Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. sierpnia 2002

"Drogie dzieci! Także dzisiaj jestem z wami na modlitwie, aby Bóg dał wam jeszcze silniejszą wiarę. Dzieci, wasza wiara jest mała i nawet  nie jesteście świadomi jak bardzo mimo to nie jesteście gotowi, żeby u Boga szukać daru wiary. Dlatego jestem z wami, dzieci, żeby pomóc wam pojąć moje orędzia i wprowadzić je w życie.  Módlcie się, módlcie się, módlcie się i tylko w wierze i poprzez modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój, a świat radość z przebywania z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."