ręką dla niewierzącego świata, aby wszyscy poznali Boga miłości. Dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami i wszystkich błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.